SEO

Yoast: handig hulpmiddel, maar niet heilig voor SEO-succes

0

Je hebt een WordPress website met de Yoast-plugin en na lang zwoegen heb je dé perfecte pagina. Alle balletjes staan eindelijk op groen, maar na een tijdje blijkt: je positie in Google is nou niet bepaald ‘je-van-het’. Herkenbaar? Hoe kan dit en wat nu?


Yoast is één van de populairste plugins voor WordPress-websites. De plugin is volgens Yoast zelf actief op meer dan 13 miljoen websites. Yoast analyseert jouw webpagina’s op bepaalde SEO-factoren om je zo te helpen je website te optimaliseren voor zoekmachines.

Hoe werken de bolletjes van Yoast?

Het doel van Yoast is om SEO toegankelijk te maken voor iedereen. Dat doet de plugin onder andere door met rode, oranje en groene bolletjes en/of smileys aan te geven of jouw webpagina aan bepaalde SEO voldoet. Voldoet je webpagina aan de voorwaarden van Yoast? Dan krijg je een groen bolletje. Voldoet je pagina niet of onvoldoende? Dan krijg je een oranje of rood bolletje te zien. De tool geeft dan ook aanbevelingen voor aanpassingen. Verwerk je de aanbevelingen, dan wordt je bolletje groen. Best duidelijk, toch?

Toch zijn deze groene bolletjes niet heilig en geen garantie voor SEO-succes. Hoe dat zit, lees je verderop in het artikel. Laten we eerst eens kijken naar de factoren waarop Yoast jouw pagina analyseert:

SEO-analyse

Om te bepalen of je tekst voldoende geoptimaliseerd is voor zoekmachines kijkt Yoast naar:

 • Keyphrase distributie: Yoast gebruikt de term Keyphrase voor het zoekwoord waar jij je in de tekst op focust. Je vult deze in en vervolgens analyseert de plugin of die keyphrase gelijkmatig verdeeld over de hele tekst terugkomt.
 • Uitgaande links: staat er een link naar een andere website op de pagina?
 • Interne links: verwijs je in de tekst naar andere pagina’s binnen jouw website?
 • Keyphrase in introductie: staat je keyphrase in de eerste paragraaf?
 • Keyphrase in SEO-titel: staat de keyphrase in de SEO-titel?
 • Keyphrase dichtheid: komt de keyphrase voldoende vaak voor in de tekst in verhouding tot de totale lengte?
 • Keyphrase in subkop: staat de keyphrase in je H2- en H3-subkoppen?
 • Lengte van de metabeschrijving: is de metabeschrijving niet te lang?
 • Tekstlengte: is de tekst langer dan 300 woorden? Voor productpagina’s houdt Yoast 200 woorden als minimum aan.
 • SEO-titel breedte: is de SEO-titel niet te lang?
 • Afbeeldingen: staan er afbeeldingen op de pagina?
 • Afbeelding keyphrase: zijn de afbeeldingen voorzien van een alt-tekst met de keyphrase?

Leesbaarheid

Ook kijkt Yoast naar de leesbaarheid van je tekst. Daarbij beoordeelt de plugin je webpagina op de volgende punten:

 • Lijdende vorm: Yoast kijkt of je niet te vaak woorden als ‘zullen’, ‘worden’ of ‘gaan’ gebruikt.
 • Opeenvolgende zinnen: zit er voldoende variatie in de zinsopbouw van opeenvolgende zinnen?
 • Koptekst-verdeling: gebruik je voldoende tussenkoppen?
 • Alinealengte: zijn alinea’s niet te lang? Yoast adviseert om minder dan 150 woorden per alinea te gebruiken.
 • Zinslengte: zijn zinnen niet te lang? Maximaal een kwart van de zinnen in je tekst mag volgens Yoast uit meer dan 20 woorden bestaan.
 • Signaalwoorden: gebruik je voldoende signaalwoorden, zoals ‘bijvoorbeeld’, ‘daarom’, ‘want’, ‘maar’, ‘en’, ‘ook’, ‘bovendien’?

Yoast kleurt alles groen, waarom rank ik toch niet?

Staat alles op groen? Dan betekent dat nog niet dat Google jouw website bovenaan in de zoekresultaten zet. Hoe zit dat? Dat kan onder andere liggen aan de volgende punten:

1. Je hebt geen goede keyphrase gekozen

Dat je een keyphrase hebt ingevuld én dat die volgens Yoast op alle goede plaatsen terugkomt, wil nog niet zeggen dat dit ook een goede keyphrase is.

De keyphrase is de term die Yoast gebruikt voor je zoekwoord of keyword. Het succes van zoekmachine optimalisatie valt of staat bij het selecteren van het juiste zoekwoord. Doe zoekwoordenonderzoek om te bepalen welke zoekwoorden kansrijk zijn. Kijk daarbij niet alleen naar het zoekvolume, maar ook naar de keyword difficulty. Hoe moeilijk of makkelijk is het om op een bepaalde zoekterm te ranken?

2. De inhoud van je webpagina klopt niet met de zoekintentie achter de keyphrase

De zoekintentie is het doel waarmee iemand een zoekopdracht invoert in Google. De zoekintentie kan zijn:

 1. Informatie opzoeken (informatieve zoekintentie)
 2. Naar een specifieke pagina of website navigeren (navigerende zoekintentie)
 3. Iets kopen (transactionele zoekintentie)
 4. Oriënteren op het kopen van iets (commerciële zoekintentie)

Google is behoorlijk goed in het achterhalen van de zoekintentie voor een bepaald zoekwoord. Vervolgens toont de zoekmachine ook voornamelijk resultaten die aansluiten bij die zoekintentie.

Een voorbeeld: Heb je een reisblog en wil je een informerend artikel schrijven over ‘Vakantie naar Mexico’? Dan zul je zien dat Google voor het zoekwoord Vakantie in Mexico vooral reisbureaus toont met hun aanbod van vluchten en hotels in Mexico. Met een informatief artikel kun je daar nooit tussen komen. Je kunt dan beter een andere keyphrase kiezen om je tekst op te optimaliseren.

3. Je concurrenten doen het gewoon beter

Je bent waarschijnlijk niet de enige website met een geoptimaliseerde webpagina voor de gekozen keyphrase. Dat betekent dat Google jouw website vergelijkt met die van de concurrentie om te bepalen welke webpagina de zoekvraag het beste beantwoordt. Sta jij niet bovenaan ondanks de groene bolletjes? Grote kans dat jouw concurrenten de zoekvraag beter beantwoorden.

Wat je daaraan kunt doen? Denk als Google. Vergelijk jouw eigen webpagina eens goed met de concurrerende pagina’s. Waar schrijven ze allemaal over? Hoeveel woorden hebben zij? Hoe vaak gebruiken zij de keyphrase? Kun jij vervolgens op basis van die analyse een tekst maken die de zoekvraag beter beantwoordt dan je concurrenten? Daarna kunnen de bolletjes van Yoast je helpen om te kijken of je tekst lekker leesbaar is en of de keyphrase op de juiste plekken terugkomt.

4. Achterhaalde waarden

Yoast kijkt in zijn analyse naar vastgestelde waarden. Een tekst moet bijvoorbeeld minimaal 300 woorden lang zijn, volgens de SEO-tool. De keyphrase dichtheid moet volgens Yoast tussen de 0,5% en 3% liggen. Je mag niet te vaak de lijdende vorm gebruiken. Er moet minimaal één uitgaande link en een interne link op je pagina staan.

Veel van die vastgestelde waarden zijn achterhaald. Google heeft bijvoorbeeld vorig jaar het advies om ten minste 80 woorden te schrijven verwijderd. De zoekmachine kijkt simpelweg welke pagina het beste past bij de zoekintentie van de gebruiker. Dat kan dus ook een pagina zijn met alleen een video of een rekentool met slechts een korte beschrijving.

Ook de keyphrase dichtheid is niet meer actueel. Yoast kijkt namelijk alleen naar de specifieke keyphrase. Is je keyphrase bijvoorbeeld ‘konijnenhok ikea’, dan telt Yoast ‘ikea konijnenhok’ of ‘konijnenhok van ikea’ niet mee. Google is in dat opzicht veel slimmer. De zoekmachine herkent ook synoniemen en bijvoorbeeld een andere woordvolgorde.

Bovendien wil je soms helemaal niet extern linken, bijvoorbeeld op een product- of dienstenpagina. Kost dat je dan een goede ranking? Tuurlijk niet. Ook zonder externe link kun je een goede positie in Google behalen.

5. Je hebt onvoldoende autoriteit opgebouwd om te ranken

Waar Yoast ook geen rekening mee houdt, is het feit dat SEO meer is dan SEO-teksten schrijven en afbeeldingen een alt-tekst geven. Ook de autoriteit is belangrijk. Hoeveel andere websites verwijzen naar jouw website en webpagina, oftewel hoeveel backlinks heb je?

Als jouw concurrenten allemaal een heel hoge autoriteit hebben en die van jou is een stuk lager, dan wordt het heel lastig om te ranken. Houd daar al rekening mee tijdens je zoekwoordenonderzoek. Heeft jouw website een relatief lage autoriteit? Kies dan zoekwoorden met een lage moeilijkheidsgraad (ook wel aangegeven als SD of KD). Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je ook aan de autoriteit van je website werkt.

6. Je website is technisch niet goed ingericht

Ook de techniek van je website is belangrijk voor SEO. Check of je website technisch in orde is. Kijk onder andere naar:

 • Heeft Google de pagina wel geïndexeerd? Dit kun je checken door in Google zelf te zoeken op site:[url van de webpagina] of check het via Google Search Console.
 • Doet hij het goed op mobiel? Controleer dit bijvoorbeeld met de Mobile-Friendly Test.
 • Zorg dat je een SSL-certificaat hebt (te herkennen aan https:// in de url).
 • Check of je schadelijke backlinks hebt. Google kan bijvoorbeeld ‘penalties’ geven als jouw website dubieuze of slechte links heeft. Je backlinks kun je bijvoorbeeld checken met de backlink checker van Ubersuggest of Ahrefs.

Is Yoast dan slecht?

Er zijn dus best wat punten die Yoast niet meeneemt in zijn analyse en aanbevelingen. Ook is de tool op sommige punten te rigide of achterhaald. Daardoor kan het dus zijn dat je, ondanks alle groene bolletjes, toch niet rankt. Maar is Yoast dan slecht? Absoluut niet. Yoast en ook andere SEO-plugins zijn prima hulpmiddelen om te controleren of je webpagina’s aan bepaalde eisen voldoen, waaronder:

 • Heb je een SEO-titel ingevuld?
 • Heeft de pagina een meta description?
 • Staat het zoekwoord wel in tussenkoppen, de titel, etc?
 • Is de tekst goed leesbaar?

Vergeet daarbij niet dat Yoast alleen maar een hulpmiddel is voor on-page SEO. Gebruik de plugin dan ook als zodanig. Maak van de groene bolletjes nooit een doel op zich. Streef naar kwalitatieve content, relevante backlinks van betrouwbare bronnen en een goed opgebouwde website. Je kunt ook zeker ranken zonder dat alle bolletjes groen zijn. 

Dit artikel is gecheckt door het SEO-panel.