Hoe start ik een online community?

0

Dagelijks zien we nieuwe websites met unieke toepassingen verschijnen. Wanneer meerdere mensen deze toepassingen gebruiken, stijgt vaak de waarde van de toepassing en het succes van de website. Het faciliteren van unieke toepassingen voor een specifieke doelgroep op een website wordt al snel in verband gebracht met een online community. Deel 1 van een serie over artikelen over ‘Hoe start ik een online community?’.

Om een duidelijk beeld te vormen van wat tegenwoordig onder een online community wordt verstaan, heb ik een onderzoek gedaan naar de succesfactoren van online communities. In een reeks artikelen zal ik dieper ingaan op het begrip online community, en zal ik proberen de kernwaarden van online communities te belichten volgens de huidige internettrends.

In dit eerste artikel geef ik een inleiding in online communities. Onder andere de definitie en de trends op het gebied van content waardoor het huidige Web 2.0 (3.0?) wordt gekenmerkt komen aan bod. In het tweede artikel ga ik in op de motivaties van mensen om online communities te gebruiken. Daarnaast worden de trends op het gebied van content in verband gebracht met de toename van het aantal platformen gericht op mass collaboration en de samenhang met online communities. In het laatste artikel komen de succesfactoren van online communities aan bod.

Wat is een online community?
Uit het onderzoek naar de succesfactoren van online communities is de volgende definitie voor online communities naar voren gekomen:

“Een online community is een virtuele plek waar mensen met gemeenschappelijke kenmerken op vaste basis bij elkaar komen, om elkaar direct of indirect te helpen in het verwezenlijken van doelen, verwachtingen en activiteiten door middel van het delen van informatie en ideeën, waarmee zij bijdragen aan het duurzaam ontwikkelen van een gemeenschap”.

web1vsweb2.png

De content van een online community
Dat de content van een website bepalend is voor het succes van de online community blijkt uit het onderzoek van Chen. In Competition among Virtual Communities and User Valuation (pdf) (2005) schrijft Chen dat online communities twee belangrijke factoren kennen die waarde toevoegen:

  • het aantal leden en
  • de geïntegreerde toepassingen (content) waarmee kwalitatieve informatie kan worden gedeeld.

Daarnaast is volgens Chen het aantal leden afhankelijk van het aantal toepassingen en de context waarin deze content wordt aangeboden. Chen geeft ook aan dat de gebruikers die content plaatsen, investeren in de website. Zij zullen eerder terugkomen om de resultaten van de investering te meten. Zij keren na het plaatsen van content terug omdat zij tijd, creativiteit en kennis hebben geïnvesteerd.

Met het plaatsen van user-generated content vervullen consumenten het verlangen verschillende acties uit te voeren. De een wil informatie ontvangen en de ander heeft het verlangen om informatie te delen. Daarnaast hebben sommige mensen 1 minuut om een actie uit te voeren en de ander 30 minuten. We zien dan ook de trend dat online communities elkaar beconcurreren door middel van usability van content. Met Linkedin en Spoke kan je bijvoorbeeld een applicatie installeren in Outlook. Hiermee kan je vanuit Outlook sneller zoeken. Je hoeft niet eerst de browser te openen om naar Linkedin te gaan. Deze trend zien we ook terug in de vorm van widgets. Daarnaast verwacht ik ook nog wel een aantal varianten van online en offline toepassingen bijvoorbeeld GetWickd en IRL Connect.

Op het internet schieten websites, die als doel hebben het faciliteren van een nichemarkt, uit de grond. Er bestaat content waarmee unieke toepassingen mogelijk zijn. Intra- extra en internet komen steeds dichter bij elkaar te liggen (co-creation). Websites op het internet dienen vaak als toegangsportaal tot alle drie de netwerken, met trends als crowdsourcing is een mogelijke integratie van deze netwerken in zicht. In mijn tweede artikel zal ik hier meer aandacht aan besteden.

Steeds meer online communities concurreren met elkaar door het aanbieden van content waarmee consumenten unieke toepassingen hebben. Hieronder staan een aantal voorbeelden van online communities met unieke content en/of nichemarkt.

  • Viddix (zie ook dit artikel): content voor integratie video en PowerPoint presentatie, foto’s, bestanden etc.
  • Symbaloo: wereldwijd toegankelijke user-generated startpagina, speelt in op usability
  • Amphibian: online beheren van je mobiele telefoon met Web 2.0 applicaties
  • World Whiskey Index: de AEX voor whiskeys

Tot slot
Er wordt wel eens gesproken over broadcasting (push) en pullcasting. Over de verschoven invloed van de media en de macht van consumenten. Maar is het niet zo dat alleen het landschap en het medium veranderd is? De consument brengt steeds meer tijd door op het internet. De online bestedingen van consumenten nemen ook toe. Bedrijven leggen steeds meer geld opzij voor internet. Kortom de wereld waarin wij leven en dus informatie ontvangen is veranderd van print naar digitaal. Online communities en websites die commercieel zijn, nemen toe. En ja, natuurlijk bepalen wij als consument welke content we willen ontvangen..maar dat weten bedrijven inmiddels toch ook?
Push Pull

In het tweede artikel zal ik verder in gaan op de gebruikers van online communities en de betrokkenheid van organisaties bij online communities.

Dit artikel maakt deel uit van de reeks ‘Hoe start ik een online community?’. De serie bestaat uit de volgende artikelen:
Deel 1: Wat is een online community?
Deel 2: Gebruikers en co-creatie bij online communities
Deel 3: Succesfactoren van een online community