Customer experience

Dit levert een community op & zo overtuig je de directie

0

Regelmatig spreken we communicatieprofessionals die geloven in het succes van een online community, maar niet weten hoe ze hun directie daarvan moeten overtuigen. Ik help je op weg met een aantal resultaten van een succesvolle community. Heldere opbrengsten voor je doelgroep én organisatie.

Zorg voor concrete doelen

Een doel maakt alles makkelijker. Zeker het aantonen van de opbrengst van een online community. Maak het concreet, want wat is precies het effect van de community op je doelgroep of leden? En wie zijn die leden precies? Het is misschien een open deur, maar het maakt echt uit of je een community wil opzetten voor professionals of inwoners. Een antwoord op deze vragen helpt enorm om de organisatie mee te krijgen.

Ook werkt het goed om niet alleen de voordelen van de community te benoemen, maar vooral te benadrukken wat de organisatie misloopt als je die community níet start.

Stel je bent een vereniging en je hebt meerdere leden gesproken en een vragenlijst uitgestuurd. Daardoor heb je ontdekt dat je leden zich niet gehoord voelen en daarom soms hun lidmaatschap opzeggen. Dan kun je hard maken dat er een plek moet komen waar jullie in gesprek kunnen met de leden, want ‘65% van onze leden voelt zich niet gehoord’ en dat aantal zal alleen maar groeien als we hier niets aan doen. Met als gevolg dat leden weglopen en dat kost de organisatie geld.

Ik eindig dit artikel met een aantal opbrengsten die je kunnen helpen om doelen te stellen. Maar eerst deel ik nog een manier waarmee de kans groter wordt dat je de directie overtuigt.

Betrek verschillende afdelingen voor meer bereik

Bij Nieuw Initiatief geloven we sterk in de combinatie van de drie doelen kennis delen, samen leren en mensen verbinden. Kennis delen en leren gaat namelijk het best als dat sámen kan. In een veilige groep, op het moment dat het jouw leden of klanten uitkomt. De juiste oplossing voor deze drie vind je daarom vaak in een digitaal platform zoals een online community, in combinatie met een kennisbank of leeromgeving.

Door twee of drie van deze oplossingen (een community, kennisbank en leeromgeving) met elkaar te combineren in plaats van los van elkaar te zien ontstaat er een krachtig samenspel van delen, leren en verbinden. Maar wat het combineren van deze drie in de praktijk zo lastig maakt is dat de drie onderdelen ook belegd zijn bij verschillende afdelingen.

Tegelijkertijd liggen er daarom ook kansen. Want als je één of meerdere van deze afdelingen meekrijgt, wordt jouw business case nog sterker. En daarmee de kans groter dat je de directie overtuigt dat jullie een online community moeten starten.
Ik deel een voorbeeld van drie managers uit organisatie X. Drie personen met ieder hun eigen doelen en plannen. Karin is marketingmanager. Zij houdt zich bezig met het verbindende stuk en oriënteert zich op een community voor hun doelgroep.

Elkaar versterken in één platform

Peter is manager van het onderzoeksteam. Zijn team houdt zich bezig met het delen van kennis op allerlei verschillende manieren. Betrouwbare informatie staat centraal in het werk van Peter. Hij vindt het spannend om mensen buiten de organisatie kennis te laten toevoegen aan de kennisbank die hij samen met z’n team opgebouwd heeft.

Carolien staat aan het hoofd van de academie. De academie verzorgt interne en externe trainingen. Leren en ontwikkelen staat centraal in alles wat Carolien doet.

Wat deze drie managers niet direct zien, is dat ze elkaar enorm kunnen versterken in één platform. Wat zou het opleveren als ze kennis delen, leren en verbinden met elkaar combineren?

linkedin webinar post

De opbrengsten van een community

Een community kan jouw doelgroep en de verschillende afdelingen van je organisatie veel opleveren. Als je naar onderstaande opbrengsten kijkt zie je de verbinding terug tussen een community en een kennisbank, of een community en een leeromgeving. En daarmee is er dus winst te behalen voor twee van de drie managers. Of soms zelfs alle drie op één platform. Dat licht ik graag wat verder toe.

Het stuk kennis delen wordt interessanter omdat je de informatie valideert en aanvult met elkaar, in de online community die erbij hoort. Leren wordt effectiever omdat het gebeurt in een veilige digitale groep, plaats- en tijdonafhankelijk. En het stukje verbinden wordt nog sterker als het echt ergens over gaat, bijvoorbeeld over een gedeelde passie of vakgebied (en dus weer die kennis). Dat komt omdat sociale acceptatie een belangrijke basisbehoefte is, en omdat het gevoel dat je erbij hoort vooral ontstaat onder gelijkgestemden. Bijvoorbeeld mensen die allemaal in het sociaal domein werken of die een passie hebben voor koken en lekker eten.

Ik had beloofd om het concreet te maken met een aantal opbrengsten. Wat levert een succesvolle online community op waarin je kennis delen, samen leren en mensen verbinden met elkaar combineert?

 • Gebruik maken van betrouwbare kennis van gebruikers
  De kennis die jij als organisatie deelt wordt nog waardevoller als die gedeeld wordt in een online community. Dat komt omdat je de informatie daar kunt aanvullen met elkaar én direct kunt valideren.Denk bijvoorbeeld aan een kennisplatform voor beleidsmakers bij gemeenten. Daar kan allerlei juridische informatie gedeeld worden vanuit jou als organisatie. Maar in de bijbehorende community kan die kennis aangevuld worden met ervaringen, vragen en casussen van de beleidsmakers.De inzichten die daar uitkomen zijn interessant voor andere communityleden, maar ook voor jou als organisatie die de juridische kennis deelt. De praktijkervaringen geven namelijk doorlopend nieuwe inzichten. Daarom is het dus zo krachtig als je slim gebruik durft te maken van kennis en inzichten van je leden of klanten.
 • Innovatie: samen werken aan nieuwe kennis of een nieuw product
  De waarde die organisaties toevoegen, wordt steeds vaker samen met klanten of andere stakeholders ontwikkeld in een proces dat co-creatie heet. Heel anders dan hoe het tot nu toe vaak ging: eerst alles intern ontwikkelen, daarna pas met klanten in gesprek. Co-creatie is een vorm van samenwerken waarbij alle deelnemers het proces en het resultaat beïnvloeden. Een community is hier heel geschikt voor.De voordelen? Het resultaat is vaak van hogere kwaliteit en sneller door de inbreng van verschillende perspectieven. De kosten zijn lager omdat eventuele fouten voorkomen kunnen worden. Klanten of leden kunnen tenslotte al in een vroeg stadium vertellen wat ze wel of niet aanspreekt. Het draagvlak is bovendien groter als mensen het gevoel hebben dat ze zelf aan de innovatie bijgedragen hebben. Vaak wordt co-creatie gebruikt voor nieuwe applicaties, initiatieven en functionaliteiten. Maar ook voor de ontwikkeling van kennis en inzichten is het model erg goed geschikt.
 • 20% effectiever en sneller leren door te leren van vakgenoten in een community
  Samen leren, feedback geven en ontvangen vergroot de kans dat het geleerde blijft hangen. Het 70:20:10 model van Jennings laat zien hoe je leren zo effectief mogelijk maakt. We leren 70% door te doen, dus leren op de werkplek. 20% van het leren bestaat uit het krijgen van feedback en coaching, in interactie met anderen en slechts 10% van wat we leren gebeurt in (klassikale) training en cursussen.
Nieuw Initiatief 70-20-10 leermodel

copyright: Nieuw-Initiatief.nl

Faciliteer dat er geleerd wordt in interactie met anderen

Misschien geeft jouw organisatie trainingen, aan klanten of intern aan collega’s. Ongetwijfeld wordt het geleerde daarna toegepast op de eigen werkvloer. Maar faciliteer jij ook dat er geleerd wordt in interactie met anderen? Daarmee vergroot je de kans dat het geleerde blijft hangen met 20%. Dat kun je op verschillende manieren vormgeven, maar een online leeromgeving mét community is daar heel geschikt voor.

 • Waarde blijvend faciliteren
  Organisaties die trainingen verzorgen, steken veel tijd in het aantrekken van deelnemers. Vaak volgen cursisten de training en gaan ze daarna weer hun eigen gang. Maar al deze deelnemers hebben iets gemeenschappelijk: de interesse in het onderwerp van de training. Veel organisaties doen weinig met deze waarde en met de groep die ontstaan is. Juist een goede community kan helpen om de groep ook na de training te kunnen blijven ondersteunen.
 • Waardevolle gesprekken en samenwerkingen op ieder moment
  We werken steeds meer digitaal, door de coronacrisis is die ontwikkeling alleen maar harder gegaan. Met een online community heb je wanneer en waar dan ook eenvoudig toegang tot zinvolle interacties. Je kunt je mening delen en laten valideren en je kunt leren van anderen in een veilige omgeving. Daarnaast vervult een community de primaire behoefte van een persoon om zich verbonden te voelen met gelijkgestemden.
 • Gevoel van verbondenheid, ook aan jouw merk of organisatie
  Als je een community start op een eigen platform en dus niet op een geleend platform zoals social media, dan bouw je zelf waarde op. Dat is interessant als je je communityleden meer wil bieden dan alleen wat kletsen of discussiëren. Dus als je veel kennis wil delen in je community, meer dan op een standaard blog. Je geeft dan veel waarde weg. Die waarde wil je wel verbinden aan jouw merk of product.
  Als mensen graag naar jouw community komen omdat ze daar relaties hebben opgebouwd en veel waardevolle kennis vinden, zal die positieve associatie aan jouw merk of organisatie gekoppeld zijn. Maar misschien nog wel belangrijker: een eigen communityplatform is duurzamer, want je bent immers ‘in-control’ over de functionaliteiten, ontwikkeling en opgebouwde kenniswaarde.
 • Lagere helpdeskkosten
  Leden komen sneller in contact, wat betekent dat zij snel antwoord kunnen verwachten op hun vraag. Niet elke vraag hoeft meer beantwoord te worden door een servicedesk-medewerker, want vragen kunnen vaak onderling al opgelost worden. Dat betekent een afname van de helpdeskkosten als jouw organisatie een helpdesk heeft. Een communitymanager kan altijd meekijken en eventueel ingrijpen als het juiste antwoord niet snel volgt.

Wanneer is een online community níet iets voor jouw organisatie?

Nu heb je gelezen wat een online community jouw organisatie en de leden kan opleveren, maar dat betekent niet dat een community altijd een goed idee is. Er zijn zeker een aantal redenen om er niet aan te beginnen, of er in ieder geval goed over na te denken voordat je een community start.

 • Als jouw doelgroep maar een korte periode iets met elkaar gemeen heeft
  Stel je voor dat je kaarsen verkoopt. Je wil jouw klanten graag aan elkaar verbinden in een online community. Dan moet je echt goed nagaan of er wel een gemene deler is voor jouw doelgroep. Want op het moment dat ze een kaars bij jou aanschaffen, zijn ze misschien bezig met hun inrichting. Maar wat heeft een klant daarna nog gemeen met jouw andere klanten? Die gemene deler is er bijvoorbeeld wél voor langere tijd bij een gedeelde passie of een gemeenschappelijk vakgebied.
 • Als er al een soortgelijke community bestaat
  Misschien bestaat er al een community voor jouw doelgroep. Kijk dan goed wat jij nog toe te voegen hebt. Soms zijn er mogelijkheden om je aan te sluiten bij deze bestaande community. Misschien besluit je wel een eigen community te starten, maar een bepaalde niche te kiezen of heeft jouw community een heel ander doel.
 • Als je er geen tijd in kan investeren
  Een community opbouwen en beheren kost tijd. Je bent er niet door simpelweg een community-softwarepakket te kiezen of een platform in te richten. De juiste techniek is een belangrijke basis, maar niet allesbepalend voor het succes van een community.
 • Als de rest van de organisatie er niet achter staat
  Een online community starten is een serieuze strategische keuze. Dat heb je misschien wel gezien in de opbrengsten die ik net al noemde. Het helpt als je meerdere afdelingen betrekt, maar de directie moet minimaal achter de keuze staan. Er zal namelijk wel tijd en geld aan besteed gaan worden en er is ook geduld nodig.
 • Als je alleen maar wil zenden
  Misschien is het voor jouw organisatie onlogisch of spannend om kennis te laten aanvullen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een overheidsorganisatie die kennis deelt over wet- en regelgeving. Of een onderzoeksorganisatie die medische of wetenschappelijke artikelen verspreidt. Dan wil je misschien helemaal geen community starten, waarin deze kennis aangevuld kan worden. Je kunt een community dan natuurlijk wel anders inrichten. Bijvoorbeeld op zo’n manier dat leden over de kennis in gesprek kunnen, maar deze niet kunnen aanvullen. Maar als je het gesprek met jouw achterban niet wil aangaan om wat voor reden dan ook, dan is een community misschien niet de beste keuze.
 • Als jouw doelgroep weinig tijd online doorbrengt
  Dit geldt niet voor veel mensen meer tegenwoordig, maar stel dat jij rollators aanbiedt kun je erover twijfelen of een online community het beste platform is om jouw doelgroep bij elkaar te brengen…

Als bovenstaande redenen om níet te starten met een community je niet aan het twijfelen gebracht hebben, wil je nu ongetwijfeld aan de slag. Maar waar begin je?

Aan de slag met jouw community

Vaak begint de vraag voor een community bij de afdeling marketing. Geldt dat ook voor jouw organisatie? Zoek dan contact met de Peter of Carolien binnen jouw organisatie en kijk hoe je samen op kan trekken in een community. Met als doel dat jouw leden of klanten straks graag terugkomen naar het platform omdat ze er kennis kunnen delen met gelijkgestemden, ze er 20% effectiever leren en waardevolle gesprekken kunnen aangaan op ieder moment dat het hen uitkomt. Een plek waar vakmanschap en vertrouwen centraal staan. Want dat gebeurt er als de onderdelen met elkaar in verbinding staan. Er ontstaat een kracht en enorme toegevoegde waarde.

Nieuw Initiatief Model

copyright: Nieuw-Initiatief.nl

Als je de andere afdelingen overtuigd hebt, wil je de rest van de organisatie nog meekrijgen. Dan helpt het dus om een concreet doel te hebben en om de opbrengsten voor jullie community in kaart te brengen. Ook kan het fijn zijn om vast nagedacht te hebben over de vervolgstappen. Hoe ga je het aanpakken als er een ‘go’ komt? Ik hoop dat ik je op weg heb kunnen helpen met  dit artikel. Succes met het meekrijgen van jouw organisatie!