Content

Leer van #Yurigate & voorkom als ondernemer een kort geding

0

Heb je het kort geding rondom Yuri van Gelder gevolgd? De gehele zitting werd op tv uitgezonden. We konden precies horen wat de advocaten te zeggen hadden. Het kort geding heeft hij verloren, maar ondernemers kunnen heel veel leren uit dat kort geding. Wat zou je zelf kunnen doen om zo’n kort geding niet te verliezen?

Was het nou afgesproken of niet?

Er was een overeenkomst en een code of ethics. In geen van beide stond iets over alcoholgebruik of het verlaten van het Olympisch dorp. Welke regel had Yuri van Gelder dan overtreden die ervoor zorgde dat hij naar huis gestuurd kon worden? Ja, hij moest zich als een goed sportman gedragen, maar wat is dat dan? Een goed sportman gedraagt zich volgens de code of ethics. Maar die had hij niet overtreden? Is het algemeen bekend dat Olympische sporters niet (te veel) alcohol mogen drinken? Bij McDonald’s eten kan gewoon in het Olympisch Dorp. Lijkt me toch ook niet al te gezond? Russische sporters zouden overladen worden met drank en mooie vrouwen bij elke overwinning, dus ook bij een kwalificatie voor de finale. Wat is dan normaal en wat is afgesproken? Zelfs de rechter (r.o. 4.6) vond dat de afspraken niet voldoende duidelijk waren.

Bij McDonald’s eten kan gewoon in het Olympisch Dorp. Lijkt me toch ook niet al te gezond?

Aannames

Omdat de afspraken zo onduidelijk waren, doet de rechter allemaal aannames. De rechter vult zelf maar in wat ‘gedragen als een goed sportman’ zou moeten betekenen. Dat juist zelfs de advocaat van NOC*NSF meldde dat de regels bij elke sporter anders geïnterpreteerd worden en de ene sporter kennelijk meer kan maken dan de ander, daar gaat de rechter niet op in.

Het probleem van onduidelijk afspraken, is dus dat er aannames gedaan worden. Die kunnen positief of negatief uitvallen, maar in elk geval is er sprake van (rechts)onzekerheid.

Accepteer cookies

Geen gatenkaas contract

Het contract van NOC*NSF is een beetje een gatenkaas-contract gebleken. Te veel gepolderd, wellicht. Veel algemene termen, waarvan onduidelijk is wat ze moeten betekenen en die, als we advocaat Knijff van NOC*NSF mogen geloven, per sporter toch een beetje anders ingevuld werd. Yuri mocht kennelijk minder en werd strenger in de gaten gehouden dan andere sporters (vanwege zijn verleden), maar dat bleek niet uit zijn contract. Deze gatenkaas heeft nu in het nadeel van Yuri gewerkt.

Wat betekenen bepaalde termen?

Volgens de rechter had Yuri moeten weten wat er valt onder het gedragen als een goed sportman. Een avondje uit om je kwalificatie voor de finale te vieren, hoort daar volgens de rechter niet bij. Zo logisch is dat echter niet. Net zoals het trainen de dag na de wedstrijd ook niet per se normaal is. Yuri zegt dat hij nooit de dag na een wedstrijd traint. Hij haalde bovendien een teamgenoot uit de nachtclub op. Waarom zou de teamgenoot wel tot laat uit mogen gaan en zou het voor Yuri betekenen dat hij zich niet als een goed sportman gedraagt? Op Twitter las ik dat bij de Russen een gewonnen of goede wedstrijd juist betekent dat er gedronken wordt en dat ook bij andere sporters een overwinningsdrankje erbij hoort, ook als er later nog andere wedstrijden gespeeld moeten worden. Door deze algemene termen was Yuri overgeleverd aan de rechter. Als ondernemer wil je dat juist voorkomen!

Lever jezelf niet over aan de rechter

Natuurlijk moet je ondernemen en samenwerken in goed vertrouwen. Als ondernemers elkaar niet vertrouwen, moet je naar mijn mening ook niet willen samenwerken. Als je elkaar kunt vertrouwen, kun je ook wel een overeenkomst opstellen. Maar een gatenkaas-contract, waarin nog veel erg open of erg algemeen is geformuleerd, onder het mom ‘daar komen we later wel uit’, daar heeft niemand wat aan. Je sluit het contract juist voor het geval dat het misgaat. Als dan de afspraken niet duidelijk zijn, ben je overgeleverd aan de rechter. Kostbaar kaasje, dat contract.

Als je er nu niet uitkomt, waarom later wel?

Als je er nu samen al niet uit kunt komen, waarom zou dat later wel zo zijn? Je moet het in elk geval over de basis eens kunnen worden. Als je te veel afhankelijk bent van bepaalde factoren of van toekomstige zaken, spreek dan in elk geval in die overeenkomst af dat er op een later moment een aanvulling op die overeenkomst moet komen.

Maak geen gebruik van een modelcontract

Alle Nederlandse Olympische sporters kregen dezelfde overeenkomst met NOC*NSF. Niet gepersonaliseerd. Prachtig gepolderd tussen verschillende belangenorganisaties. Toch werkt die overeenkomst volgens mr. Knijff en NOC*NSF voor elke sporter een beetje anders. Regels over het verlaten van het Olympisch dorp bijvoorbeeld. Deze algemene overeenkomst, je zou het bijna algemene voorwaarden kunnen noemen, werken dus niet zo algemeen. De overeenkomst had beter nog wat aangevuld of aangepast kunnen worden per sporter, als dat nodig was. Vooral wanneer de regels voor een bepaalde sporter strenger waren dan in de algemene overeenkomst stond.

Niet gepersonaliseerd. Prachtig gepolderd tussen verschillende belangenorganisaties.

Zo kunnen ondernemers ook prima werken met een modelovereenkomst die ze voor elke opdrachtgever of juist opdrachtnemer gebruiken, maar pas het wel aan op de specifieke opdracht. Er wordt namelijk best besproken welke diensten of producten er geleverd zullen worden. Vaak ook wanneer en tegen welke prijs. Houd dat niet algemeen, maar vul dat in. Pas de overeenkomst op de opdracht aan. Is er een briefing op papier? Waarom maak je die niet onderdeel van de overeenkomst als bijlage? En als er onduidelijkheden zijn, spreek ze van tevoren uit, zodat de uitkomst daarvan ook weer in de overeenkomst opgenomen kan worden.

Maak niet dezelfde fouten als Yuri en NOC*NSF

De uitspraak heeft in het voordeel van NOC*NSF uitgepakt, maar als ze betere, duidelijkere overeenkomsten hadden gesloten, hadden ze die rechtszaal niet van binnen hoeven te zien. Maak een overeenkomst en let op de volgende punten:

  • Leg terminologie uit, indien nodig
  • Wees voldoende specifiek: voorkom een gatenkaas
  • Doe geen aannames en spreek verwachtingen uit
  • Geef duidelijke consequenties aan het overtreden van regels

Heb jij nog tips om een gatenkaas-contract te voorkomen? Laat het weten in een reactie.

Afbeeldingen met dank aan 123RF.