Affiliate marketing vaart wel bij kredietcrisis

0

Op radio en televisie kun je niet meer om de kredietcrisis heen, en ook online komen ontslagrondes al met enige regelmaat voorbij. Toch merken wij bij ons affiliate marketing netwerk nog niet echt dat de consumentenbestedingen hier onder te lijden hebben. Sinterklaas en de Kerstman bleken beide ‘recessieproof’, sterker nog: afgelopen decembermaand was een absolute recordmaand.

Hoewel we uiteraard niet voor alle segmenten in de markt kunnen spreken is er online dus nog niet echt een sprake van een terugloop in consumentenbestedingen. De oorzaak hiervan is tweeledig en ligt zowel aan de kant van de adverteerder als bij de consument.

Adverteerders zoeken meer bereik
Omdat omzetten bij adverteerders als gevolg van de crisis kunnen teruglopen, zal men meer moeten adverteren. De mate van accountability, schaalbaarheid en in toenemende mate ook het bereik van adverteren op internet zorgen ervoor dat het medium een steeds groter aandeel krijgt in de mediabestedingen. Via de traditionele CPM kanalen zal dit echter niet lang niet altijd haalbaar zijn, omdat de verhouding tussen kosten op opbrengsten in huidige tijden strakker gemonitord moet worden.

kredietcrisis

Feitelijk is een performanced based model, zoals bij affiliate marketing, zeer geschikt voor een kredietcrisis waarin iedereen zijn CPM budgetten moet terugschroeven. Aangezien er bij elke euro die een adverteerder uitgeeft aan affiliate marketing ook daadwerkelijke omzet tegenover staat, is het risico veel lager. We zien marketing budgetten steeds sneller een weg van offline naar de effectievere en goedkopere online kanalen vinden. In de bestedingen die wij via affiliate marketing meten, zien we dan ook nog altijd dubbele groeicijfers.

De meetbaarheid van online marketing, en dan specifieker affiliate marketing, maakt het mogelijk om alle kosten toe te rekenen aan de bijbehorende sales en dit vereenvoudigt de verantwoording van de uitgaven. Feitelijk hoeven de uitgaven aan affiliate marketing niet uit het ‘marketingpotje’ te komen, maar kunnen ze onder de verkoopkosten worden geschaard. Immers, de adverteerder betaalt alleen voor daadwerkelijk gegenereerde omzet. De online bestedingen van adverteerders zullen – zeker in een recessie – naar die kanalen gaan waar de ROI het grootst is: affiliate marketing en SEO.

roi-online-kanalenForrester, 2008

Consument zoekt online
Aan de andere kant zullen consumenten sneller online op zoek gaan naar de goedkoopste deals. Juist nu er meer op de kleintjes moet worden gelet, worden bijvoorbeeld de online vergelijkers steeds vaker geraadpleegd. Aangezien dergelijke partijen veelal zijn aangesloten bij affiliate netwerken, zien we hierin nog steeds enige groei. Naast de vergelijkers zijn er ook vele andere partners binnen de affiliate netwerken aanwezig, die een bijdrage kunnen leveren aan het bereik van de adverteerder. Omdat alle affiliates betaald krijgen op basis van de hoeveelheid leads of sales die ze genereren, delen zij het doel van de adverteerder: conversie. Ze willen omzet genereren tegen een vooraf vastgestelde vergoeding per lead dan wel sale. Affiliates die zich richten op prijsbewuste consumenten en met gerichte acties een groot bereik bedienen, doen het momenteel erg goed in ons netwerk.

Kanttekening
Er zijn ook segmenten waar de impact van de economische situatie wel te merken is. In het reissegment blijken consumenten iets langer te wachten alvorens ze hun vakantie daadwerkelijk boeken. Hoewel er volop georiënteerd wordt, is de periode tussen bezoeken en boeken iets langer dan voorheen. Ook zien we verschuivingen binnen segmenten. Zo zien we bij de financials een verschuiving van de promotie van leningen en hypotheken richting de spaarproducten.

Round-up
De voordelen van online marketing komen in de kredietcrisis nog meer naar voren dan eerder. Resultaatgericht adverteren en vergoedingsmodellen die hierop aansluiten, krijgen de voorkeur boven de traditionele media. Alleen betalen als er daadwerkelijk omzet tegenover staat, dat kan toch een aardige kostenbesparing opleveren. Als tegelijkertijd de aangesloten affiliate websites vaker geraadpleegd worden, kan het bereik voor een adverteerder ook verder worden uitgebreid.