Innovatie

Een MVP: de kortste route naar een succesvol product

0

Je hebt een goed idee voor een nieuw product of dienst en dat wil je graag gaan vermarkten binnen een markt die je nog niet zo goed kent. Of je hebt wilde ideeën voor je nieuwe website of app, maar gaat graag zo snel mogelijk live om de opgelopen vertragingen in te halen. Met een MVP bewijs je via de snelste en kortst mogelijke route dat er draagvlak is voor jouw product.

Voordat je veel tijd en geld gaat steken in een MVP, moet je eerst weten of mensen zitten te wachten op jouw oplossing en of het probleem dat je tracht op te lossen echt een probleem is. Daarnaast is het ook belangrijk om na te denken over of het daadwerkelijk een goed idee is wat je in je hoofd hebt. Bovendien wil je het liefst al inkomsten genereren om de verdere ontwikkeling en uitbreiding van je product te bekostigen.

Wat is een MVP?

Je bouwt daarvoor eerst een zogenoemd MVP, een Minimum Viable Product, oftewel een product dat enkel het broodnodige bevat om levensvatbaar te zijn.

Deze methode wordt in de softwareontwikkeling gebruikt om je in het beginstadium van de ontwikkeling vooral te focussen op de kernfunctionaliteiten en om alvast feedback van je gebruikers te kunnen verzamelen. Zo kun je in een later stadium een uitgebreider en verfijnder product uitrollen.

Deze bekende en vaak toegepaste strategie is tevens de kerngedachte achter de Lean Startup en de Agile Scrum-methode.

MVP uitleg blokjes

De voordelen van een MVP

Naast dat je er tijd en geld mee bespaart en er risico’s mee verkleint, brengt een MVP nog andere voordelen met zich mee:

  • Je product is volledig gericht op één doel: het probleem dat jouw idee oplost. Niet meer, niet minder. Je houdt een scherp oog op het noodzakelijke en voorkomt daarmee onnodige implementatie van overbodigheden. Hierbij onderscheidt je de kernfunctionaliteit van ‘nice-to-haves’.
  • Je doet bij het conceptualiseren van je idee altijd bepaalde aannames over je doelgroep. Deze kun je zo sneller bevestigen of ontkrachten.
  • Een eenvoudigere en minder risicovolle marktvalidatie: je test je product een tijdje en als blijkt dat er te weinig draagvlak voor is, is er nog geen man overboord. Je hebt er namelijk slechts een beperkt budget aan besteed.

Er zijn ook nadelen

Toch klinkt er ook kritiek op de MVP-strategie en is het lang niet voor iedere toepassing geschikt. In de volgende gevallen kun je je product, website of app beter direct doorontwikkelen, voordat je het op de markt brengt:

  • Een uniek concept. Je loopt het risico dat een concurrent je imiteert en vervolgens sneller een beter ontwikkelde versie uitbrengt.
  • Het Minimum Viable Product is té minimaal en eventuele negatieve feedback schaadt je bedrijfsreputatie.
  • Je brengt iets uit in een bepaalde markt met hele hoge standaarden of verplichte certificeringen. Hierdoor ga je alsnog een lange ontwikkeltijd tegemoet. (Eigenlijk kunnen we dan niet meer van een MVP spreken.)
  • In een tijd waarin consumenten eenvoudig kunnen kiezen uit verschillende apps, door bijvoorbeeld de App Store, is hun eerste indruk absoluut allesbepalend. Jouw MVP voldoet wellicht minder snel aan hun hoge verwachtingen dan de app van een concurrent.

Wat werkt het best voor jou?

Het achterliggende idee is simpel: zet kleine stappen en je kunt de ingeslagen koers nog relatief gemakkelijk wijzigen. Zijn je stappen te groot? dan is het risico op een kostbare weg terug ook groter.

Dat maakt de Minimum Viable Product-strategie zo aantrekkelijk. Je levert niet in op kwaliteit (alles wat erin zit werkt goed), maar je laat ruimte voor uitbreiding door te focussen op het broodnodige.

Dus wat is de eerste stap die jij gaat zetten richting een succesvol product? Laat het ons weten!