Marketing technology

Een webshop (laten) bouwen? Let op deze 5 risico’s

0

Bij het bouwen van een webshop zijn zowel de klant als agency vaak gericht op de successen. De klant wil ze behalen, de agency belooft ze. Dat is goed en belangrijk, want zonder doelstellingen en visies kom je niet ver. Toch kunnen er ook dingen misgaan. Agencies bouwen graag state of the art shops, maar moeten daarbij wel realistisch blijven. Waar moet je als webshopeigenaar nou extra op letten als je een webshop laat bouwen? Ik heb eens goed zitten doemdenken en 5 grote risico’s op een rij gezet.

1. Slechte interne security

Online security is zo sterk als de zwakste schakel. Hoe goed een bedrijf zich dan ook laat adviseren over online security en hoe waterdicht de techniek ook wordt gebouwd, er blijven risico’s aanwezig. Bij een gecomprimeerde online security denken de meeste mensen vaak aan hack-aanvallen van buitenaf. Vanuit ervaring met eigen trials weet ik echter dat de interne security van bedrijven vaak niet op orde is. De grootste reden hiervoor is een gebrek aan kennis en bewustzijn. Specifiek doel ik hier op het wachtwoord- en informatiemanagement door medewerkers van een klant zelf.

Medewerkers slaan wachtwoorden bijvoorbeeld op in Word-documenten of schrijven ze op post-its die ze aan het computerscherm plakken. Daarnaast kan het gebeuren dat ze gevoelige informatie delen via WhatsApp of e-mail. In het ergste geval worden zij (en daarmee uiteindelijk het bedrijf) slachtoffer van phishing.

Om de kans op een gecomprimeerde online security te verkleinen, kan je bijvoorbeeld eens een online security workshop boeken. Tijdens deze workshops worden de medewerkers op praktische en begrijpelijke wijze uitgelegd hoe ze de online security van het bedrijf in stand houden.

2. Verantwoordelijkheid tussen partijen

Een webshop bouwen, laten migreren of onderhouden is veel werk. Vaak komen er dan ook meerdere partijen bij kijken. Denk aan een webshop agency, een marketingbureau en UX-designer. Als er wordt samengewerkt met meerdere partijen, bestaat er altijd een risico dat de verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn vastgelegd, er miscommunicatie ontstaat en er geen juiste actie wordt ondernomen.

Stel dat er een paar keer per jaar sprake is van piekbelasting op je webshop. De hostingcapaciteit moet worden opgeschroefd, marketing worden bijgestuurd en klantenservice uitgebreid. Het is belangrijk dat het bij alle partijen duidelijk is wie welke taken oppakt. Zeker als je bijvoorbeeld van een webshop agency verwacht dat ze op marketinggebied meedenken. Om te zorgen voor heldere en precieze communicatie tussen alle samenwerkende partijen, moeten de verantwoordelijkheden van alle partijen duidelijk contractueel worden vastgelegd.

3. Ad hoc-werkzaamheden

ICT-projecten staan bekend om ad hoc-werkzaamheden. Als ik een project start met een klant, brengen we duidelijk alle wensen in kaart door deze in tickets in de delen. Deze tickets faseren we in sprints. Maar, hoe goed we dit ook doen, het komt bijna altijd voor dat de klant tijdens een van de sprints de tickets toch liever anders ingedeeld ziet. Bijvoorbeeld een andere achtergrondkleur, andere indeling van teksten of extra functie op de homepage. Begrijpelijk, want tijdens het bouwproces kijkt iedereen actief mee, wat leidt tot nieuwe ideeën.

De SCRUM-methode is echter niet ingericht op dit soort ad hoc-werkzaamheden. Uiteraard is een agile-werkwijze iteratief, maar in principe is het niet de bedoeling dat sprints tijdens uitvoering worden herzien. Het kan er zelfs voor zorgen dat de planning uitloopt.

Plan daarom meerdere sessies met jouw webshopagency in om alle wensen in kaart te brengen, deze in sprints op te delen en een tijdspad te bepalen. Het minimaliseren van het risico op ad hoc-werkzaamheden is best een open deur. Puur door je er van te voren bewust van te zijn, ga je efficiënter te werk. Als ad hoc-taken onvermijdelijk blijken, dan is het belangrijk dat deze op een verantwoorde manier worden ingevoegd in sprints. Met ‘verantwoord’ bedoel ik ‘met zo min mogelijk nadelig effect op de planning en met zoveel mogelijk resultaat voor jou als klant’.

Computer met daarnaast een miniatuur winkelwagentje met geld biljetten erin

Door: Karolina Grabowska via Pexels.com

4. Wendbaarheid medewerkers & klanten

Als je een nieuwe webshop laat bouwen of een bestaande webshop laat migreren naar een andere e-commercesoftware, dan komen er veel veranderingen bij kijken. Veranderingen brengen altijd kansen met zich mee, maar ik snap ook dat ze spannend zijn. Zeker als ze elkaar in hoog tempo opvolgen.

Vernieuwing brengt soms weerstand met zich mee. Zowel bij medewerkers van het bedrijf, als bij klanten van de webshop. Zo kan het gebeuren dat werknemers zich identificeren met de doelstellingen en visies van het bedrijf, maar toch weerhoudend zijn in het gebruik van nieuwe technologie. Als klanten opeens op hun vertrouwde webshop terechtkomen en zien dat deze een make-over heeft gehad, kan dat even schrikken zijn.

Om te voorkomen dat medewerkers of klanten op de rem gaan staan, is het belangrijk om grote veranderingen af te kaderen en te faseren. Zorg ervoor dat de veranderingen op tijd met medewerkers én klanten worden gedeeld. Tijdens de bouwfase is het handig om alvast de mening van medewerkers en klanten te verzamelen. Dit doe je aan de hand van pilots, waarbij je verschillende doelgroepen de webshop laat testen.

5. Onsuccesvolle MVP

Dit is waarschijnlijk het laatste waar je op zit te wachten: de MVP (Minimal Viable Product) slaat niet aan bij je medewerkers en/of klanten. Je hebt pilots uitgevoerd, meningen verzameld én deze meegenomen in het bouwproces, maar de gebruikers geven geen waarde aan het opgeleverde. Gevolg hiervan is dat er een nieuw bouwproces moet worden doorlopen, met risico op uitloop van de planning.

Concreet betekent het dat de gebruikers de nieuwe webshop niet vertrouwen en deze niet willen gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door verkeerd gekozen testgroepen, verkeerd uitgevoerde tests of verkeerd geïnterpreteerde testresultaten. Omdat we zo van open deuren houden, noemen we ‘m nog een keer: zorg ervoor dat je je bewust bent van dit risico en je bent in ieder geval op weg om ‘m te minimaliseren. Gebeurt het toch dat de MVP niet wordt geaccepteerd? Dan ben je in ieder geval sneller over de schrik heen en in staat snel te schakelen.

Doe ‘s doemdenken

In dit artikel besprak ik 5 grote risico’s die je als webshopeigenaar loopt als je een nieuwe webshop laat bouwen. Stuk voor stuk onderwerpen waar je liever niet over nadenkt, wat het des te belangrijker maakt dat je dat wel doet. Sommige risico’s kop je in door de juiste voorbereidingen te treffen, terwijl andere lastiger te voorkomen zijn. In het laatste geval heb je in ieder geval al een streepje voor dat je er een keer over hebt nagedacht. Risico’s opsommen kan trouwens een leuke teamactiviteit zijn: wie bedenkt het ergste scenario en heeft daarvoor de beste oplossing? Doe ‘s doemdenken, dus. 😉

Heb jij nog een mooi doemscenario bedacht terwijl je dit artikel las? Drop ‘m in de comments hieronder!