Schrijven

Geüpdated?! Maak deze 10 spelfouten alsjeblieft niet meer

0

Iedereen verstaat het belang van een tekst zonder storende taalfouten. Een tekst met taalfouten laat je boodschap minder sterk overkomen en trekt je mate van professie in twijfel. In dit artikel vind je de meest voorkomende spelfouten in zakelijke teksten. Schrijf je nu emailadres of e-mailadres? Doe er je voordeel mee en schrijf dit vanaf nu nooit meer fout.

Spelfouten? Grammaticafouten? Wat is ook alweer het verschil?

Onder taalfouten verstaan we kort door de bocht fouten in spelling, grammatica en interpunctie. Fouten in zinsbouw en consistentie laat ik voor het gemak hier even achterwege. Wat betekenen de begrippen ook alweer?

  • Spelling: de regels die we volgen bij het omzetten van letters in woorden. Dus bijvoorbeeld: categorieën i.p.v. het fout gespelde categoriën.
  • Grammatica: het geheel van regels waarmee woorden en zinnen in een taal gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld: ‘de dienst die we aanbieden‘ in plaats van het grammaticaal foute ‘de dienst dat we aanbieden‘.

In dit artikel concentreer ik me op de woorden die veelvuldig fout geschreven worden in zakelijke teksten. Vaak fout geschreven woorden als enigste, barbeque of sex laat ik in dit artikel achterwege.

Als tekstcorrector ben ik professioneel bezig met taal. Dagelijks krijg ik dan ook een flink portie taalfouten op mijn bord. Uit al deze woorden heb ik een lijst gemaakt van de tien meest voorkomende spellingfouten die ik onder ogen krijg.

Spelfouten

De top 10 meest voorkomende spelfouten in zakelijke teksten:

🔟 Whatsappen

De juiste schrijfwijze is: whatsappen.

WhatsApp is een eigennaam en dient, zoals de bedenker van de naam het verzonnen heeft, in dit geval met twee hoofdletters geschreven te worden. Gebruik je het woord als soortnaam, in de betekenis ‘een via WhatsApp verstuurd bericht’, dan schrijf je ‘whatsapp’. Als je het woord als werkwoord gebruikt, dan moeten de hoofdletters altijd achterwege worden gelaten, dus: whatsappen.

9️⃣ kostenloos

De juiste schrijfwijze is: kosteloos.

In afleidingen met het achtervoegsel -loos schrijven we geen tussen-n tussen het grondwoord en het achtervoegsel: renteloos, besluiteloos, zorgeloos, grenzeloos, enzovoort. De spelling kostenloos is dus volgens de officiële taalregels foutief. Omdat het woord met tussen-n veelvuldig voorkomt, is het goed te verdedigen als alternatieve spelling.

8️⃣ social media beleid

De juiste schrijfwijze is: socialmediabeleid.

Grappig om te melden: zelfs de gratis spellingcontrole van Microsoft Word ziet de juiste schrijfwijze als foutief! Samenstellingen schrijf je in het Nederlands in het algemeen aan elkaar. Toch schrijven velen dit woord met een spatie/spaties of met een koppelteken (socialmedia beleid, social media beleid, socialmedia-beleid). Ondanks dat dit volgens de officiële spelling foutief is, is hier iets voor het gebruik van het koppelteken te zeggen: het vergroot namelijk de leesbaarheid.

7️⃣ geüpdated

De juiste schrijfwijze is: geüpdatet.

We vervoegen een werkwoord van Engelse herkomst alsof het een oorspronkelijk Nederlands werkwoord is. De stam schrijven we op dezelfde manier als in het Engels: saven (seev), save, savede, gesaved en dus ook updaten (updeet), update, updatete, geüpdatet. Je kunt deze moeilijkheid omzeilen door simpelweg een synoniem te gebruiken als bijgewerkt of opgewaardeerd.

6️⃣ Facebook-account

De juiste schrijfwijze is: Facebookaccount.

Bijzonder is dat Facebook zelf dit woord fout schrijft! Net als bij het woord socialmediabeleid (zie nummer 8) kun je ook hier, tegen de officiële taalregels in, de keuze maken het koppelteken te gebruiken om de leesbaarheid te vergroten.

5️⃣ kosteplaatje

De juiste schrijfwijze is: kostenplaatje.

Je schrijft een tussen-n als het linkerdeel van het samengestelde woord (dat uit twee woorden bestaat) een zelfstandig naamwoord is dat eindigt op ‘en’. Ook schrijf je een tussen-n als het eerste deel van een samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat in het meervoud eindigt op ‘en’. Let op dat er veel uitzonderingen zijn op deze regels (bijvoorbeeld aktetas, omdat het meervoud van akte zowel akten als aktes kan zijn).

4️⃣ geliked

De juiste schrijfwijze is: geliket.

Zie de uitleg bij nummer 7 over het vervoegen van een werkwoord van Engelse herkomst.

3️⃣ geemaild

De juiste schrijfwijze is: ge-e-maild.

Je schrijft ge-e-maild, omdat het werkwoord e-mailen een losse ‘e’ (de afkorting van electronic) plus het woord mailen bevat. Als er ‘ge’ voor een losse letter komt, moet er altijd een koppelteken tussen. Dus ge-i-bankierd en dus ook ge-e-maild.

2️⃣ PDF bestand

De juiste schrijfwijze is: = pdf-bestand.

Aanvankelijk werd de spelling PDF (met hoofdletters) gebruikt. Inmiddels is het begrip zo ingeburgerd dat pdf met kleine letters geschreven dient te worden. Als een samengesteld woord bestaat uit een afkorting en een zelfstandig naamwoord, dan moet er tussen deze twee een koppelteken worden geplaatst: dus e-book en dus ook pdf-bestand.

1️⃣ emailadres

De juiste schrijfwijze is: e-mailadres.

Wederom bijzonder te vermelden: de gratis spellingcontrole van Microsoft Word ziet deze foute schrijfwijze als juist! In een woord dat bestaat uit een initiaalwoord (zoals hier de ‘e’ van electronic) en een zelfstandig naamwoord (mail), moet er een koppelteken tussen beide delen: pc-tafel, e-mail en dus ook e-mailadres. Je kunt dit moeilijke woord omzeilen door het woord mailadres te gebruiken.

Vertrouw niet op je spellingcontrole

En? Hoeveel van bovenstaande woorden behoren tot de ook door jou immer fout geschreven woorden? Hopelijk heb je allereerst geleerd hoe deze woorden juist te spellen en daarnaast geleerd dat je niet honderd procent kunt vertrouwen op de gratis spellingcheckers. Lees hierover meer in artikel ‘Waarom je niet blindelings op de spellingcontrole kunt vertrouwen?