Samenwerken

Diversiteit als groeistrategie: een must voor ieder bedrijf

0

Diversiteit op de werkvloer is essentieel voor innovatie en groei, ook bij marketing agencies. Een divers en inclusief team levert niet alleen verschillende perspectieven en ideeën op, maar zorgt er ook voor dat men beter in staat is om nieuwe en ‘out of the box’ kansen te zien, aan te grijpen en over te nemen.

Zo worden, op de lange termijn, verschillende uitdagingen efficiënter opgelost. Niet in de minste plaats omdat: hoe inclusiever de besluitvorming is, hoe inclusiever de oplossingen zijn. Vrouwen op de topposities hebben is bijvoorbeeld één ding, maar is er ook ruimte voor moeders op topposities? Zo ja, wat levert dat het bedrijf op? Dit artikel laat zien waarom deze situatie, die in eerste instantie vooral uitdagend is, ook voor succes kan betekenen voor jouw start-up of bedrijf.

Diversiteit als prioriteit op de werkvloer

Het is van cruciaal belang om een werkomgeving te creëren waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen, ongeacht hun achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, etniciteit of religie.

Door een inclusieve omgeving te creëren, waarin werknemers zich veilig en gehoord voelen, vermindert het verloop van werknemers en groeit de betrokkenheid en tevredenheid. Inclusiviteit leidt in die zin tot een betere samenwerking en teamdynamiek, waardoor de productiviteit en prestaties van het bedrijf verbeteren.

Volgens een onderzoek van McKinsey heeft een derde van de bedrijven uit hun dataset in de afgelopen vijf jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van inclusie en diversiteit. Deze vooruitstrevende bedrijven lopen steeds verder voor op hun concurrenten op het gebied van financiële prestaties. Het onderzoek suggereert dat bedrijven die investeren in inclusie en diversiteit sneller herstellen van (financiële) crises zoals bijvoorbeeld COVID-19, omdat ze flexibeler zijn.

Diverse teams zijn bovendien innovatiever. Ze zijn beter in staat om veranderingen in de behoeften van consumenten en consumptiepatronen te anticiperen, waardoor nieuwe producten en diensten mogelijk worden die mogelijk een concurrentievoordeel opleveren.

Gartner stelt het nog scherper:

75% van de organisaties met management teams die een diverse en inclusieve cultuur weerspiegelen, behalen hun financiële doelen. Gender-diverse en inclusieve teams presteerden bovendien gemiddeld 50% beter dan gender-homogene, minder inclusieve teams.

Kortom: je creëert iets unieks als je mensen uit andere leefomgevingen en met verschillende levenservaringen een stem geeft.

Verbinden met klanten

Veel marketing agencies hebben een diverse klantenkring. Om die klantenkring op optimale wijze van dienst te kunnen zijn, werkt het goed als de consultants óók divers zijn. Deze diversiteit gaat niet alleen over kennis en kunde, maar ook over (culturele) achtergrond en identiteit in de brede zin van het begrip.

Klanten werken graag met bedrijven die hun normen, waarden en bedrijfscultuur niet alleen begrijpen, maar ook vóelen. Dat creëert wederzijds begrip en daarmee een positieve en vruchtbare (samen)werksfeer. Want: een goede band tussen klant en opdrachtgever = een persoonlijker product en grotere kans op verlenging of herhaling van de samenwerking.

Teamfoto van Desmond.

“Put your money where your mouth is”

Praten over hoe belangrijk diversiteit is, is één ding. Daarna komt het erop aan dat je deze diversiteit ook daadwerkelijk implementeert in je eigen bedrijf. Sterker nog: als je de boodschap van inclusie en diversiteit uitdraagt, maar als organisatie zelf niet voldoet, liggen valkuilen als pinkwashing op de loer.

Wat is Pinkwashing? Volgens Het roze Woordenboek van de Correspondent: Een samentrekking van pink en whitewashing (‘witwassen’). Het is het optrekken van een roze rookgordijn, door bijvoorbeeld LHBTQIA- of vrouwenrechten te promoten, maar onttrekt daarbij een ándere rechtenschending aan het zicht. Er is sprake van een dubbele agenda.

Zo zorg je dat je bedrijf inclusief en divers is:

 1. Werf actief kandidaten met diverse achtergronden
  Door vacatures te plaatsen op websites en platforms, waarvan je weet dat die gericht is op (etnische) minderheden, of platformen opgericht door/voor de LHBTQIA+ community.
 2. Creëer een inclusieve cultuur
  Een werkcultuur waar iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt, is helaas helemaal niet zo vanzelfsprekend. Door bijvoorbeeld open te staan voor verschillende perspectieven en feedback, die je kunt verzamelen middels een meeting met een personeelsvertegenwoordiging, en door trainingen en teambuilding activiteiten aan te bieden op het gebied van acceptatie en tegen discriminatie of racisme, kom je al een heel eind.
 3. Zorg voor gelijke kansen
  Alle medewerkers hebben evenveel recht op groei en ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om iedereen evenveel trainingsmomenten en ontwikkelingstrajecten aan te bieden en beloningen en promoties gelijkmatig uit te reiken, bijvoorbeeld.
 4. Heb aandacht voor diversiteit en inclusie in de bedrijfsstrategie
  Als je diversiteit en inclusie openlijk en luid onderdeel maakt van jouw bedrijfsimago, door de concepten veelvuldig uit te dragen op diverse sociale platformen en de eigen bedrijfswebsite, weten klanten ook welke normen en waarden je aanhoudt. Dit trekt bepaalde klanten aan, maar biedt ook transparantie en de boodschap: we zijn trots op waar we voor staan!
 5. Werk samen met diverse klanten
  Volgend op de boodschap die jouw bedrijf uitstraalt, trek je waarschijnlijk ook een divers palet aan klanten aan. Dit klantenbestand wordt vervolgens weer onderdeel van jouw bedrijfsimago.

Meten is weten

Wat is een inclusief bedrijf? Wanneer ben je als team divers? Stel doelen voor jouw bedrijf op het gebied van inclusie en diversie en evalueer om de zoveel tijd hoe het met deze doelen gaat. Hier kun je mooi data voor gebruiken. Heel concreet: denk hierbij aan percentages voor geslacht, etnische achtergrond of andere zaken.

Mocht je dit te hard vinden, dan kun je ook vragen om tevredenheidscijfers van jouw werknemers. Gebruik deze cijfers om jouw bedrijfscultuur te verbeteren – helemaal naar wens en feedback van je eigen team.

Bespeel de markt met data

Door demografische gegevens te analyseren, de markt te analyseren en te brainstormen met jouw team, kun je nieuwe klantsegmenten ontdekken en gaten in de markt identificeren. Hoe meer je jouw bedrijf en werknemers richt op inclusie en diversiteit, hoe beter jouw team ‘out of their own box’ leert kijken naar potentiële klanten of opdrachten.

Door…

 • gegevens te verzamelen,
 • deze te gebruiken om inclusieve producten en diensten te creëren,
 • door een divers team op te bouwen,
 • diversiteit en inclusie-inspanningen te meten,
 • diversiteit in leiderschap te omarmen, en
 • gegevens te gebruiken om jouw markt te vergroten,

…stimuleer je innovatie en groei binnen jouw organisatie.

Het begint bij jezelf: inclusief leiderschap

Het implementeren van diversiteit en inclusie in een bedrijf vereist:

 • actief werven van kandidaten met diverse achtergronden,
 • het creëren van een inclusieve cultuur, en
 • gelijke kansen voor alle medewerkers.

Het meten en evalueren van de doelen op het gebied van inclusie en diversiteit is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het bedrijf op de goede weg is.

Hoewel al het bovenstaande zeker van belang is, is de basis veel persoonlijker. Wil je met trots en oprechtheid kunnen zeggen dat jouw bedrijf divers en inclusief is? Begin dan – hoe cliché ook – bij jezelf. Diversiteit zit ‘m niet alleen in de eigenschappen en kenmerken van je werknemers, maar ook in die van het leiderschap.

Als ondernemer van kleur is het bijvoorbeeld essentieel om diversiteit binnen de eigen organisatie te bevorderen en zo vooroordelen te ontkrachten, het goede voorbeeld te geven aan concurrenten en collega’s én een veilige omgeving te creëren voor werknemers.