Customer experience

Nieuwe website? Zet je strategie op één A4

0

Je wil graag grip op het resultaat van je nieuwe website. Natuurlijk heb je wel een idee van het aantal bezoekers en belangrijke conversies. Maar hoe hou je grip op de lange termijn? Waar ga je op meten en hoe kader je dat zonder nietszeggende rapporten of complexe dashboards?

In dit drieluik over het proces naar een goede nieuwe website, deel 3: de digitale strategie voor je nieuwe website op één A4. Hier lees je deel 1 over de beste start van je website en deel 2 over de perfecte briefing voor je nieuwe website. 

What gets measured, gets managed

Geen zorgen, dit wordt geen complex artikel over dashboards of heftige Google Analytics-setups. Wel een handig stuurmiddel voor een eerste overzicht en een handige hulp om de focus te leggen op je belangrijkste KPI’s.

Want als je niet bepaalt waar de waarde ligt van je website, hoe weet je dan aan welke knoppen je moet draaien voor een beter resultaat? Anders gezegd: datgene wat je meetbaar maakt, kan je ook managen.

Voor onze opdrachtgevers zorgen we er bij September voor dat duidelijk is wat het doel van de website is, en welke KPI’s daar aan bijdragen. Daarnaast is de strategie op één A4 een handig middel om nieuwe collega’s direct te onboarden bij digitale trajecten: in een oogopslag is helder wat de belangrijkste KPI’s zijn en hoe dat wordt gemeten.

Strategie voor je website op één A4

Om een klein beetje vals te spelen, is de strategie op één A4 dubbelzijdig. Daarbij komen aan de twee zijden onderstaande onderdelen aan bod. Voor een volledig beeld gebruik ik een fictieve opleider als voorbeeld met jonge studiekiezers als belangrijkste doelgroep:

Strategie op 1 A4 van September

  1. Geef een schets van de organisatie. Vertel kort en bondig over de organisatie met de belangrijkste reden waarom de doelgroep voor je kiest.
  2. Benoem het doel van de website. Wat is het belangrijkste doel en wat voor subdoelen horen daarbij?
  3. Omschrijf de doelgroepen. Wie bezoekt de website? En met welk doel? Welke content is daarvoor belangrijk?

Op die manier heb je een helder overzicht van de basis. Door naar de achterkant!

Strategie op 1 A4 van September - deel 2

  1. Zet je doelgroepen wederom uiteen.
  2. Omschrijf het doel op hoofdniveau.
  3. Vermeld de KPI’s die belangrijk zijn om het doel te halen.
  4. Omschrijf de metric waarop wordt gemeten.
  5. En omschrijf de target: hoeveel willen we behalen?

Vooral bij de achterzijde is het belangrijk dat je de huidige analytics goed kent. Zo ben je in staat om eenvoudig metrics en targets te definiëren.

Je vervolgstappen

Met de juiste targets op papier heb je een uitstekend middel om met regelmaat controle te houden over de prestaties en bij te sturen waar nodig. Bovenstaande blauwdruk is relatief eenvoudig om te zetten in een dashboard in bijvoorbeeld Looker Studio.