Communicatie

Zet je interne communicatie op scherp in 2022: 5 trends om in de gaten te houden

0

Hoe zorgen hybride organisaties ervoor dat iedereen zich betrokken blijft voelen? Wiens probleem is de digitale veiligheid van je organisatie? En hoe belangrijk is het om je werknemers zelf aan het woord te laten? In dit artikel deel ik deze en andere belangrijke interne communicatie-trends in 2022.

1. Communiceren in de hybride organisatie

Vorig jaar zagen we deze trend al, en toen noemden we hem ‘communiceren met een gefragmenteerd personeelsbestand’. Maar is de term ‘gefragmenteerd’, met zijn negatieve associatie, nog wel op zijn plek? Ook in 2022 (en daarna) blijft het personeel van veel organisaties verspreid over verschillende locaties aan het werk. Dat komt mede door hoe wij de manier van werken in de toekomst samen willen vormgeven.

Leiders en managers hebben namelijk gemerkt dat thuiswerken wel degelijk ‘werkt’. Werknemers geven massaal aan dat ze het prettig vinden om gedeeltelijk of volledig thuis te werken. Veel werknemers zeggen thuis productiever te zijn. Daarom maken organisaties de keuze om hun werknemers (in ieder geval gedeeltelijk) permanent vanuit thuis te laten werken. Iets wat geboren is uit noodzaak, is eigenlijk al niet meer weg te denken uit ons huidige arbeidsklimaat.

Hybride werken betekent voor sommige organisaties dat zij in de toekomst met verschillende typen werknemers rekening moeten gaan houden. We zijn al langer bekend met werknemers die op kantoor werken, werknemers die op locatie bij de klant of in de buitendienst werken. En non-deskwerknemers die bijvoorbeeld als chauffeur of in een fabriek aan het werk zijn. Daar komt nu dus permanent nog een (wat nieuwer) extra type werknemer bij: de thuiswerker.

Zijn de thuiswerker en kantoorwerknemer één pot nat?

We blijven even hangen bij die thuiswerker. Denk eens terug aan je eigen situatie aan het begin van de coronacrisis. De kans is groot dat je van de ene op de andere dag ging thuiswerken. Je pakte bijvoorbeeld op dinsdag aan het eind van de dag je laptop in, nam hem mee naar huis, en vanaf woensdag begon je vanuit huis te werken. Veranderden je werkzaamheden? Waarschijnlijk niet.

Hetzelfde zou moeten gelden voor de communicatiekanalen in je organisatie. Ze moeten zo ingericht worden dat je dezelfde informatie aan thuiswerkers kunt laten zien, als aan kantoorwerknemers. Hun werkzaamheden zijn namelijk niet veranderd; ze verrichten die alleen vanaf een andere plek.

Kies dus voor communicatiekanalen die bij zowel je kantoorwerknemers als je thuiswerkers dezelfde, belangrijke informatie, snel en effectief onder de aandacht kunnen brengen. En houd er rekening mee dat je thuiswerkers waarschijnlijk een gedeelte van de week ook gewoon weer kantoorwerknemers zullen zijn in de toekomst. Ook daarop moeten je communicatiekanalen inspelen.

Illustratie bij plaatsonafhankelijke intern communiceren

Werk plaatsonafhankelijk met plaatsonafhankelijke kanalen

Binnen je digitale werkplek zijn er verschillende communicatiekanalen die werknemers helpen hun werk zo goed mogelijk te doen, bijvoorbeeld:

  • Openbare (en vaak bedrijfsbrede) communicatiekanalen zoals het intranet, narrowcasting of nieuwsbrieven;
  • E-mail, wat vaak een zeer geschikt middel is om ook met externen te communiceren;
  • Instant Messaging en chat in samenwerkingsplatformen als Teams, Slack of Zoom.

Sommige van deze kanalen zijn plaatsonafhankelijk. Ze zijn daardoor makkelijk in te zetten in de hybride organisatie. Werknemers die de ene dag thuiswerken en de volgende dag op kantoor zijn, bereik je dan voortdurend met hetzelfde belangrijke nieuws.

Plaatsafhankelijke kanalen als the good old prikborden en whiteboarden naast het koffieapparaat, of hun modernere broertje, een narrowcastingscherm, zijn bruikbare communicatiekanalen voor mensen die dagelijks op kantoor zijn of altijd naar een vaste werkplek zoals een fabriek komen. Voor de thuiswerker moeten deze kanalen echter wel in combinatie met plaatsonafhankelijke kanalen worden ondersteund.

Het is praktisch gezien immers niet handig om ook narrowcastingschermen in de thuiskantoren van al je werknemers op te hangen, of om posters in brievenbussen te stoppen. Een alternatieve communicatietool kan dan een oplossing bieden. Via een intranet, een nieuwsbrief, een interactieve screensaver, een app op de mobiele telefoons van je werknemers, of een samenwerkingsplatform als Teams, bereik je de thuiswerker met dezelfde informatie als je kantoorwerknemers.

Kleine kanttekening: als je thuiswerkt, hoef je waarschijnlijk niet te weten dat de schoonmaker op kantoor komt, dat er op kantoor op taart getrakteerd wordt, of dat de lift momenteel even buiten werking is. Behandel je kantoorwerknemers en thuiswerkers dus hetzelfde – mits de informatie relevant is voor beiden.

Houd rekening met al je werknemers

Houd daarnaast ook rekening met die andere werknemers in je organisatie, non-deskwerknemers en buitendienstwerknemers. Belangrijke, centrale berichtgeving moet in no-time bij alle werknemers gebracht kunnen worden. Of ze nou in de fabriek, op kantoor, thuis of onderweg zijn. Die berichtgeving moet bovendien voor iedereen toegankelijk zijn. E-mail kan bijvoorbeeld heel handig zijn, maar als je werknemers geen e-mailadres hebben, zul je toch een kanaal moeten vinden waarmee je deze collega’s wél kunt bereiken.

Die kleine kanttekening voor thuiswerkers geldt ook hier. Bekijk eerst welke werknemers je wilt bereiken en verdeel hen in doelgroepen. Kies vervolgens voor communicatiekanalen waarmee je:

  • Iederéén tegelijkertijd snel en effectief kunt bereiken.
  • Gericht juist alleen specifieke werknemers kunt bereiken met informatie die voor hen relevant is.

Als werknemers altijd relevante informatie te zien krijgen, zullen ze je berichten (beter) blijven lezen. Alle werknemers kunnen er immers op rekenen dat de informatie díe ze krijgen, daadwerkelijk nuttig voor hen is. Dat is pas fijn werken in deze wereld van informatieoverload!

Illustratie bij communicatie die rekening houdt met alle verschillende werknemers

2. Het betrokken houden van werknemers blijft belangrijk

Werknemers betrokken houden was altijd al een topprioriteit voor veel organisaties. Het is dus geen nieuwe trend, maar wel nog steeds een heel belangrijke. In 2022 zullen we een verhoogde focus op werknemersbetrokkenheid zien. Ook dit komt voort uit de stijgende populariteit voor hybride werken. Want hoe houd je iedereen betrokken als je veel van je werknemers niet eens regelmatig ziet?

De betrokkenheid van je werknemers is van veel factoren afhankelijk. Sommige factoren liggen uiteraard buiten de invloedsfeer van interne communicatie. Maar interne communicatie kan wel degelijk een positieve invloed hebben op de betrokkenheid van werknemers. Juist als je elkaar niet veel in levenden lijve ziet, kan interne communicatie voor verbondenheid en saamhorigheid zorgen.

Blijf verbonden door technologie

Inmiddels beschikken we allemaal wel over tools om ons werk goed voort te kunnen zetten, wat de omstandigheden ook zijn. Thuis of op kantoor, met al je collega’s erbij of alleen; technologie vormt inmiddels een solide brug tussen werknemers. Nu is het tijd voor een volgende stap. Technologie moet niet alleen die een-op-een gesprekken of groepsvergaderingen mogelijk maken, maar ook geschikt worden gemaakt om iedereen binnen de organisatie met elkaar te verbinden.

Het is nu belangrijk dat organisaties zichtbaar maken waar iedereen mee bezig is en welke resultaten er worden behaald. Zowel grote als kleine overwinningen zijn het vermelden waard. Normaal krijgen werknemers zulke informatie vaak mee in wandelgangen, bij de koffieautomaat of tijdens een gezamelijke lunch. Collega’s praten met elkaar over waarmee ze bezig zijn, vertellen trots over iets dat gelukt is, of uiten hun frustratie over zaken die minder goed gaan. Maar het belangrijkste is de sociale component: collega’s praten met elkaar, zien wat er binnen de organisatie allemaal gebeurt en zien dat eigen werk onderdeel is van een groter geheel.

Het is nu belangrijk dat organisaties zichtbaar maken waar iedereen mee bezig is en welke resultaten er worden behaald. Zowel grote als kleine overwinningen zijn het vermelden waard.

Maak informatie voor alle werknemers toegankelijk

Om er in hybride organisaties voor te zorgen dat niemand buiten de boot valt en geïsoleerd raakt (of het gevoel krijgt geïsoleerd te raken), is het cruciaal dat zulke informatie voortaan ook beschikbaar komt op een plek waar iedereen toegang toe heeft. Zeker in het verlengde van een goede werknemerservaring is het van belang dat al je werknemers moeiteloos toegang hebben tot essentiële informatie.

Organisaties die écht een verbeterslag willen maken op het gebied van werknemersbetrokkenheid, kijken bovendien uit naar de mogelijkheden die bijvoorbeeld pulse enquêtes bieden. Met pulse enquêtes meet je periodiek hoe mensen zich voelen. Door bijvoorbeeld regelmatig te kijken bij je collega’s en te vragen hoe iedereen de werkdruk ervaart of denkt over de organisatie, krijg je belangrijke inzichten. Is iedereen nog betrokken, of dreigt iemand de connectie met de organisatie te verliezen? Op die manier houd je niet alleen de betrokkenheid bij, maar bekijk je ook meteen wat aanknopingspunten zijn om de betrokkenheid te verbeteren.

Gepersonaliseerde interne communicatie als belangrijke sleutel

Een andere belangrijke sleutel tot werknemersbetrokkenheid in de hybride organisatie is personalisatie. In hybride organisaties ziet een werkdag er voor elke werknemer anders uit. Wat voor de één relevant is, is dat voor de ander juist helemaal niet. Werkgevers die iedereen dezelfde boodschap sturen, geven onbedoeld nog een andere boodschap af: ‘Jouw individuele behoeften doen er voor ons niet toe’. En dat zal weer leiden tot minder betrokken werknemers.

Bovendien verwachten werknemers ook steeds meer dat communicatie gepersonaliseerd is, vooral jongere werknemers uit Gen Z. Zij zijn vanuit hun dagelijkse leven en bij het gebruiken van apps als TikTok en Instagram gewend dat content op hun interesses is toegespitst. Zij zouden gepersonaliseerde communicatie daardoor sneller lezen. Dat is ook wel logisch: als berichten specifiek voor jou geschreven zijn, zijn ze relevanter en dus logischerwijs interessanter.

Met gepersonaliseerde communicatie geef je als werkgever juist het signaal af dat je weet wie je werknemers zijn en waar hun communicatiebehoeftes en interesses liggen – een ultieme manier om ze te laten zien dat je hen waardeert. Daardoor voelen werknemers zich niet slechts een nummer op de loonlijst, maar zullen ze eerder het gevoel krijgen dat ze ertoe doen voor de organisatie. Een fijn gevoel, zeker als je voor je werk altijd in je eentje onderweg bent of geïsoleerd in je thuiskantoor zit.

Illustratie bij gepersonaliseerde communicatie

3. Focus op de werknemerservaring

Voor al je werknemers een positieve werknemerservaring bewerkstelligen is best een uitdaging. De mogelijkheid tot flexibel en plaatsonafhankelijk werken leidt er namelijk ook toe dat iedereen nu overal vandaan werkt en dat de werknemerservaring er – nog meer dan eerst – voor iedereen anders uitziet. Juist daardoor is het extra belangrijk om er meer aandacht aan te besteden. Een positieve werknemerservaring is namelijk geen one-size-fits-all.

Maar waar begin je? Volgens Jacob Morgan, de auteur van Future of Work, wordt de werknemerservaring grotendeels bepaald door drie elementen: werkomgeving, hulpmiddelen en technologie, en bedrijfscultuur.

De invloed van technologie op de werknemerservaring

De juiste tools en technologie met betrekking tot interne communicatie kunnen dus sterk bijdragen aan de werknemerservaring. Welke communicatiekanalen gebruikt jouw organisatie? E-mail, intranet, narrowcastingschermen, nieuwsbrieven, Teams, Zoom, Slack en/of een mobiele bedrijfsapp?

De werknemerservaring van je collega’s zal een heel stuk positiever zijn als je kanalen en technologie biedt die ervoor zorgen dat je werknemers actuele en relevante informatie en berichten te zien krijgen. Je kiest dan het beste voor kanalen die de informatie rechtstreeks naar je werknemers toe brengen, zonder dat ze er zelf naar op zoek moeten. Niks zo vervelend als een eindeloze, vruchteloze zoektocht naar een document op een server of een nieuwtje op het intranet. Gebruikersgemak is misschien geen USP, maar als het er niet is, heeft dat wel meteen invloed op de werknemerservaring.

Laat je werknemers kiezen

Het liefst geef je je werknemers dan ook nog de keuze om informatie tot zich te nemen vanaf hun eigen voorkeurskanaal. Een positieve werknemerservaring is, zoals gezegd, geen one-size-fits-all, en interne communicatie is dat ook niet. Niet iedereen houdt van e-mailtjes of nieuwsbrieven. En niet iedereen heeft überhaupt toegang tot een laptop. Sommige mensen vinden het fijn om de informatie later op hun gemak nog eens terug te lezen. Dat kan bijvoorbeeld met informatie op intranet of in een mobiele app.

Daarnaast is het enorm frustrerend als je werknemers geen toegang hebben tot belangrijke informatie of data. Dus, als je organisatie bijvoorbeeld een intranet of business intelligence tool gebruikt om belangrijk nieuws of cruciale bedrijfsdata aan werknemers over te brengen, moet je er wel voor zorgen dat deze tools voor iederéén toegankelijk zijn.

Voor werknemers die het moeten stellen zonder vaste werkplek, laptop of e-mailadres, zijn er gelukkig andere manieren om ze toch dezelfde toegang als hun collega’s te geven. Artikelen uit SharePoint of dashboards uit Power BI kun je namelijk ook koppelen aan tools als een mobiele bedrijfsapp of narrowcastingschermen. Ook dat draagt bij aan de werknemerservaring. Je ervaring wordt namelijk een heel stuk beter wanneer je daadwerkelijk gebruik kunt maken van de beschikbare technologie en hulpmiddelen!

Illustratie bij interne communicatie over cybersecurity

4. Communiceer vaker over digitale veiligheid

Organisaties zijn tegenwoordig kwetsbaarder voor digitale aanvallen. De Nationale Politie zag in 2021 een stijging in cyberaanvallen, die waarschijnlijk volgend jaar doorzet. De reden daarvoor? Veel meer werknemers loggen vanuit huis in. Dat maakt thuiswerken een verhoogd gevaar voor de veiligheid van je organisatie. Een oogje in het zeil houden is nu eenmaal wat moeilijker als iedereen thuiswerkt.

Een probleem van de IT-afdeling? Think again. Veel vormen van oplichting maken sluw gebruik van de onwetendheid of onoplettendheid van mensen. Werknemers in alle functies moeten daar dan ook bewust en alert op worden gemaakt. Daar komt interne communicatie om de hoek kijken! Voorlichten, bewustzijn verhogen en alerteren is namelijk een gedeelde taak waarvoor je je communicatiekanalen écht moet gaan inzetten. Alleen dan hou je de digitale infrastructuur van je organisatie het veiligst.

Weet wie je spreekt

Hybride werken heeft dus duidelijk veel voordelen, maar de nadelen zijn ook evident. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk dat je kunt vertrouwen op digitale communicatie. En met ‘vertrouwen op’ bedoel ik niet alleen: je tools werken en zijn bereikbaar, zodat je überhaupt vanuit huis kunt werken. Ik bedoel ook: je moet erop kunnen vertrouwen dat je communiceert met de juiste persoon.

Online is het makkelijker om je voor te doen als iemand anders. Daar maken oplichters dan ook dankbaar gebruik van. Je hebt misschien weleens gehoord van WhatsApp-gesprekken waarin oplichters zich voordoen als een familielid of vriend. Je ‘zoon’ legt dan met een onbekend nummer uit dat er iets is gebeurd met zijn oude telefoon, vandaar dat onbekende nummer. Oei, en nu? Nu is er natuurlijk dringend geld nodig om een rekening te betalen … vul zelf maar in hoe het eindigt.

CEO-fraude in een nieuw jasje

Eigenlijk is deze vorm van oplichting al wat ouder. In het zakelijke domein kennen we deze aanpak immers als CEO-fraude. In dat geval doet iemand zich voor als CEO of andere leidinggevende en oefent zo druk uit. Zo laten oplichters iemand snel een rekening betalen of krijgen ze toegang tot gevoelige bedrijfsdocumenten. Als iedereen op dezelfde momenten op dezelfde locatie werkt, is het relatief makkelijk om even te checken of een e-mail of betaalverzoek wel authentiek is. Maar als mensen hybride werken en elkaar dus minder vaak in levenden lijve zien, is het makkelijker voor iemand met kwade bedoelingen om een voetje tussen de deur te krijgen.

Werk en privé: een steeds dunner lijntje

Daar komt nog bij dat werk en privé meer vervlochten raken door hybride werken. Werknemers maken verbinding met hun eigen wifi-netwerk of maken zelfs nog even een documentje af op een privé-laptop. Het gevolg kan zijn dat uitgelekte privégegevens uiteindelijk worden misbruikt om organisaties aan te vallen. Met de vele datalekken bij webwinkels en online platform is het tegenwoordig een stuk makkelijker om hiervan slachtoffer te worden.

Organisaties kunnen zich hier bijvoorbeeld tegen wapenen door met vaste protocollen te werken, zodat een oplichter eerder door de mand valt. Maar dat alleen is eigenlijk nog niet genoeg. Ook andere cybersecuritymaatregelen, zoals (iets ogenschijnlijks simpels als) een sterk wachtwoordbeleid met 2FA, zijn essentieel om een organisatie veilig te houden. Als hackers immers de inloggegevens van een collega bemachtigen en dus een echt intern e-mailadres of vertrouwde naam op Teams of Zoom gebruiken, wordt het wel héél lastig om de fraude op tijd te herkennen.

Interne communicatie zal dus in de toekomst ook steeds meer en opnieuw (moeten) inspelen op cybersecurity. Als werkgever moet je niet (alleen) sterke wachtwoorden afdwingen of een VPN verplichten, maar ook voorlichting geven over cybersecurity, zodat mensen begrijpen waarom zulke regels nodig zijn.

Een human firewall van werknemers

Zo kan er een menselijke firewall ontstaan: een ‘muur’ van bewuste, alerte werknemers die zowel binnen als buiten werktijd opletten en de juiste maatregelen nemen. Je IT-beveiliging is immers zo sterk als de zwakste schakel binnen je bedrijf. Herhaling is daarbij essentieel. In veel gevallen zal zo’n menselijke firewall een gedragsverandering vereisen. Werknemers moeten daarom doorlopend herinnerd worden aan de gevaren, en gewezen worden op wat ze zelf kunnen doen.

Daarnaast kan het ook zeker geen kwaad om te bedenken hoe je je werknemers bereikt in geval van nood. Als al het e-mailverkeer door een cyberaanval platligt of als mensen niet meer kunnen inloggen in Microsoft Teams, hoe vertel je hen dan überhaupt wat er aan de hand is en wat zij moeten doen? En, om terug te komen op het vertrouwen, hoe weten zij dat berichten en instructies over de cyberaanval wel legitiem zijn? Deze vragen wil je jezelf niet pas stellen als het te laat is – dus denk daar nú alvast over na (als je dat nog niet gedaan hebt).

Illustratie bij employee generated content

5. Werknemers willen en krijgen meer invloed

In de consumentenmarkt hebben User Generated Content (UGC) en influencer marketing tegenwoordig de overhand. Al lang vertrouwen we content van vrienden, collega’s, familie en zelfs influencers meer, dan de content die merken zelf naar buiten brengen. Als het aankomt op het gebruik van onze eigen werknemers als content creators, zijn we soms nog wat huiverig om de controle af te geven. Daar komt verandering in! In 2022 krijgen werknemers meer invloed via Employee Generated Content (EGC).

We zoomen eerst even in op UGC. UGC is een term die wordt gebruikt om content te beschrijven die door gebruikers of fans van een bedrijf wordt gemaakt. Het betreffende bedrijf kan deze content publiceren om die te gebruiken als positieve berichtgeving over het merk en de producten. Consumenten promoten dan dus het merk of het product door echte (positieve) ervaringen met het product te tonen.

Bekende UGC-campagnes zijn bijvoorbeeld de #WhiteCupContest van Starbucks en de #ShotOnIphone-campagne van Apple. Daarin werden consumenten aangespoord om zelfgemaakte foto’s te delen. Zo werd reclame gemaakt voor Starbucks en Apple met behulp van content die door consumenten werd gecreëerd.

Geef je werknemers invloed met EGC

EGC is een variant van UGC: beide gebruiken ze content die gemaakt is door ‘eindgebruikers’. Het grote verschil is dat EGC gecreëerd is, gepubliceerd wordt, en toegankelijk blijft binnen de (figuurlijke) muren van het bedrijf. Door EGC in je communicatiestrategie op te nemen, kun je je werknemers meer invloed geven.

Ik begrijp dat de touwtjes uit handen geven moeilijk en even spannend kan zijn, maar trust me: EGC heeft veel positieve gevolgen voor je organisatie.

Om te beginnen krijgen werknemers meer invloed als een organisatie EGC in zijn communicatiestrategie opneemt. En dat willen mensen steeds meer. Als je kijkt naar de ontwikkeling van ons koopgedrag, zie je deze trend al terug. Mensen hebben, vooral in B2B-omgevingen, steeds meer behoefte aan een ‘rep-free experience’. Ze kopen dus producten zonder tussenkomst van een vertegenwoordiger of verkoper en houden daarmee de controle grotendeels bij zichzelf.

Meer verantwoordelijkheid voor werknemers

Deze behoefte kun je nu dus ook vertalen naar interne communicatie. Ik beschreef het al bij trend 3: mensen willen graag invloed hebben op de manier waarop zij informatie tot zich nemen. Bedrijven die EGC inzetten geven hun werknemers nog wat meer controle en verantwoordelijkheid. Werknemers zijn dan bijvoorbeeld gedeeltelijk verantwoordelijk voor het creëren van content waarmee ze extra kennis overdragen aan hun collega’s.

Iemand met veel verstand van of expertise op het gebied van bijvoorbeeld cybersecurity, zou content kunnen maken over cybersecurity. Daarmee kan diegene helpen om het bewustzijn van zijn of haar collega’s te vergroten. Waarom zou je dat immers zelf gaan uitzoeken als je ook de kennis van je collega’s kunt inzetten?

De inzet van EGC is in deze situatie een win-win. De kennis van je collega’s wordt uitgebreid, en de collega die zijn kennis mag delen zal zich gewaardeerd voelen. Bovendien hoeven communicatieadviseurs in je organisatie zich geen onderwerpen eigen te maken waarvan zij misschien weinig pap gegeten hebben.

Verbinding, motivatie en betrokkenheid vergroten

EGC kan daarnaast invloed hebben op de motivatie en betrokkenheid van je werknemers. Persoonlijke verhalen over echte ervaringen binnen het bedrijf kunnen voor een connectie, een stukje menselijkheid en een persoonlijke touch zorgen. Dat is belangrijk, want wij hunkeren als mensen naar verbinding. Zeker in deze digitale wereld van hybride werken.

Als content dus afhankelijk is van de mensen die we kennen, onze eigen collega’s, voelt het echter en relevanter. Het is makkelijker om je verbonden te voelen met een individu dan een communicatiekanaal. Zeker tussen alle bedrijfsinformatie en top-down communicatie door kan EGC dus heel waardevol zijn. Met herkenbare verhalen krijgen werknemers het gevoel niet alleen te zijn in hun emoties en uitdagingen, en die steun blijven we altijd nodig hebben.

Verander werknemers in content creators

Maar hoe pas je EGC succesvol toe binnen je organisatie? Een eenvoudig te gebruiken platform en de juiste stimulans verandert elke werknemer in een content creator. Met positieve feedback en leuke reacties van collega’s zullen ze het waarschijnlijk zelfs leuk vinden om hun ervaring en kennis te delen.

Zet je bestaande communicatiekanalen daarom in om je werknemers een podium te geven. Denk bijvoorbeeld aan een intranet, waar mensen blogposts kwijt kunnen over hun dagelijkse werkzaamheden. Of een mobiele app, waar mensen korte video’s kunnen delen over bepaalde beleidsstukken.

Het hoeft echter niet altijd over werk te gaan. In een nieuwsbrief of op narrowcastingschermen kunnen werknemers natuurlijk ook kort laten weten wat zij buiten werk doen. Vakantiekiekjes of een grappig filmpje van hun huisdier zijn ook al voorbeelden van EGC die laat zien wie de mens achter de collega is. Stel je ‘officiële’ communicatiekanalen dus open voor je collega’s, zodat zij zichzelf kunnen laten zien!

Haal in 2022 alles uit je interne communicatie

Deze trends op het gebied van interne communicatie moeten één ding heel duidelijk maken: bij een zeer uiteenlopend personeelsbestand horen zeer uiteenlopende ervaringen. En daarop moet je interne communicatie in de toekomst zoveel mogelijk inspelen. Sta open voor nieuwe ideeën, laat je werknemers aan het woord en zorg dat je snel kunt schakelen. Houd authenticiteit en de werknemerservaring altijd in je achterhoofd. En bovenal: blijf verbinden. Het is aan jou om in 2022 het meeste uit interne communicatie te halen!