Inspiratie

De digitale werkplek: ready, set, transform!

0

Het World Economic Forum schat dat de economische waarde van digitale transformatie voor bedrijven en de samenleving in 2025 boven de $100 biljoen zal komen. Deze transformatie speelt een steeds belangrijkere rol in onze snel veranderende wereld. Ook op de digitale werkplek. Producten, diensten en processen worden, met behulp van nieuwe technologieën, zo goed mogelijk aangesloten op de wensen en behoeftes van medewerkers. Zo wordt slimmer werken steeds gewoner, voor iedereen.

Belangrijk concurrentievoordeel

De digitale transformatie van de werkplek wordt steeds belangrijker voor organisaties. Volgens Gartner wordt in 2020 het concurrentievoordeel voor een groot deel van de bedrijven afhankelijk van het vermogen van medewerkers om creatief met digitale technologieën om te gaan. Er is een rooskleurige toekomst voor de digitale werkplek. En die wordt alleen maar belangrijker door opkomst van bijvoorbeeld Artificial Intelligence (AI) en slimme virtuele assistenten.

Productieve en blije werknemers

In de kern gaat het bij de digitale transformatie van de werkplek om het productiever maken van werknemers. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bedrijven met social media tools om intern kennis te delen een stuk productiever zijn dan bedrijven zonder deze tools. Bovendien zorgt een intern sociaal netwerk voor 20% hogere medewerkerstevredenheid. In een recent onderzoek van Avanade zien we dat de productiviteit en betrokkenheid van medewerkers én de omzet hoger zijn bij bedrijven met een goede digitale werkplek.

Het digitaliseren en optimaliseren van processen stelt organisaties ook in staat om waardevolle data te benutten. Volgens McKinsey zorgden de wereldwijde informatiestromen in de afgelopen tien jaar voor een toename van 10% van het wereldwijde BBP. Het belang van het benutten van data neemt dan ook steeds meer toe. Datagedreven ondernemingen behalen zelfs 26% meer winst dan niet datagedreven bedrijven.

Te weinig capaciteit

So far, so good, zou je zeggen. Maar er ligt een groot probleem op de loer. De ontwikkelcapaciteit voor de digitale transformatie van de werkplek is namelijk beperkt. IT-afdelingen hebben het te druk met bestaande systemen en de backlog is in veel gevallen omvangrijk. Daar komt bovenop dat er in 2020 een tekort is van 54.000 IT-mensen in Nederland en de vraag naar digitale applicaties de komende jaren vijf keer harder groeit dan de leveringscapaciteit van IT.

Citizen developers

Een vernieuwende manier om de ontwikkelkracht te vergroten en IT’ers effectiever te benutten is het inzetten van citizen developers. Dat zijn professionals met verschillende rollen uit de business, die niet per se een IT-achtergrond hebben. Het zijn geen ‘hardcore softwareontwikkelaars’. Het belangrijkste is dat zij goed snappen wat er nodig is voor de digitale transformatie van de werkplek. Het zijn mensen die vooral oog hebben voor het eindresultaat. Gartner ziet hen als dé belofte van de komende jaren.

Een tijdje geleden sprak ik met de mensen van Forrester over dit onderwerp. Zij zien drie soorten citizen developers:

  • Line-of-businessontwikkelaars, die vooral veel weten van bedrijfsprocessen en vanuit hun reguliere werk altijd al veel schakelden met IT-afdelingen.
  • Business developers, die vanuit de business weten wat er nodig is en intrinsiek gemotiveerd zijn om zelf mee te werken aan het oplossen van technische problemen.
  • Power users of hobbyisten, die het leuk vinden om hun eigen team te helpen efficiënter te werken door slimme applicaties te maken.

No-code platforms

Om hun werk goed en snel te kunnen uitvoeren, gebruiken citizen developers bij voorkeur No-code platforms. Zoals de titel al aangeeft, zijn dit applicaties die geen kennis van coderen vereisen van de gebruiker. Zo kunnen organisaties een flinke zwiep geven aan de digitale transformatie. Een project wordt in een meer gevorderd stadium overgedragen aan IT. Bijvoorbeeld als een robuustere infrastructuur, een volledige uitrol of simpelweg meer schaalbaarheid nodig is.

Toekomst

Ik waag me aan een voorspelling. Mijn verwachting is dat wie zich nu laat klaarstomen als citizen developer binnen 5 jaar de banen voor het oprapen heeft. Of het een fulltime baan wordt, weet ik niet. Door de ontwikkeling van machine learning en artificial intelligence zal (simpele) software ontwikkeling steeds eenvoudiger en in kortere tijd uit te voeren worden. Een andere reden om optimistisch te zijn, is dat citizen developers zelf uit de business komen, wat een goede gebruikersadoptie – en daarmee de kans op succes – van de digitale werkplek vergroot.

Ken jij organisaties die op dit moment al bezig zijn met citizen developers? Hoe zie jij deze trend? Ik ben benieuwd naar je reactie!