Samenwerken

Hoe cognitieve diversiteit leidt tot hogere betrokkenheid en betere prestaties

0

Niet alleen de samenleving, maar ook bedrijven hebben veel aan diversiteit. Om persoonlijk en zakelijk te groeien, is het namelijk nodig dat je accepteert dat er voor elk idee of uitdaging meerdere denkwijzen zijn. Een mooi woord dat dit concept samenvat is: cognitieve diversiteit.

Recent heb ik mijn TedX Talk over ‘Diversity of thought’ gehouden. Tijdens de talk heb ik een persoonlijk verhaal gedeeld over wat cognitieve diversiteit voor mij veranderde. In dit artikel vertel ik je wat cognitieve diversiteit precies is, deel ik drie voordelen van cognitieve diversiteit en laat ik zien hoe je cognitieve diversiteit binnen je eigen bedrijf kunt toepassen.

Wat is cognitieve diversiteit precies?

Cognitieve diversiteit is de inclusie van mensen die problemen op verschillende manieren aanpakken. In tegenstelling tot demografische diversiteit, wat vooral is gefocust op statistische kenmerken zoals geslacht of leeftijd, richt cognitieve diversiteit zich op het bereiken van een mix van hoe mensen intellectuele activiteiten uitvoeren. Deze intellectuele activiteiten zijn dingen als associaties maken of conclusies trekken. Bij cognitieve diversiteit breng je dus mensen samen die anders denken. Omdat ze anders denken, kunnen deze personen namelijk unieke perspectieven bieden.

Zelf moest ik bijvoorbeeld tijdens mijn studie leren dat samenwerken met medestudenten die anders dachten dan ik veel impact kon hebben. Ik bleef langer op school, discussieerde meer met mijn medestudenten en had meer feedbacksessies. Ik bleef niet langer op school omdat we zoveel gemeen hadden, maar juist omdat we elkaar uitdaagden om anders te denken. Dat zorgde voor betere resultaten.

Drie voordelen van cognitieve diversiteit

1. Het verbetert het probleemoplossend vermogen van je team

Cognitieve diversiteit zorgt voor een toename in probleemoplossend vermogen binnen je team. Personen die anders denken zullen ook met andere oplossingen komen. Door deze ideeën te combineren, kom je vaak tot sterkere inzichten dan wanneer iedereen het direct met elkaar eens is over de oplossing.

2. Het zorgt voor hogere betrokkenheid van medewerkers

Door cognitieve diversiteit te stimuleren, zorg je ervoor dat het delen van ideeën de ruimte krijgt. Tijdens brainstormsessies kunnen medewerkers van andere afdelingen bijvoorbeeld unieke inzichten en ideeën naar voren brengen. Als mensen zich gewaardeerd, gehoord en gemotiveerd voelen om hun unieke talenten en perspectieven in te brengen, voelen ze zich meer verbonden met het bedrijf. Ze zullen zich daardoor meer betrokken voelen en zich eerder inzetten voor het succes van de organisatie.

3. Het leidt tot betere prestaties. Niet alleen binnen het team, maar ook binnen de organisatie

Door open te staan voor verschillende manieren van denken en dit ook te prikkelen, is er veel individuele motivatie om de beste resultaten te behalen. Het team kan zo samen tot unieke oplossingen komen. Wanneer je team beter is in het oplossen van problemen en medewerkers zich meer betrokken voelen, zorgt dat samen voor betere prestaties.

Hoe pas ik dit proces zelf toe binnen mijn bedrijf?

Verschillende mensen die hun handen op elkaar houden als teamverband

Bron: fauxels via Pexels.com

Zorg dat het team zichzelf kan vertegenwoordigen zonder inmenging van management

Een werkcultuur waar iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt, is helaas helemaal niet zo vanzelfsprekend. Er is vaak toch een meerheid aanwezig die bepaalt wat de beste oplossing is.

Dat kan anders. Door open te staan voor verschillende perspectieven en feedback. Die kun je verzamelen middels een meeting met een personeelsvertegenwoordiging. Dit is een moment waarop het team het uitgebreid kan hebben over wat er intern goed gaat en wat verbeterd kan worden. Dit doen wij bijvoorbeeld zelf door:

 1. Twee teamleden als personeelsvertegenwoordiging aan te stellen
 2. Voor de meeting iedereen vragen om de ideeënbus in te vullen met topics
 3. De meest ingezonden topics te bespreken tijdens de meeting
 4. Een vervolgmeeting in te plannen met het management om de inzichten te bespreken
 5. Binnen 1 maand komt het management met reactie en vervolgstappen

Zorg voor gelijke groei en ontwikkeling kansen

Alle medewerkers hebben evenveel recht op groei en ontwikkeling. Het is daarom belangrijk om iedereen evenveel trainingsmomenten en ontwikkelingstrajecten aan te bieden. Ook beloningen en promoties gelijkmatig uitreiken telt zwaar mee.

Ga actief op zoek naar mensen die niet op jezelf en huidige teamgenoten lijken

Het is makkelijk om mensen om je heen te verzamelen waar jij je het meest mee verbonden voelt, maar dat zorgt niet altijd voor het beste resultaat. Voor onze sollicitatiegesprekken hebben wij daarom een template met vaste vragen. Deze vragen zijn zo opgebouwd dat je er niet door bevooroordeeld kan worden.

Hieronder vind je drie bevooroordeelde vragen en de onbevooroordeelde versie daarvan:

 • Bevooroordeeld: wanneer heb je je studie afgerond? Hoe oud ben je?
 • Onbevooroordeeld: kan je mij wat meer vertellen over je opleidingen en relevante diploma’s/certificaten die je hebt behaald? welke (leer/studie) ervaringen heb je opgedaan die relevant zijn voor deze rol?
 • Bevooroordeeld: ben je een Nederlandse burger?
 • Onbevooroordeeld: ben je wettelijk bevoegd om in Nederland te werken? Mag je voor elke werkgever werken?
 • Bevooroordeeld: waar kom je oorspronkelijk vandaan? Wat is je land van herkomst? Wat is je nationaliteit/etniciteit?
 • Onbevooroordeeld: kan je mij iets vertellen over jouw culturele achtergrond? Zijn er culturele tradities of gebruiken die belangrijk voor je zijn?

Wat neem jij hiervan mee?