Data analytics

Waar komt ‘(not set)’ in GA4-rapporten vandaan en wat zijn de oplossingen?

0

In Google Analytics 4 (GA4) kom je vaak de term ‘(niet ingesteld)’ tegen als waarde voor verschillende dimensies, zoals sessiebron/-medium, landingspagina en gebeurtenissen. Dit kan soms verwarrend zijn, omdat het onduidelijk is wat dit precies betekent en hoe je deze informatie kunt benutten. In dit artikel lees je wat de betekenis is van ‘(not set)’, wat de mogelijke oorzaken zijn en hoe je stappen kunt ondernemen om dit probleem zoveel mogelijk te verhelpen. Hierdoor kun je zoveel mogelijk voorkomen dat ‘(not set)’ verschijnt in je GA4-rapporten.

Wat is ‘(not set)’ in de GA4-rapporten?

Kort gezegd, ‘(not set)’ geeft aan dat er geen gegevens beschikbaar zijn voor de specifieke dimensie waar je om vraagt. In sommige gevallen kun je actie ondernemen om dit te verhelpen of op zijn minst te verminderen. In andere gevallen ligt de oplossing buiten jouw controle. Het ligt dan bij Google en moet je hopen dat Google de juiste aanpassingen doorvoert in de gegevensverzameling om de gegevens naar boven te krijgen. Je zult ‘(not set)’ dus altijd wel blijven zien in de rapporten.

Het is belangrijk op te merken dat het tot 48 uur kan duren voordat GA4 alle gegevens heeft verwerkt. Dit betekent dat je in eerste instantie ‘(not set)’ ziet, maar dat er na 2 dagen wel gegevens beschikbaar kunnen zijn.

Hieronder beschrijf voor verschillende dimensies de mogelijke oorzaken en oplossingen (indien van toepassing) met betrekking tot het verschijnen van ‘(not set)’ in GA4-rapporten.

Bron/medium-rapport

Onjuiste of onvolledige UTM-parameters

Wanneer andere websites naar jouw website linken is het mogelijk om UTM-parameters aan die links toe te voegen. Hierdoor krijg je gedetailleerdere informatie in je GA4-rapporten, zoals de herkomst van de meeste bezoekers op je website. Als je de UTM-parameters niet correct configureert, wordt ‘(not set)’ weergegeven in je rapporten.

Weet dat utm_source, utm_medium en utm_campaign verplicht zijn. Als utm_campaign niet wordt gebruikt, kan dit resulteren in ‘(not set)’ in het bron/medium-rapport.

not set in bronmedium rapport

Measurement Protocol

Als gegevens rechtstreeks vanuit bijvoorbeeld een CRM naar GA4 worden verzonden, wordt vaak het Measurement Protocol gebruikt. Het is van cruciaal belang dat dit protocol correct is geconfigureerd door je webontwikkelaar, omdat zelfs een kleine typefout kan leiden tot het weergeven van ‘(not set)’ in je rapporten. Bovendien moet in het Measurement Protocol een juiste session_id worden meegezonden. Als deze id afwijkt en niet overeenkomt met een eerdere sessie, kunnen er problemen ontstaan. Dit moet je zorgvuldig controleren.

Afwezigheid van de gebeurtenis ‘start_sessie’

Als de gebeurtenis ‘start_sessie’ ontbreekt, wordt er geen sessie gestart. Hierdoor kan geen koppeling worden gemaakt met bron/medium, hoewel het websitebezoek wel plaatsvindt. De oorzaak van het ontbreken van deze gebeurtenis is niet altijd te achterhalen. Als je server-side tagging hebt ingesteld voor het meten van je website kan hier een fout liggen, waardoor de ‘start_sessie’-gebeurtenis niet wordt vastgelegd. Dit moet je dan herstellen.

Adblockers en privacy-extensies

Adblockers hebben de mogelijkheid trackingverzoeken, zoals die van Google Analytics, te blokkeren. Dit betekent dat de trackingcode op je website niet kan communiceren met de GA4-servers om gegevens vast te leggen. Hierdoor ontvangt GA4 geen informatie over de bezoeker, zoals bron/medium en paginaweergave. Het is belangrijk om te beseffen dat dit buiten jouw controle ligt waardoor er ‘(not set)’ in je rapporten verschijnt.

Rapport paginapad en paginatitel

In het rapport over paginapaden was er tot voor kort een beperking waarbij de URL-lengte niet meer dan 420 tekens mocht zijn. Als deze limiet werd overschreden, gaf GA4 ‘(not set)’ weer in het paginarapport. Dit gebeurde vaak wanneer URL-parameters werden gebruikt, bijvoorbeeld bij het adverteren op Facebook. Klikken vanuit deze advertenties komen op je landingspagina, inclusief de fclid-parameter, die veel karakters kan bevatten.

Hierdoor kon het gebeuren dat de parameter page_location niet correct werd ingevuld, wat resulteerde in ‘(not set)’ in je rapporten. Gelukkig is deze limiet nu verhoogd naar 1000 tekens, waardoor dit probleem minder vaak voorkomt.

Als je de paginatitel als dimensie opvraagt en ‘(not set)’ ziet, betekent dit dat de titel van de desbetreffende pagina ontbreekt in het contentmanagementsystem (CMS) van je website. Om te achterhalen om welke pagina het gaat, breid je het rapport uit door ‘paginapad en schermklasse’ als tweede dimensie toe te voegen. Nu kun je de specifieke pagina identificeren. Zoek deze pagina vervolgens op in je CMS en voeg de paginatitel toe. Dit voorkomt dat ‘(not set)’ in je rapporten verschijnt (let op: dit geldt niet met terugwerkende kracht).

Landingspaginarapport

Het komt vaak voor dat je in het landingspaginarapport de term ‘(not set)’ tegenkomt. De voornaamste reden hiervoor is dat de sessie is verlopen terwijl de pagina nog openstond.

not set bij landingspagina

Standaard wordt een sessie na 30 minuten inactiviteit beëindigd als er geen nieuwe gebeurtenissen worden geregistreerd. Dit kan gebeuren als je een website opent en vervolgens iets anders doet, een andere browser-tabblad opent, of zelfs pauzeert voor de lunch terwijl de website nog actief is.

Als je na 30 minuten terugkeert naar de website en interactie toont die in GA4 wordt gemeten, start er een nieuwe sessie. Omdat de pagina al openstond en er geen nieuwe page_view-gebeurtenis wordt gegenereerd, wordt er geen paginaweergave vastgelegd. Dit resulteert in ‘(not set)’ als landingspagina.

Dit probleem kan worden opgelost door de sessietijd te verlengen, bijvoorbeeld van 1 uur tot maximaal 7 uur en 55 minuten. Je kunt dit aanpassen in de Beheeromgeving onder ‘Gegevensstreams’ en ‘Taginstellingen instellen’. Klik op ‘Meer tonen’ en selecteer ‘Time-out voor sessie aanpassen’. Hier kun je de standaardinstelling aanpassen aan de gewenste duur.

time out voor sessie aanpassen

Hoewel dit er niet voor zorgt dat ‘(not set)’ volledig verdwijnt uit het landingspaginarapport, zal het wel aanzienlijk verminderen. Op die manier krijg je in dit rapport betrouwbaardere gegevens.

E-commercerapporten

Als je ‘(not set)’ ziet in de e-commercerapporten, bijvoorbeeld bij item-ID, itemnaam, categorie van item, betekent dit dat de waarde van deze dimensie niet correct wordt doorgegeven in de dataLayer. De dataLayer wordt gebruikt om de gegevens van e-commercetransacties dynamisch in te vullen. Als er iets misgaat in dit proces of als de dataLayer niet goed is geconfigureerd, worden de benodigde gegevens niet correct verzonden. Ze ontbreken dan in de e-commercerapporten.

De oplossing hiervoor is om de dataLayer grondig te controleren en e-commercetransacties te testen om te achterhalen waar het probleem zich voordoet. Hiermee kun je ervoor zorgen dat de juiste gegevens worden vastgelegd en ‘(not set)’ wordt voorkomen in je e-commercerapporten. In het artikel Zo implementeer je e-commerce in Google Analytics 4  vind je meer informatie over de configuratie van de dataLayer en hoe je e-commercetransacties in GA4 meet.

Het probleem minimaliseren

Er zijn verschillende redenen waarom je ‘(not set)’ in je rapporten tegenkomt. Dit komt vaak voort uit configuratiefouten, zoals problemen met serverside tagging, het Measurement Protocol of de dataLayer. Zelfs een eenvoudige aanpassing in de standaardsessieduur in GA4 kan veel problemen met betrekking tot landingspagina’s oplossen. Het gebruik van adblockers kan er ook voor zorgen dat niet al het verkeer correct wordt vastgelegd in GA4, wat resulteert in ontbrekende gegevens.

Daarnaast zijn er bots, waaronder AI-bots, die websites scannen en toch informatie naar GA4 sturen. Maar deze gegevens zijn vaak onvolledig, wat kan leiden tot ‘(not set)’ in verschillende rapporten.

Het is belangrijk om te beseffen dat je ‘(not set)’ mogelijk niet volledig kan elimineren uit de rapporten. Echter, met de bovenstaande informatie kun je tenminste identificeren waar je naar moet kijken om dit probleem zoveel mogelijk te minimaliseren.