Online marketing

Doorbreek bestaande kaders: growth hacking voor de non-startup

0

We denken vaak dat growth hacking alleen iets voor startups is. Maar niets is minder waar. Van kleine familiebedrijven tot multinationals, iedereen kan growth hacking gebruiken. Zeker in de B2B-sector is het goed toepasbaar. Zolang jouw product of dienst groeipotentie heeft en je bereid bent om structureel te testen, is de marketingtechniek een goede optie. Sterker nog: in het huidige ondernemersklimaat weten steeds meer bedrijven dat ze het zonder growth hacking niet redden.

Waarom growth hacking?

Growth hacking is een kosteneffectieve manier om innovatie te realiseren. Het biedt snel inzicht in welke ideeën succesvol zijn, en welke niet. Dat komt doordat je bij growth hacking nieuwe ideeën direct test, en de resultaten evalueert op basis van objectieve statistieken.

Door het opzetten en uitvoeren van zo’n reeks groeitests, groeien bedrijven sneller dan ooit. Niet growth hacken, betekent achterblijven. Bedrijfsgroei en growth hacking gaan hand in hand. Hoe groter de groeipotentie van een bedrijf, hoe interessanter de mogelijkheden van growth hacking zijn.

Niet growth hacken, betekent achterblijven.

Kaders doorbreken

Tests opzetten met garantie op succes. Is het echt zo simpel als het klinkt? Nee, de realiteit is anders. Om goed te kunnen growth hacken is samenwerking nodig. Het is een innovatieve methode die traditionele manieren van werken aanpast.

Growth hacking vraagt om het doorbreken van kaders. Maar ook om het samenbrengen van professionals uit verschillende expertises. Op die manier wordt er buiten de gebaande paden gedacht. En zo ontstaan dus ideeën die binnen de eigen afdeling nooit bedacht zouden zijn. Binnen vaste afdelingen en teams in een organisatie heeft growth hacking daarom weinig zin.

Het nieuwe samenwerken

Neem bijvoorbeeld de afdelingen marketing, sales en productontwikkeling. Binnen veel organisaties zijn dit aparte afdelingen die weinig met elkaar communiceren. Werknemers blijven vaak in de eigen afdelingsbubbel en lopen zo de frisse blik van een andere afdeling mis. Onderzoek toonde aan dat twee op de drie werknemers de communicatie tussen afdelingen binnen de eigen organisatie slecht vindt.

Samenwerking

Dat is zonde, want volgens de Harvard Business Review presteren bedrijven met een goede interne communicatie 47% beter dan bedrijven met een gebrek daaraan. Traditionele organisatiestructuren en het opdelen van organisaties in afdelingen vormen dan ook één van de grootste belemmeringen voor bedrijfsgroei.

Want juist als je experts op het gebied van analyse, marketing, sales, productontwikkeling en projectmanagement samenbrengt, ontstaan vernieuwende ideeën. Snelgroeiende bedrijven zoals Uber en LinkedIn zagen de voordelen van de nieuwe vorm van samenwerking al in. Zij vormden growth hacking-teams gericht op verschillende organisatiedoelen.

De eerste growth hack

Het is belangrijk dat je je realiseert dat kunnen growth hacken, vraagt om een growth hack. Het doorbreken van traditionele afdelingen en het samenstellen van een effectief growth hacking-team is niet eenvoudig: het is al een growth hack op zich.

Door verschillende expertises samen te brengen, kunnen bedrijven veelbelovende groeimogelijkheden sneller identificeren. Dit maakt het vormen van growth hacking-teams zeker de moeite waard. Maar ook het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende afdelingen is al een stap in de goede richting.

Obstakels

Om de ‘eerste’ growth hack te volbrengen, moet je een aantal obstakels uit de weg ruimen.

  • Managers zijn er niet altijd blij mee als een deel van hun afdeling zich met growth hacking bezighoudt.
  • De nieuwe rollenstructuur kan ongemakkelijk of onwennig aanvoelen.
  • Het ongemak of de onwennigheid kan leiden tot verzet bij werknemers.

Begin daarom eerst met een klein en gemotiveerd team dat zich op de groei van één product, dienst, of aspect van de organisatie focust. Denk bijvoorbeeld aan een webontwikkelaar, marketeer en salesmedewerker die zich samen buigen over het gebruiksvriendelijker maken van de webshop van hun bedrijf.

Vertrouwen vergroten & ruimte geven

Iedereen binnen het groeiteam moet de ruimte krijgen om mee te denken over mogelijke groeitests. Creëer een stimulerende omgeving waarin teamleden elkaars ideeën steunen en feedback geven. Zo vergroot je het vertrouwen en durven teamleden verder buiten de gebaande paden te denken.

Als het team haar eerste serie successen boekt, trekt het enthousiasme als een rimpeleffect door de organisatie. Je versterkt dit effect als je de successen intern deelt. Dit kan bijvoorbeeld via intranet. Hierna wordt het makkelijker om mensen mee te krijgen in de growth hacking-mindset.

Aan de slag: de vier stappen van growth hacking

Een goede samenwerking tussen alle afdelingen van een bedrijf is dus essentieel voor growth hacking. Daarnaast zijn nog drie andere dingen nodig.

  • Een flinke dosis out-of-the-box-denken.
  • Realtime-tests met de markt tegen nauwelijks of geen kosten.
  • De toewijding om direct met resultaten aan de slag te gaan.

Alleen zo maak je growth hacking tot een succes. Het growth hacking-team werkt in de volgende stappen naar resultaat:

  1. Data-analyse
  2. Ideeën genereren
  3. Prioriteiten stellen
  4. Testen

Growth hacking cyclus

De vier stappen vormen een cyclus die je continu doorloopt. Het begint met een data-analyse. Ook verkrijg je inzichten op basis van de huidige situatie. Je analyseert bestaande data en gaat opzoek naar specifieke gebruikersgroepen of gedragspatronen. Zo kun je peilen waar groeimogelijkheden zitten. Aan de hand van deze inzichten kan het team ideeën genereren voor groeitests.

In de derde stap is het belangrijk om prioriteiten te stellen. Welke tests zijn op dit moment het meest relevant? Vervolgens kan het testen beginnen. Hierna begint het proces weer van voren af aan. Nu focust de data-analyse zich op het analyseren van de resultaten uit de groeitests. Succesvolle ideeën ontwikkel je verder, terwijl je minder geslaagde ideeën verwerpt.

Trapsgewijze groei

Zo ontstaat een cyclisch proces. Het leidt tot steeds betere resultaten. Als je na één serie groeitests direct grootschalige groei verwacht, kom je van een koude kermis thuis. Bedrijven die succesvol werden door growth hacking, doorliepen het proces vaak voordat ze succes boekten. Het gaat bij growth hacking dan ook om kleine pieken, waarbij iedere volgende piek net iets hoger is dan de voorgaande. Er ontstaat een trapsgewijze groei.

Bedrijfsgroei

De ultieme growth hack

Fashionterm of niet, growth hacking wordt een integraal onderdeel van groeiende organisaties. De ultieme growth hack is daarom geen slimme tool of geheime tactiek, maar het doorbreken van bestaande kaders om groei mogelijk te maken. Het opzetten van groeitests en het genereren van ideeën kan op een natuurlijke manier verlopen. Voorwaarden hiervoor zijn dat de weg richting groei vrij is, en iedereen een growth hacking-mindset heeft.

De weg hierheen verloopt nooit zonder tegenslagen. Maar het eindresultaat is absoluut de moeite waard. Begin dus met het slaan van bruggen tussen afdelingen. Als je bevindingen en enthousiasme met elkaar deelt, gaat growth hacking leven binnen de organisatie. En hoe meer verschillende perspectieven medewerkers met elkaar delen, hoe sneller ze nieuwe ideeën genereren. En dan kan growth hacking van start gaan.

Wordt growth hacking al toegepast in jouw organisatie? En zie je dat al terug in de resultaten? Ik hoor het graag van je in een reactie hieronder!