Online dokteren

0

Online dokteren is veel in het nieuws. Zo was er het onderzoek van TNS-NIPO naar het online zoekgedrag van consumenten naar gezondheidsinformatie. Ook zijn huisartsen niet enthousiast over e-mailen met hun patiënten. Het online voorschrijven van geneesmiddelen is aan banden gelegd. Zijn er wel artsen die enthousiast zijn over de mogelijkheden die internet biedt?

Verschillende websites besteedden aandacht aan het onderzoek van TNS-NIPO. Zo gaf Nu.nl aan dat huisartsen niet blij waren met de uitkomst van dit onderzoek. Nu.nl kopte met Huisartsen waarschuwen voor dokter Google.

Nederlanders die niet naar de huisarts gaan maar op internet proberen uit te dokteren wat hen mankeert, kunnen hun gezondheid in gevaar brengen.

Dutchcowboys stelde dat zeven op de tien Nederlanders vóór het bezoek aan een huisarts online op zoek gingen naar gezondheidsinformatie.

Hierin komt naar voren dat 7 van de 10 Nederlanders voor ze naar de dokter gaan eerst zelf op internet proberen uit te zoeken wat hun ziektebeeld is.

tns_nipo_logo.gifVolgens mij kun je deze conclusie niet trekken naar aanleiding van het rapport dat TNS-NIPO op internet gepubliceerd heeft.

Een op de vijf Nederlanders (21%) zegt bij (het vermoeden) van ziekte in eerste instantie informatie op het internet te zoeken. Nog eens drie op de tien Nederlanders (32%) raadplegen in tweede instantie het internet. De helft van de Nederlanders (53%) raadpleegt overigens nog altijd in eerste instantie de huisarts. Van de patiënten die vóór hun laatste bezoek aan de huisarts al een idee hadden wat het kon zijn, zegt één op de tien (10%) tot zijn of haar diagnose te zijn gekomen door het raadplegen van het internet.

Ook valt bij Dutchcowboys te lezen dat huisartsen niet blij zijn met Dokter Google, omdat de informatie niet betrouwbaar zou zijn. De Telegraaf daarentegen legde de nadruk op het gebruikt door de patiënt met de kop Dokter Google erg waardevol. Google zou zelfs redding brengen bij mensen die jaren verkeerd gediagnosticeerd waren.

Voor sommigen zou het consult van dokter Google zelfs de redding zijn geweest, omdat een huisarts (soms jarenlang) een compleet verkeerde diagnose stelde.

Huisartsen hebben gelijk met de stelling dat veel zoekresultaten met betrekking tot gezondheid onbetrouwbaar zijn. Ik heb dit op het congres Van Patiënt tot Zorgconsument (zie reportage) laten zien.


Er zijn echter ook alternatieven voor Google. Zo is er de verticale zoekmachine MediGO.

Na een proeffase biedt MediGO sinds vandaag hét alternatief voor de internetgeoriënteerde zorgconsument. Via de nieuwe zoekmachine MediGO kunnen zij zoeken in internetsites die van tevoren door zorgprofessionals zijn beoordeeld.

physician_email.pngPatiënten zouden dolgraag met hun arts willen e-mailen, maar de artsen staan daar niet zo voor open. Dit blijkt uit een onderzoek van het Medisch Contact.

Huisartsen verwachten door het gebruik van elektronische consultatie een toename van de werkdruk en slechtere zorg. Ook vinden zij dat e-consult onvoldoende wordt gehonoreerd.

knmg.pngOok Nu.nl besteedde hier aandacht aan onder de titel Huisarts niet enthousiast over e-mailconsult. Het lijkt erop dat de medische wereld nogal terughoudend staat tegenover het gebruik van internet in de zorg. Niet alleen de artsen maar ook de KNMG is terughoudend in het gebruik van internet in de zorg. Zo is onlangs een herziene richtlijn (pdf) uitgekomen voor het online voorschrijven van geneesmiddelen. Vanaf 1 januari 2008 is het niet meer toegestaan om aan onbekenden geneesmiddelen voor te schrijven.

Medicatie mag slechts online voorgeschreven worden indien er sprake is van een bestaande arts-patiënt relatie. Dat wil zeggen dat de arts de patiënt kent, gezien heeft en de medicatiehistorie beschikbaar heeft. Daarnaast dient de arts te beschikken over een betrouwbaar medisch dossier. Online advisering dient ingebed te zijn in een reeds bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt. Bij afwezigheid van een dergelijke behandelrelatie kan online contact slechts plaatsvinden als de daaraan verbonden risico’s geminimaliseerd zijn en dat contact de patiënt ten goede komt. Wanneer de risico’s voldoende zijn geminimaliseerd zal afhangen van het soort contact en het soort behandeling.

parkinson.pngLang niet iedereen is terughoudend met het inzetten van internet in de zorg. Zo is er in Amerika de arts Jay Parkinson, die zichzelf presenteert als een nieuw soort arts. Hij combineert de eigenschappen van een “oude” arts met de eigenschappen van een online arts. Zo bezoekt hij patiënten aan huis, maar biedt hij ook E-visits aan. Je kunt hem per telefoon, mail, chat, sms, en video bereiken. Daarnaast heeft hij een database aangelegd met de prijzen van verschillende specialisten. Parkinson stelt dat hij zijn patiënten veel geld bespaard. Een bezoek aan Parkinson kost $200.

Een ander voorbeeld is arts Howard Stark. Stark doet zoveel mogelijk zaken per e-mail en bezoekt zijn patiënten via de computer. Hij raadt wel aan om éénmaal per jaar onderzoek laten doen. Door deze constructie heeft hij geen of nauwelijks personeel nodig. Hierdoor bespaart hij $50.000 per jaar.Hoe lang zou het nog duren voordat we zoiets in Nederland krijgen? Zou ik in 2015 gelijk krijgen? En vergeet niet te kijken naar de screenshots van het nieuwe Google online dossier.

Disclaimer: Ik ben één van de initiatiefnemer van MediGO.

Dit artikel verscheen ook op MedBlog.nl.