Lokale pers: meest innovatieve media

0

Als je vraagt naar de online-ontwikkelingen van de media, dan denk ik aan het web waar elke server een potentiële media-aanbieder is geworden. Of dit nu ten goede komt aan discussieonderwerpen als ontlezing, commercialisering en individualisering is onduidelijk. Voor mij staat één ding vast: gelukkig bestaat de lokale schrijvende pers en bestaan er binnen die groep een honderdtal kwalitatieve nieuws- en huis-aan- huisbladen. Door de innovatiekracht van de lokale pers behoudt het web kwaliteit. De vraag is: wat hebben we aan de lokale krant, in print en online?

(Lokale) Communities
De lokale krant wordt gemaakt en gevuld binnen een kleine geografische kring. Niet alleen is de journalist de waakhond van de samenleving, de lezer en beschreven partijen zitten ook boven op datgene wat er geschreven wordt. Wat er in die krant komt is alleen al door die directe controle zondermeer waar.

Wat je merkt is dat lokale media met de komst van online media niet meer per definitie de bron zijn die het dichtst bij de lezer staat. Voor de inhoud misschien wel, maar door het verschuiven van online media – van fysieke geografische kernen naar interactieve communities – is het de vraag welke inhoud uiteindelijk het dichtst bij je staat. Voel jij, je thuis op het marktplein in je eigen stadskern of dorp of op Hyves?

Faciliteren van platforms
Gaf de lokale krant altijd antwoord gaf op informatievragen, de lezer zoekt die antwoorden nu verder van huis. Op een plek die dichter bij huis staat door interactieve mogelijkheden. Vorig jaar, in mijn afstudeerfase, stelde ik de centrale vraag, hoe de lokale krant tegemoet kwam aan de interactieve vraag. Het antwoord op die vraag bleek: door dat te doen wat de lokale uitgever altijd al doet.

De functie van de lokale uitgever bestaat uit accurate berichtgeving en de centrale plek in de directe omgeving. Deze functie is breder geworden door de mogelijkheden online: het betrekken en activeren van lezers en bezoekers. De functie blijft in essentie hetzelfde, maar in uitvoering wordt de functie breder door de mogelijkheden online. Het gevolg is zichtbaar: de uitgever verslaat niet enkel gebeurtenissen. De uitgever faciliteert communicatieplatforms waar je zelf een deel van kunt zijn op het moment dat je affiniteit hebt voor een bepaalde omgeving.

Niet alleen huis-aan-huis
Om wie gaat het? Nederland kent zo’n 50 nieuwsbladen met een totale oplage van ruim 280.000 daarbij opgeteld 623 huis-aan-huisbladen met een oplage van ruim 200.000, dat betekent een totale gezamenlijke oplage van 138 miljoen.

Bij Nederlands Nieuwsblad Pers is er specifiek aandacht voor kwaliteit. Via NNP zijn een heleboel van die kwalitatieve titels te vinden. NNP alleen al telt 150 titels met een gezamenlijke weekoplage van 3 miljoen. Deze titels zijn bij de NNP aangesloten tegen bepaalde voorwaarden. Waardoor die kwaliteit ook gewaarborgd wordt.

Oplagecijfers landelijk, regionaal en van e-papers liggen hoger dan lokale oplages. Echter opgeteld knalt die lokale oplage overal bovenuit.

Oplages van aantal dagbladen

  • De Volkskrant: 272.898
  • NRC: 229.299
  • De Gelderlander: 163.661
  • De Leeuwarder Courant: 101.505
  • Barneveldse Courant: 11.356
  • Dagblad van het Noorden: 152.753.

Het verschil in oplage van de gedrukte oplage is groot. Oplagecijfers online geven aan dat er veel mogelijk is voor lokale media op internet.

  • Volkskrant e-paper: 35.605
  • DVHN e-paper: 14.269
  • NRC e-paper: 6.314.

Bron: HOI rapportage Kwartaal 4 2007. Totale meetbare oplage 2007 gemiddelde 4 kwartalen. Kijk voor jaarpublicatie op HOI.

Unique Local Point
Als je bedenkt op hoeveel locaties je komt, zeker door de toevoeging van interactieve locaties, dan kun je bedenken op hoeveel locaties uitgevers lokaal kunnen zijn. Je kunt je dan ook bedenken hoeveel de lokale uitgever te bieden heeft, mits hij zijn netwerk goed voor je openstelt. Niet alleen komen er veel locaties bij voor de lezer, de mogelijkheden per locatie worden ook rijker. Het is al jaren de expertise van de lokale uitgever om zich in het middelpunt van zo’n locatie te begeven. Voor de surfende lezer betekent dit: een betrouwbare bron op internet met voeling voor de directe omgeving en mogelijkheden om hier zelf actief in betrokken te zijn.

De uitgever van de lokale krant zit vaak zo geworteld in de samenleving, dat hij precies weet wat er zich afspeelt in het verspreidingsgebied van de krant. De uitgever heeft inzicht in de communicatielijnen en de informatiebehoefte van de lezers en heeft kennis van bedrijven die baat hebben bij een netwerk met deze lezers.

Waarom de lokale krant online
De inhoudelijke lokale krant met kwalitatief journalistieke stukken geeft herkenbaarheid, oorspronkelijkheid en betrouwbaarheid. Vertaald naar intenet betekent dat een plek waar je online betrokken wordt bij de maatschappij en verbonden raakt met de samenleving. De uitgever faciliteert en stuurt daarmee mogelijkheden, maar je kunt er zelf aan meedoen en met andere lezers kun je in contact komen. Zo komt het interactieve platform tot stand en wordt het interessant. Niet omdat je mensen die overal verspreid zijn geraakt weer kan terugvinden, maar omdat je direct aan de slag kunt.

Gesignaleerd mag worden dat het informatiegebruik is verschoven. Als je geen actieve rol krijgt in de berichtgeving en geen persoonlijk doel kunt behalen op het platform, zul je ook geen binding krijgen of behouden met de krant / interactief platform.

Efficiency bij de uitgever
Carina Ihlström schreef in Evolution of a New(s) genre dat sociale, economische en technologische factoren bepalen of de uitgever digitaal kan uitgeven met succes. Voor uitgevers betekent dit: online tot core business maken waardoor er intern ruimte is voor ideeën, een klankbord bieden zodat de ideeën ontwikkeld kunnen worden en intern faciliteren zodat dit cross mediaal uitgevoerd kan worden.

Binnen het uitgeefproces wordt ernaar toe gewerkt om zo efficiënt mogelijk te produceren voor zo veel mogelijk kanalen. In 2006 werd een product getest: de NewsWizard, zeker ook voor lokale uitgevers ideaal. Jan Bierhoff over de NewsWizard: “Het is juist voor kleine uitgevers bedoeld: zodat alle stappen gecombineerd worden. Journalisten blijven gewoon hun werk doen en kunnen hierbij op eenvoudige manier de vertaalslag maken van hun ‘traditionele’ werk naar de toepassing in nieuwe media.”

Hoe dit economische verwezenlijkt wordt? Verdienmodellen in nieuwe media verschillen waarschijnlijk evenveel van traditionele modellen als een online krant verschilt van een gedrukte. De waarde die je virtueel inkoopt geef je virtueel uit. Livio Caputo: “Het verdienmodel dat succesvol is, wisselt voortdurend. Voor kranten is dat het advertentiemodel. Het verdienmodel dat het meeste oplevert heeft alles te maken met onderscheidend zijn in het plaatsen van advertenties. Il Giornale werkt bijvoorbeeld niet zelf met videonieuws maar heeft een adverteerder aangetrokken die een pop up plaatst tegen betaling met videonieuws dat elk uur ververst. Uitgevers moeten manieren ontwikkelen waarin zij ruimte bieden voor adverteerders op de meest opdringende manier die nog getolereerd wordt.”

Lokale potentie
De kansen voor de uitgever liggen op de loer. Dit betekent niet alleen dat er meer magazines komen of ander drukwerk, maar juist dat er verschillende snellere en duidelijkere manieren ontstaan om elke willekeurige plek van elke willekeurige informatiebehoefte te kunnen voorzien. De (lokale) uitgever biedt hierin een betrouwbare factor. Betrouwbaar omdat accurate berichtgeving de sleutelrol speelt in zijn bestaan ook op het moment dat de lokale uitgever innoveert.

Wie schrijft over het effect van adverteren op de lokale krantensite? Wie leest elke dag de online pagina’s van de lokale nieuwsmedia? Wie heeft ervaringen met de NewsWizard en tools als deze? Welke lokale platforms bestaan er waar bezoekers een interessant podium bieden voor adverteerders. En waar adverteerders geen ruis maar meerwaarde bieden voor de platforms. De kansen worden volop benut.