Communicatie

Aandacht voor diversiteit & inclusie: vier Paarse Vrijdag op kantoor

0

Op de tweede vrijdag van december (dit jaar 8 december) wordt in Nederland Paarse Vrijdag gevierd. Dit is een dag waarop scholieren en studenten hun solidariteit tonen met homo-, lesbische-, biseksuele- en transgender (LHBT+) jongeren. Maar waarom beperken we dat tot het onderwijs? Waarom besteden we op kantoren niet meer aandacht aan diversiteit en inclusie?

Wat is Paarse Vrijdag?

Paarse Vrijdag is ontstaan als initiatief voor de acceptatie van LHBT+ jongeren. Op deze dag trekken leerlingen en leraren van onderwijsinstellingen paarse kleding aan. Hiermee laten ze zien dat ze achter gelijke rechten staan. Voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Maar diversiteit en inclusie beperken zich niet alleen tot gender -en seksuele voorkeur. Het gaat ook om een accepterende omgeving waarin iedereen zich, ongeacht achtergrond, cultuur en capaciteit, welkom voelt. Daarom is het tijd om Paarse Vrijdag op kantoor te introduceren.

Waarom Paarse Vrijdag op kantoor?

Door deze dag op kantoor te vieren, geven we aandacht aan diversiteit en inclusie in de breedste zin van het woord. Zo laten ze we zien dat iedereen uniek is en dat verschillende perspectieven leiden tot een betere bedrijfscultuur. En daarnaast betere beslissingen, meer innovatie en creativiteit.

Paarse Vrijdag op kantoor introduceren heeft meerdere voordelen:

  1. Het vergroot de bewustwording over diversiteit en inclusie bij werknemers
  2. Het bevordert een positieve bedrijfscultuur waarin iedereen zich geaccepteerd voelt
  3. Het kan bijdragen aan het verminderen van discriminatie en vooroordelen op de werkvloer
  4. Het stimuleert open gesprekken over diversiteit en inclusie tussen collega’s
  5. Het versterkt het imago van het bedrijf als een werkplek die diversiteit waardeert

Hoe Paarse Vrijdag op kantoor te vieren?

Om Paarse Vrijdag op kantoor tot een succes te maken, zijn er verschillende activiteiten die je kunt organiseren:

  • Roep iedereen op om paarse kleding te dragen
  • Organiseer een lunch of borrel waarbij collega’s verhalen kunnen delen over hun ervaringen met diversiteit
  • Nodig een spreker uit die kan vertellen over het belang van inclusie in de werkomgeving
  • Hang posters of banners op met positieve boodschappen over diversiteit
  • Stimuleer open gesprekken en betrokkenheid bij diversiteitsinitiatieven binnen het bedrijf

Statement voor diversiteit

Door Paarse Vrijdag op kantoor te vieren, laat je als bedrijf zien dat je diversiteit serieus neemt. Dit kan positieve gevolgen hebben voor je medewerkers, je klanten en je imago.

Medewerkers zullen zich meer gewaardeerd voelen en beter kunnen presteren in een inclusieve werkomgeving. Klanten zien dat je bedrijf diversiteit waardeert en steunen merken die zich inzetten voor inclusie. En potentiële werknemers zullen eerder geneigd zijn om bij jouw bedrijf te solliciteren als ze zien dat diversiteit hoog op de agenda staat.

Aandacht aan diversiteit en inclusie

Paarse Vrijdag is niet alleen relevant voor scholen, maar ook voor kantoren. Door Paarse Vrijdag op kantoor te vieren, geven we aandacht aan diversiteit en inclusie.

Iedereen hoort zich welkom te voelen. Dit begint bij het vergroten van bewustwording. Het bevordert een positieve bedrijfscultuur en het stimuleert het hebben van open gesprekken over diversiteit. Zo creëren we een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich welkom voelt.

Dus trek die paarse kleding aan op 8 december! Laat zien dat diversiteit en inclusie van groot belang zijn in onze maatschappij. Met deze verkiezingsuitslag is dit meer dan ooit nodig. Laat zien aan je LHBTQI+-collega’s dat je ze steunt en bijstaat in deze xenofobische tijden.