Schrijven

Hoe werkwoorden werken in het Engels

0

Als je goed proza wil schrijven (en welke contentspecialist wil dat nu niet), dan zijn werkwoorden je belangrijkste partners in crime. Het goed toepassen van werkwoorden is dan ook ongelofelijk belangrijk voor elke Nederlander die Engelse teksten schrijft.

In een eerdere blog schreef ik over veelgemaakte fouten en ‘Dutchisms’: vergissingen die typisch zijn voor Nederlanders. Werkwoorden verdienen bijzondere aandacht.

Het goede nieuws is dat de ‘stam’ van Nederlandse en Engelse werkwoorden soms hetzelfde werkt. Dat maakt ze best makkelijk om te leren, maar zet tegelijkertijd een val. Sommige aspecten van werkwoorden werken namelijk anders, terwijl de overeenkomsten ons daar blind voor kunnen maken.

Daarom: de belangrijkste werkwoordvalkuilen voor Nederlanders die Engelse teksten schrijven.

Blijf actief

Om maar even terug te gaan naar de vergelijking met proza: in een actieve tekst is het onderwerp de ‘acteur’ van de scène. Het onderwerp van een passieve tekst ‘ondergaat’ de actie en lijkt zelf geen invloed te hebben. Het maakt het verschil tussen ‘I wrote this article’ en ‘this article was written by me’. Beide zijn grammaticaal correct, ook in het Nederlands, maar de passieve vorm is onaantrekkelijk. In het Engels nog meer dan in het Nederlands.

In het Nederlands kun je ten minste variëren in de werkwoordvorm: ‘James Ivory werd bekroond voor het script van Call Me By Your Name, dat is gebaseerd op een boek’. In het Engels wordt dat: ‘James Ivory was honoured for Call Me By Your Name, which was based on a book’. Twee keer ‘was verb+ed’ is twee keer lelijk.

Om de een of andere reden is het gemakkelijk om in zakelijk Engels terug te vallen op de passieve vorm. Natuurlijk: soms vraagt focus op een product of lijdend voorwerp om een passieve toon en een andere keer wil je misschien geen direct causaal verband impliceren. Advies blijft om, als je de interesse van je Engelse lezer wil behouden, de passieve toon tot een minimum te beperken. Houd je onderwerpen de helden van het verhaal. Laat ze niets overkomen.

Action vs. description

Gerelateerd: bepaal welke actie het sterkst is en maak van die actie de ‘persoonsvorm’, dus het belangrijkste werkwoord in de zin. Engelse lezers letten daarop. Als je kunt kiezen tussen een werkwoord en bijvoeglijk naamwoord, kies dan het werkwoord.

The laughing man left’ is technisch gezien een actieve zin. ‘Left’ is echter nogal saai. ‘The man laughed as he left’ is kleurrijker en aantrekkelijker. Als je van het werkwoord geen omschrijving kunt maken, hoef je er niet per se een bijvoeglijk naamwoord van te maken. ‘The man left, laughing’ is mooier dan ‘the laughing man left’.

‘I’m writing’ of ‘ik ben aan het schrijven’

Er zijn in zowel het Engels als in het Nederlands verschillende manieren om over het ‘nu’, de tegenwoordige tijd, te schrijven. Maar in het Nederlands worden sommige vormen minder vaak gebruikt.

Nederlanders die in het Engels schrijven lijken soms allergisch voor de present continuous: to be+ verb+ing. Iets als ‘het bedrijf groeit snel’ wordt dan ‘the business grows quickly’. Een Engelstalige lezer ziet daar liever: ‘the business is growing quickly’.

Dit illustreert meteen de meest voorkomende gebruikswijze van deze werkwoordvorm. Iets dat zich op het moment van spreken nog aan het ontwikkelen is zou nooit in de simple present-vorm (the business grows) geschreven moeten worden. Dus: ‘we’re developing a new product’, ‘I’m changing my clothes’ en ‘the sound is diminishing’ zijn oké. ‘We develop a new product’ is dat niet. In het Nederlands is ‘ik schrijf een artikel’ helemaal correct. ‘I write an article’ zul je niet vaak tegenkomen.

Stel een vraag

Deze gedachte moet je in je achterhoofd houden bij het stellen van een vraag. In het Nederlands kun je aan een collega of kind vragen: ‘Luister je?’. In het Engels komt de verb+ing weer om de hoek: ‘Are you listening?’ in plaats van ‘Do you listen?’.

Ook als de activiteit aan een gefixeerde tijd verbonden zit gebruik je de besproken vorm. Bijvoorbeeld: ‘I’m working in Eindhoven this week’ of ‘It’s always snowing in Canada in January’.

En twijfel je? Stel jezelf dan de volgende vragen:

  • Gebeurt dit ‘nu’?
  • Gebeurt het in de tegenwoordige tijd, voor een bepaalde tijdsduur?
  • Verandert er iets?
  • Vraag je naar iets dat ‘nu’ gebeurt?

Als het antwoord op één van deze vragen ‘ja’ is, gebruik je verb+ing.

Het verleden is niet voorbij

Nu wordt het tricky. De present perfect komt in het Nederlands vaker voor dan in het Engels. ‘Wij hebben gefietst’ is meer gangbaar dan ‘we have biked’. Over het algemeen wordt deze vorm in het Engels alleen gebruikt als een actie onafgerond is. Een actie kan starten in het verleden en nu nog bezig zijn of gebeurd zijn in het verleden en nu ‘klaar’ zijn. Voorbeelden:

  • ‘I’ve known him for three years’. Ik ken deze persoon nog steeds. Of: ‘I knew him for three years’. Ik heb nu geen contact meer.
  • ‘I’ve lost my keys’. Nu kan ik mijn auto niet in, want ik heb ze schijnbaar nog niet gevonden. Of: ‘I lost my keys and had to call a locksmith’. Dit probleem is duidelijk opgelost.
  • ‘I’ve watched three episodes of Marianne this week’. Misschien kijk ik er nog wel meer, deze week. Of: ‘I watched three episodes of Marianne last week’. Wat er ook gebeurt, ik kan er nooit méér kijken dan drie, vorige week. Je kunt immers niet terug in de tijd om er op magische wijze nog wat afleveringen aan vast te plakken.

Let op de toon

Gevaar ligt bijvoorbeeld op de loer in een follow-up e-mail. Als een Amerikaanse collega mij een bericht zou sturen met daarin de tekst: ‘I have written to you about this’, dan zou ik me licht aangevallen kunnen voelen. Have written kan impliceren dat het vaker is gebeurd, dat het een probleem is, en dat deze collega denkt dat hij maar bezig moet blijven. Gebruik van de simple past kan misverstanden voorkomen. ‘I wrote you last week’ is een vriendelijke reminder of opfrisser waar niemand zich aan zal storen.

Hopelijk kun je jouw Engelse teksten met deze tips nog beter maken. Heb jij zelf nog tips voor Nederlanders die in het Engels moeten schrijven? Of heb je een vraag? Laat dan een reactie achter!