Samenwerken

Het belang van grote dromen: 4 lessen van John F. Kennedy

0

Bedrijven moeten manoeuvreren in een markt die snel verandert en waar de concurrentie nooit stilzit. Om relevant en succesvol te blijven, moet je streven naar een 7-sterren-organisatie. Hoe kom je daar? Daarvoor kunnen we inspiratie putten uit het werk van John F. Kennedy.

Jack Korsten bespreekt in zijn boek De 7-sterren organisatie (affiliate) een raamwerk dat bestaat uit zeven domeinen die met elkaar het fundament vormen onder een toekomstbestendige organisatie:

 1. Inspirerend leiderschap
 2. Gepassioneerde teams
 3. Flexibel businessmodel
 4. Opmerkelijke ervaringen
 5. Verkoopversnelling
 6. Gedisciplineerde executie
 7. Topprestaties

Elk van deze domeinen heeft vier drivers. Dat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien om het betreffende domein naar een hoger niveau te tillen. En daardoor op dat vlak toekomstbestendiger te worden.

Maar…het 7-sterren-raamwerk heeft weinig nut zonder grote ambities. Durven dromen. Wie dat als de beste kon was John F. Kennedy. Wat kunnen bedrijven van hem leren?

We choose to go the moon

Eerst even wat achtergrond en daarvoor stappen we in onze tijdmachine. Het is 1962 en John F. Kennedy heeft net zijn wereldberoemde ‘We choose to go to the moon‘-toespraak gehouden. Zijn toespraken waren bedoeld om de Amerikaanse politici en het volk te winnen voor het Apollo-programma. Het ruimtevaartprogramma dat erop was gericht om voor het einde van de jaren 60 de eerste mens op de maan te zetten en deze ook weer veilig terug te laten keren naar de aarde.

Het was een prestigeproject, aangezien de Russen eerder dan de Amerikanen in staat bleken om een satelliet in een baan om de aarde te brengen, het eerste grote zoogdier levend de ruimte in te schieten en de eerste mens in een baan om de aarde te brengen. Allemaal zaken die de Amerikaanse trots in haar kern raakten.

De spanning tussen de twee grootmachten is terug te voeren naar het einde van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf dat moment probeerden zijn hun invloedssfeer uit te breiden en stonden ze elkaar op allerlei manieren naar het leven. Het ging om de strijd tussen twee ideologieën: het Amerikaanse kapitalisme en het Russische communisme.

Het was tegen deze achtergrond dat Kennedy’s maantoespraken heel Amerika in beweging brachten en ze leidden ertoe dat Amerika in 1969 de eerste mens op de maan wist te zetten, en veilig weer terug op aarde. Kennedy maakte dit zelf helaas niet meer mee.

Vertrouwen in enorme uitdaging

Kennedy en zijn team bewogen zich ver buiten hun comfortzone. Toch hadden ze rotsvast vertrouwen in de enorme uitdaging die zij zichzelf stelden. Dit vertrouwen was gebaseerd op 4 pijlers:

 • Een ambitie die iedereen aansprak
 • Een kernteam dat er vol voor wilde gaan
 • Ambitieuze doelen op weg naar het einddoel
 • Uitvoeringsdiscipline bij de betrokkenen

Wat kunnen bedrijven hiervan leren?

maanlanding

Vier lessen van John F. Kennedy

Les 1. Formuleer een inspirerende ambitie

Toen: Door de ambitie helder, uitdagend en als ‘wenkend’ perspectief te formuleren maakte Kennedy zijn ambitie die van iedere Amerikaan. Het Apollo-programma werd daardoor een breed gedragen uitdaging waaraan iedereen vanuit zijn eigen positie graag een bijdrage wilde leveren.

Nu: Medewerkers willen in toenemende mate de (meer)waarde zien en begrijpen van wat ze dagelijks doen. Ze willen bijdragen aan een relevant doel. Een hoger doel. Ook klanten verwachten steeds meer van bedrijven. Zij willen zien en begrijpen waar een bedrijf voor staat. Hoe het een verschil maakt in de wereld. Niet alleen met het aanbod, maar vooral door de manier van werken.

Een goed geformuleerde ambitie voor je bedrijf geeft antwoord op deze vragen. Zo’n ambitie heeft het karakter van een hoger doel. Een doel dat iedereen dezelfde kant op beweegt. Dat functioneert zoals de poolster die zeelieden overal ter wereld al duizenden jaren de weg wijst.

Zo’n poolster-ambitie geeft antwoord op twee vragen:

 • Wat is de reden van ons bestaan?
 • Welke unieke toegevoegde waarde bieden wij onze klanten?

Les 2. Werk met een gepassioneerd team

Toen: Op het hoogtepunt van het Apollo-programma werkten er ruim 400.000 mensen van zo’n 20.000 bedrijven en van een groot aantal instituten en universiteiten samen om de eerste mens op de aarde te zetten. De gedeelde ambitie werkte als een magneet, die alle betrokkenen de juiste kant op trok.

Nu: Ieder bedrijf heeft een competent kernteam nodig. Een hecht team met mensen die graag samenwerken voor een beter resultaat en tegelijkertijd anderen in hun omgeving helpen om te groeien.

In dat soort mensen kun je niet genoeg investeren, omdat zij de dragers én vermenigvuldigers zijn van het DNA van je organisatie. Zij zorgen voor de juiste spirit, voor de continuïteit en voor groei. In goede en slechte tijden.

Les 3. Stel periodiek ambitieuze doelen

Toen: Kennedy legde de lat hoog en maakte in zijn toespraken duidelijk dat hij zich daar ook bewust van was. Tegelijkertijd gaf hij ook het perspectief en vertrouwen dat het doel haalbaar was door de weg ernaartoe helder te schetsen. Ook committeerde hij de benodigde middelen om het ambitieuze doel te halen. Daarmee schiep hij de noodzakelijke voorwaarden voor de betrokkenen om zich ongestoord te kunnen focussen op hun doel.

Nu: Als je een inspirerende ambitie hebt kun je in lijn daarmee ook ambitieuze doelen stellen. Ze zijn de eerste concrete stap om je ambitie tastbaar te maken in het denken en doen van alle betrokkenen. Bij het formuleren van je doelen helpt het om steeds twee uitgangspunten te hanteren.

 1. Formuleer meetbare doelen met een verschillende tijdshorizon en start met het doel dat het verst weg ligt (moonshot goal).
 2. Zorg ervoor dat je je doelen heel concreet vertaalt daar het individueel niveau. Maak duidelijk hoe iedereen, vanuit zijn of haar rol en positie, kan bijdragen.

Les 4. Toon discipline in de uitvoering

Toen: Door zijn strak geformuleerd ‘moonshot goal’ en de weg ernaartoe zorgde Kennedy voor een heldere focus bij alle betrokkenen. Zo’n doel en roadmap zorgen voor accountability, omdat je alle betrokkenen kunt evalueren op hun concrete bijdrage aan het realiseren van het doel.

Nu: Het is heel verleidelijk om je in deze wereld te laten leiden door de dagelijkse urgenties, de waan van de dag. Die winnen het vaak van de verder weg liggende ambities en doelen. Het is de ultieme uitdaging om vooral óók je eigen wedstrijd te blijven lopen. Laat je zicht niet vertroebelen door lastminute verzoeken van anderen. Focus op de eigen ambities, doelen en discipline. Anders word je voordat je het weet instrument in de realisatie van andermans doelen.

De 5-sterren-organisatie is niet toekomstbestendig

Het punt wat Korsten maakt door Kennedy aan de bedrijven van nu te koppelen is dat de 5-sterren-organisatie niet meer voldoende is. Een 5-sterren-organisatie presteert op alle fronten optimaal. Dat is niet meer genoeg om relevant en succesvol te blijven. Daarvoor moet de organisatie naar een hoger niveau getild worden, voorbij de concurrentie en de vele veranderingen in de wereld. Als dat lukt, dan heb je een 7-sterren-organisatie. En deze organisaties zijn toekomstbestendig.

Dan nog even over het boek

De 7-sterren organisatie (affiliate) is een praktisch boek, met veel inspirerende voorbeelden en power questions. Die vragen beantwoord je na ieder hoofdstuk om in kaart te brengen waar jouw organisatie nu staat en op welke vlakken je kunt verbeteren. Korsten vertelt een verhaal waar je van leert veel én wat je uit je vaste denkpatroon haalt.

Uitermate geschikt voor directeuren, managers en professionals die de toekomst in de ogen durven kijken.