Web 1.0 verdient veel meer aandacht!

0

Het is Web 2.0 wat de klok slaat. Vele auteurs overtuigen ons ervan dat je als organisatie niet meer meetelt als je ‘the social web’ niet optimaal weet in te zetten. Zelf doe ik er net zo hard aan mee met artikelen en trainingen over Web 2.0. Ik realiseer me echter steeds meer dat we ook aandacht moeten blijven besteden aan Web 1.0. De website als communicatiemiddel is nog lang niet passé, sterker nog: deze wordt door vele organisaties nog lang niet ten volle benut. Niet alleen de websites zelf kunnen nog sterk worden verbeterd, maar ook de achterliggende organisatie. Mensen die in hun organisatie nog worstelen met Web 1.0 verdienen veel meer steun.

Marije en Karlijn van den Berg gooiden een mooie knuppel in het hoenderhok met hun presentatie ‘Overheid 1.7’ tijdens de Werkconferentie Ambtenaar 2.0 eind vorig jaar. Zij lieten zien dat het huidige gedrag en ‘gedrag 2.0’ nog ver uit elkaar liggen en je niet kan verwachten dat dit gat in één keer wordt overbrugd:

afbeelding-1

Bron: presentatie Overheid 1.7 op de Werkconferentie Overheid 2.0, Marije en Karlijn van den Berg, 4 december 2008.

Koppel Web 2.0 maar eens aan het hier en nu

Dit is ook telkens mijn eigen zoektocht. Als vakbroeders- en zusters kunnen we elkaar helemaal gek maken over de onbeperkte mogelijkheden van Web 2.0, maar probeer die maar eens te koppelen aan de alledaagse werkelijkheid in organisaties. Waar mensen werken die nog nooit hebben gehoord van RSS, Twitter of Ning en die niet internetten via hun mobiel. Die in hun dagelijks zakelijk leven misschien nooit rechtstreeks met een klant, stakeholder of doelgroep te maken hebben gehad en nu opeens met ze ‘in gesprek’ zouden moeten gaan. Die werken in een streng hiërarchisch gestructureerde organisatie, waar managers het echt niet fijn vinden als hun medewerkers opeens allerlei meningen op het web gaan verkondigen. Waar de communicatieafdeling nog steeds denkt in ‘zender (wij) > boodschap > ontvanger (zij)’. Natuurlijk is dit een gechargeerde weergave van de werkelijkheid, maar naar mijn mening is in de praktijk het aantal organisaties 1.0 vele malen groter dan het aantal organisaties 2.0.

Het is veel te vroeg Web 1.0 ten grave te dragen...

Het is veel te vroeg Web 1.0 ten grave te dragen…

Veel organisaties hebben Web 1.0 nog niet op orde

Webredacteuren, webmasters, medewerkers digitale media, webadviseurs of hoe ze ook mogen heten verdienen veel meer ondersteuning bij Web 1.0. Onder een goede Web 1.0-omgeving versta ik een website waar de organisatie haar informatie, producten en diensten aanbiedt en die goed vindbaar, toegankelijk en gebruiksvriendelijk is voor de bezoekers. Zo’n omgeving inrichten kost vaak al genoeg moeite, omdat veel organisaties alleen gewend zijn te ‘zenden’. En het inrichten van een goede website vergt nu eenmaal dat je luistert naar je klanten en doelgroepen en dat je zorgt dat de website aan hun wensen voldoet. Een teken dat dit niet gebeurt? Kijk maar eens hoe weinig organisaties:

  • De evaluatie van hun webactiviteiten goed hebben georganiseerd. Het komt echt nog vaak voor dat er geheel niet wordt gemeten of er wel wordt gemeten maar er niets wordt gedaan met de rapportages. Laat staan dat er gestuurd wordt op key performance indicatoren of dat conversieratio’s worden gemeten.
  • Een deel van het budget voor (door)ontwikkeling van websites investeren in usability. Er zijn nog talloze websites die online gaan zonder enige vorm van onderzoek, zoals onderzoek naar de informatiebehoefte van klant of doelgroep, card sorting of usability testing.
  • Weten van search engine optimization of search engine marketing. Er wordt nog wel eens geroepen om ‘zo’n advertentiecampagne’ via Google, maar hoeveel organisaties trainen hun redacteuren om zoekmachinevriendelijk te schrijven? Of geven leveranciers de opdracht websites en webapplicaties te bouwen conform webstandaarden?

Ter illustratie de conclusie van een onderzoek dat de Universiteit Twente publiceerde op 11 februari 2009:

“WEINIG KENNIS OVER BURGERS

Gemeenten hebben weinig kennis over het gedrag van de Nederlandse burgers in relatie tot de dienstverlening van de overheid. Dit toont onderzoek van de Universiteit Twente aan. Zo blijkt dat de meeste gemeenten nauwelijks gegevens verzamelen over het dienstverleningsgebruik van de burger, laat staan over hun wensen en behoeften. Gemeenten hebben hierdoor foutieve denkbeelden over de burger. Gemeenten onderkennen wel de noodzaak van kennis over de burger en een goede inrichting van de dienstverleningskanalen. Tweederde van de gemeenten heeft echter geen beleid geformuleerd op dit terrein.

Wat is jullie mening?

Web 1.0 verdient support!

Web 1.0 verdient support!

In dit artikel heb ik alleen voorbeelden aangehaald vanuit de overheid, omdat ik daar zelf de meeste ervaring mee heb. Maar ook in het bedrijfsleven ben ik voorbeelden tegengekomen waardoor ik er van overtuigd ben dat Web 1.0 ook in het bedrijfsleven meer aandacht verdient. Ik zeg niet dat organisaties zich alleen moeten concentreren op Web 1.0. Want Web 2.0 is immers het internet van hier en nu, daar kan je niet meer om heen en daar moet je wat mee. Maar ik vind ook dat iedereen die nog worstelt met Web 1.0 in zijn of haar organisatie veel meer steun en aandacht verdient. Volgens mij is het veel te vroeg om Web 1.0 ten grave te dragen. Wat zijn jullie ideeën hierover?

Renata Verloop ondersteunt organisaties bij het professioneel inrichten van hun webmanagement. Dit doet zij via haar bureau WEBMANAGEMENT.nl met advies, interim management en training.