Digital marketing

Nationaal E-mail Onderzoek 2019: 54% Nederlanders leest e-mail op mobiel

0

Nederlanders kunnen niet meer zonder hun smartphones. Uit onderzoek van SIDN blijkt dat we inmiddels ruim 60 uur per maand internetten op onze smartphone. Ook uit cijfers van het Nationaal E-mail Onderzoek 2019 blijkt dat de rol van smartphones steeds groter wordt. Meer dan de helft van de Nederlanders leest zijn e-mail inmiddels op zijn mobiel. Welke inzichten biedt het Nationaal E-mail Onderzoek nog meer?

Uit de resultaten van het Nationaal E-mail Onderzoek, dat dit jaar alweer voor de zevende keer wordt gepubliceerd, blijkt dat e-mail nog steeds een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van de consument. In het rapport worden in totaal 21 conclusies getrokken die betrekking hebben op e-mail, maar ook op andere communicatiekanalen. In dit artikel lees je de top 5 conclusies in het rapport. Zoals gezegd, je ziet de link met mobiel nadrukkelijk terugkomen.

Top 5 conclusies Nationaal E-mail Onderzoek 2019

Onderstaande conclusies staan dit jaar in de top 5 van het Nationaal E-mail Onderzoek:

  1. Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) leest zijn e-mail op een smartphone
  2. 88% van de Nederlanders heeft zich het afgelopen jaar op minimaal 1 e-mailnieuwsbrief ingeschreven
  3. 73% van de Nederlanders koopt naar aanleiding van een e-mail van een webshop
  4. Inmiddels doet 31% van de Nederlanders zijn online aankopen via een smartphone
  5. 48% van de Nederlanders ontvangt graag een verjaardagsmail van een webshop

Daarnaast goed om te weten: WhatsApp is nog steeds het meest gebruikte socialmedia-platform voor persoonlijke communicatie. En 94% van alle Nederlanders is ingeschreven op (promotionele) e-mailnieuwsbrieven.

1. Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) leest zijn e-mail op een smartphone

We zijn inmiddels helemaal vergroeid met de smartphone. Steeds jonger hebben we al zo’n ding in onze zak of tas zitten. De mobiele ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Je bereik is door de jaren heen steeds beter geworden. En de snelheid van het mobiele internet is ook steeds beter geworden. We zijn van 2G naar 3G naar 4G naar bijna 5G gegaan. Er is tegenwoordig overal wifi beschikbaar en gebruikskosten zijn inmiddels overal in Europa hetzelfde als in je thuisland. Als je aan e-mailmarketing doet, dan moet je mail er first and foremost tip-top uitzien op mobiel.

Kijken we naar de resultaten uit het Nationaal E-mail Onderzoek 2019, dan zien we dat dit jaar voor het eerst de smartphone het meest gebruikte device is om e-mail op te lezen. Gemiddeld over alle leeftijdscategorieën heen leest 54% van de respondenten zijn of haar e-mail op zijn of haar mobiele telefoon. In 2018 was dat nog 46 procent.

Op welk device lees je het vaakst e-mail?

2. 88% van de Nederlanders is ingeschreven op nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven blijven populair onder Nederlanders. Slechts 6% van de respondenten ontvangt ze niet. Op de vraag ‘Op hoeveel nieuwe e-mailnieuwsbrieven heb je je de afgelopen 12 maanden ingeschreven?’, zien we dat 88% van alle Nederlanders zich op minimaal één nieuwsbrief heeft ingeschreven. In 2018 was dat nog 82%.

Overigens is er wel een duidelijk verschil waar te nemen als we inzoomen op de verschillende leeftijdscategorieën. Jonge(re) Nederlanders tot 25 jaar geven het vaakst aan dat ze zich op maximaal 5 verschillende e-mailnieuwsbrieven hebben ingeschreven. 65-plussers zijn de grootste groep die zich de afgelopen 12 maanden voor geen enkele nieuwsbrief heeft aangemeld.

E-mail nieuwsbrieven inschrijvingen.

3. 73% van de Nederlanders koopt naar aanleiding van een e-mail van een webshop

Wat we ook al jarenlang weten is dat e-commerce en e-mail een match made in heaven is. Net zoals voorgaande jaren zien we in de resultaten van het onderzoek terug dat e-mail een conversiedriver is. Maar liefst 73% van de Nederlanders deed het afgelopen jaar minimaal één keer een online aankoop naar aanleiding van een e-mail die ze van een webshop hebben ontvangen.

Naast e-mail zien we op gepaste afstand Facebook terugkomen als conversiedriver. 35% van de Nederlanders deed het afgelopen jaar minimaal één aankoop naar aanleiding van een Facebookbericht.

Aankopen kanalen nationaal e-mailonderzoek 2019.

4. Inmiddels doet 31% van de Nederlanders zijn online aankopen via een smartphone

De meeste Nederlanders doen hun online aankopen nog steeds via een laptop. Maar we zien wel een kentering ontstaan. In 2018 deed nog 40% van alle Nederlanders hun aankopen via een laptop. In 2019 daalt dit percentage naar 35 procent. Kijken we naar de percentages voor het gebruik van een smartphone voor online aankopen, dan zien we dat dit van 22% in 2018 naar 31% in 2019 is gestegen.

Dit betekent dat inmiddels net zoveel Nederlanders een smartphone gebruiken om online te shoppen als een laptop. In het verlengde van conclusie 3 kun je stellen dat een mobilefirst-strategie voor e-commerce én e-mailmarketing gerechtvaardigd begint te worden.

Aankopen via welk device nationaal e-mail onderzoek 2019.

5. 48% van de Nederlanders ontvangt graag een verjaardagsmail van een webshop

Als laatste conclusie in de top 5 kunnen we stellen dat Nederlanders graag worden verrast op hun verjaardag met een leuke boodschap per mail. In het Nationaal E-mail Onderzoek wordt ook onderzoek gedaan naar het type mails die consumenten graag ontvangen als ze te maken krijgen met (online) retailers of webshops.

Wat als eerste opvalt, is dat e-mail voor veel shoppers zekerheid kan bieden. De informatieve mail over facturen, status van de bestelling is namelijk veruit het populairst. Sluiten we dit type mail even uit en kijken we naar commerciëlere mails, dan staat de verjaardagsmail bovenaan. 48% van de Nederlanders vindt het klaarblijkelijk leuk als ze een attent bericht ontvangen op of rondom hun verjaardag. Zeker als ze een korting of (een op te halen) cadeautje ontvangen. Ook redelijk populair zijn persoonlijk e-mails die zijn afgestemd op de voorkeuren en interesses van de ontvanger. 36% van de Nederlanders ontvangt dergelijke mails graag.

welke type emailbericht ontvang je graag.

Over het onderzoek

Voor de zevende editie van het Nationaal E-mail Onderzoek zijn uit het consumentenpanel van CG Selecties aan 2.084 personen 27 vragen voorgelegd. Met als focus e-mail in vergelijking tot andere online communicatiemiddelen zoals WhatsApp en Facebook.

In deze editie van het onderzoek is er voor marketing- en communicatiedoeleinden gekozen om meer duiding te geven aan de uitkomsten door de link te leggen met de cijfers uit de Nationale E-mail Benchmark 2019 van de DDMA (Dutch Direct Marketing Association). Dit onderzoek wordt jaarlijks gedaan onder een groot aantal (aangesloten) Nederlandse ESP’s (E-mail Service Providers) en geeft inzicht in aflever-, open- en klikratio’s in relatie tot branches en type mailings die worden verzonden. Door deze cijfers te combineren met antwoorden van consumenten hebben we geprobeerd om voor online marketeers – daar waar mogelijk – inzichtelijk te maken op welke punten zij eventueel verbeteringen kunnen doorvoeren in hun e-mailmarketingactiviteiten.

Voor de leesbaarheid in de tabellen en grafieken zijn geen cijfers achter de komma gebruikt. Dit leidt ertoe dat in sommige tabellen de optellingen afwijken. Het onderzoek is uitgevoerd door Spotler (ontwikkelaar en leverancier van e-mailmarketingsoftware) in samenwerking met CG Selecties.