Content

Maak iedereen online ambassadeur van je school [model + 5 praktische tips]

0

Docenten zijn met leerlingen en ouders het beste reclamekanaal van de school. In elke communicatievorm: of dit nu een gesprek is met een docent of ouder, een tweet, een WhatsApp-bericht, of een reactie van ‘peers’. Maar ook de wijze waarop de telefoon wordt op genomen, maakt het imago van de school duidelijk voor alle relaties van de school en ook voor toekomstige leerlingen.

Docent zijn is een belangrijk vak. Iets om trots op te zijn! Maar delen docenten die trots? Wat vertelt een docent op een verjaardagsfeestje? Op Facebook? Via WhatsApp? Leraren bewijzen zichzelf en hun leerlingen een slechte dienst door hun trots niet van de daken te schreeuwen!

We hebben geweldige scholen! We hebben geweldige docenten! Maar niemand weet het.

Oppoetsen imago van het onderwijs

Het imago van ons onderwijs roept bij het algemene publiek beelden of associaties op van de eigen geromantiseerde ervaring uit de jeugd. Deze beelden kloppen vaak niet meer met de werkelijkheid, omdat ook het onderwijs zich verder heeft ontwikkeld. Televisiemakers doen hard mee om dit in stand te houden. In de dramaserie Spangas bijvoorbeeld geeft Miss Madge nog steeds les met een krijtbord, terwijl scholen al toe zijn aan vervanging van de volgende generatie digiborden.

Gelukkig zijn er wel steeds meer docenten die het publieke podium niet schuwen en zien we hen regelmatig terug bij programma’s als Tegenlicht van de VPRO. Maar er is meer voor nodig om het onderwijsimago op te poetsen. Dit bepaalt het onderwijsveld samen door te beginnen op schoolniveau.

Iedereen is een online ambassadeur en reporter

Scholen zijn vooral bezig geweest met zenden en gebruiken hiervoor vaak traditionele mediakanalen (zoals flyers en kranten). Het visitekaartje van de school wordt juist ook online afgegeven door docenten, medewerkers en leerlingen. In dit digitale tijdperk is iedereen een online ambassadeur en reporter.

Hiermee bedoel ik bijvoorbeeld dat er geen communicatieafdeling nodig is om foto’s te maken van een schoolactiviteit. Iedereen kan deze foto maken. Het is wel belangrijk om dit te regisseren, afspraken te maken en ervoor te zorgen dat er geen chaos online gaat ontstaan. Denk dus goed na over welke kanalen je wil gaan gebruiken, voor welke doelgroep en wie dit gaat beheren en coördineren. Daarnaast is het belangrijk om zowel online als offline kanalen op elkaar af te stemmen.

Werk planmatig

Scholen maken jaarkalenders waarin alle schoolactiviteiten worden beschreven, van open dag tot diploma uitreiking. Maar zijn er ook scholen die dit activiteitenplan omzetten naar een contentjaarplan waarin in staat welke online en offline kanalen er zijn, hoe deze gebruikt worden, wanneer en bij welke doelgroep? Geen jaarplan voor je content? Begin met het in kaart brengen van alle potentiële communicatiekanalen.

De schoolwebsite als hartslag van je organisatie

Leerlingen, docenten of bezoekers komen de school binnen via de hoofdingang. Ze gaan langs de conciërge naar hun lokaal of melden zich bij de receptie. Maar hoe zit dit online? Heb je online nog een hoofdingang als je zoveel verschillende communicatiemiddelen gebruikt? Jazeker! De schoolwebsite is nog steeds een hoofdingang waar alle basisinformatie is te vinden. Hier vandaan kun je ook direct tweets en berichten lezen van jouw verschillende socialmedia-kanalen. De schoolwebsite laat de hartslag van jouw organisatie en de dynamiek van jouw school zien.

online hoofdingangZo maak je keuzes

Regie is belangrijk. Je schoolwebsite is wel één van de belangrijkste plekken voor nieuwkomers en dus ook voor nieuwe leerlingen, ouders of collega’s. Net als dat Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd, geldt dit ook voor jouw online schoolomgeving. Maar hoe maak je keuzes? Waar begin je? Welk kanaal past bij welke doelgroep?

De MoSCoW-methode (prioriteiten stellen: Must-haves, Should-haves, Could-haves, Won’t-haves) kan toegepast worden bij het prioriteren van veranderingen in het online landschap. Je krijgt op deze manier inzicht in doelgroepen en communicatiekanalen. Je weet beter welke kanalen er aanwezig zijn en welke er nog moeten worden ontwikkeld. Daarnaast wordt ook duidelijk waar je de verschillende doelgroepen kunt bereiken en waar je de dialoog kunt starten met de juiste tone-of-voice.

MSCWMaak van leerlingen producenten

“Help, ik heb geen tijd! Moet ik allemaal content gaan maken?” Nee! Laat leerlingen mediaproducten maken als onderdeel van je onderwijs. Ik deel een aantal praktische tips met je.

Tip 1: Promofilm

welkom MCLaat leerlingen een promofilm maken van de school. Wie kunnen beter het verhaal van de school vertellen dan de leerlingen zelf?

Voorbeeld: Leerlingen Kaylee Embregts en Angela Regtop hebben twee prachtige filmpjes gemaakt die een goed beeld geven van het Munnikenheide College. Bekijk het resultaat.

Tip 2: Schoolkrant

Terug van weggeweest! Blaas de schoolkrant nieuw leven in en laat leerlingen een moderne digitale schoolkrant maken met actuele onderwerpen en school gerelateerde onderwerpen.

pioniertvVoorbeeld: De Pionier Koerier is een digitaal persbureau, opgestart door de leerlingen van groep 8 van basisschool De Pionier in Valkenswaard. De Pionier Koerier is een taalproject waarbij kinderen zich verplaatsen in een journalist. Ze plannen onder andere interviews, zoeken op het internet naar informatie om achtergrondartikelen te schrijven, maken videoreportages, tv-uitzendingen en publiceren dit op een eigen perssite.

Tip 3: Vloggen

mc vlogVloggen is hot bij de jeugd. Hoe leuk zou het zijn als je op school een eigen vlog zou hebben, waar leerlingen filmpjes maken over allerlei zaken op school? De leerlingen krijgen zo een eigen stem in de school. Als school kun je deze filmpjes gebruiken om de sfeer te laten zien en het is geloofwaardiger als het door de leerlingen wordt verteld. Zij zijn het immers die het elke dag ervaren..

Voorbeeld: Tijdens een projectweek van het Munnikenheide College heeft leerling Morris de Jong een vlog gemaakt. Op het YouTube-kanaal van de school is een plek ingericht voor de vlogs.

Tip 4: Schoolradio

TB_coschoolLaat leerlingen een podcast maken over de actualiteit of een school gerelateerd onderwerp.

Voorbeeld: Tijdens de onderwijsdagen zijn leerlingen uit de mediaklas van het Thorbecke College in Nieuwerkerk aan den IJssel aan het werk met een COschool-project. Ze doorlopen de didactische aanpak LOOOP (Leren, Ontdekken, Organiseren, Ontwerpen en Produceren) en gaan uiteindelijk een podcast maken. Kennisnet is de opdrachtgever.

Spread the word!

Even alles op een rij:

  • Je hebt het netwerk met ambassadeurs.
  • Je hebt de communicatiekanalen ingericht en georganiseerd.
  • Je hebt content gemaakt door leerlingen, docenten, medewerkers en ouders.
  • Verspreiden maar! En laat jouw netwerk de rest doen!

Een open dag is een ideaal moment om het verhaal van de school online te verspreiden via social media.

Extra tip: Maak slim gebruik van de kracht van Facebook

Maak een opstelling met een green screen in de school tijdens de open dag. Gebruik een kartonnen bord en schrijf daarop de naam van de school. Zoek foto’s van beroemde gebouwen en zet deze op een iPad of tablet. Vraag groep 8 kinderen of ze op de foto willen. Vraag vervolgens vanuit welke plaats ze willen liften, bijvoorbeeld New York. Geef het bordje aan het kind en neem de foto. Vraag toestemming aan ouders en leerlingen of deze foto op Facebook geplaatst mag worden.

Zet na de open dag alle foto’s op Facebookpagina van de school. Combineer dit met een gerichte advertentiecampagne op Facebook. Monitor het bereik en de reacties op Facebook en laat aan het managementteam de impact zien aan de hand van statistieken. Vraag dan wat een advertentie in een krant kost? 😉

Munnikenheide College facebookKen jij voorbeelden van scholen die op deze manieren gebruik maken social media? Ken jij scholen die van Instagram en Snapchat gebruik maken voor dit doel? Deel ze gerust!

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Sandra Hoogveld (PR en Communicatie Munnikenheide College).

Afbeelding intro met dank aan 123RF.