Maxime: 5 punten voor het internetkabinet

0

Het is 2009 en de economie zit diep in de shit. Moderne tijden, maar de aanpak had zo uit de hoge hoed van de oude Drees kunnen komen. Op 13 maart komt het kabinet met zijn plannen. Mogelijk met een herhaald beroep op onze VOC-mentaliteit. Maar als het kabinet een klein beetje van die mentaliteit op zijn eigen internetstrategie zou toepassen, zou dan al een stuk helpen. Want waar is de commity-spirit in het maken van de plannen? Waarom niet geleerd van Obama’s beroep op de collectieve intelligentie van de bevolking? Waar is de transparantie. Alle hoop is voorlopig gericht op Maxime Verhagen, de aanvoerder van het internetkabinet.

Maatschappij in transitie

Er is natuurlijk veel meer aan de hand dan een economische recessie. De maatschappij zit in een transitie die al een tijdje gaande is. Wij hebben het over de ‘Rise of the Conversation Society‘, een maatschappij waarin iedereen meepraat. Fabrikanten weten dat inmiddels, die zetten die transitie constructief in, noemen het dan ‘open innovatie’ of crowdsourcen. En de dokter loopt er al jaren tegen aan. Want via internetdatabanken en hyvesconnecties kom je al gauw een heleboel te weten en die kennis breng je mee de wachtkamer in.

new-media-technologies-_id11254241_size150Tegen de kracht van de wikinomie moet je dan ook niet vechten, daar moet je gebruik van maken. Dat weet iedere moderne arts tegenwoordig. En een beetje econoom die toekomstgericht is snapt dat dit nieuwe internet, waar iedereen aan elkaar verbonden is met Twiter lifestreams en RSS feeds, de lopende band is waarop de kenniseconomie van de 21ste eeuw omhoog moet worden gestuwd.

Toekomst van de politiek

Oude Drees had van crowdsourcen zeker nog iet gehoord. En ook niet van Brian Behlendorf, Linus Torvalds, Mark Hansen, Rob McEwen, Dwayne Spradlin, of Barrack Obama. We hoeven van het huidige kabinet niet te verwachten dat ze al deze mannen kennen, maar de laatste kennen ze natuurlijk wel. En door zijn campagne weten ze inmiddels ook waar de toekomst van de politiek ligt.

  1. Direct in conclaaf met de burgers zelf
  2. Via de inzet van iPhone apps, Twitter, Hyves en YouTube
  3. Opdat optimaal de betrokkenheid en creativiteit van de burgers wordt gestimuleerd

Maar dat het internetkabinet niet thuis geeft bevreemd mij in hoge mate en maakt me erg onrustig. Juist op het moment dat het er toe doet moet de (nieuwe) politiek zijn gezicht laten zien. De tijd van de digitale trapveldjes is al lang voorbij. En de recessie is niet het einde van de wereld, het is het begin van een nieuwe, waarin productie, samenwerking en politiek op een andere leest wordt geschoeid.

Beste Internetpremier, beste Maxime Verhagen

Dan maar ongevraagd advies aan het kabinet en laat ik me dan maar direct richten tot de internetpremier van Nederland, Maxime Verhagen. Nu even een week op Twitter reces maar volgende week is hij weer van de partij. Hij doet tenminste wat en ik heb het idee dat hij het begrijpt.

Hier vijf punten voor uw internetkabinet

  1. Crowdsource uw economieplannen: gebruik de collectieve intelligentie van de bevolking
  2. Creëer een ‘can do’ mentaliteit via de nieuwe media: economie is psychologie
  3. Wees helder over het proces van de plannen: internet helpt daar een handje bij.
  4. Blijf in discussie, iedere dag opnieuw
  5. Doe wat Obama doet en alle mannen in het eerder genoemde rijtje al gedaan hebben.
Accepteer cookies

Op  Obama’s www.recovery.gov lezen we:

Share your Recovery Story

Tell us how the Recovery Act is affecting you. What’s working? What isn’t? We want to hear from you. Share your story.

Grote mond of respect?

Moeten we de belangrijke beslissingen niet gewoon aan de politici overlaten? Hebben we niet een te grote mond gekregen met z’n allen? Nee natuurlijk niet. Het heeft niets te maken met een grote mond of gebrek aan respect voor de regering. Ik vertrouw mijn regering gewoon meer als ze durven toegeven dat ze de waarheid niet in pacht hebben. Want dat is immers per definitie zo in de huidige nieuwe-media-empowerde conversatiemaatschappij. Ik vertrouw mijn regering ook meer als ze transparant zijn. Maar het meeste vertrouw ik mijn regering nog als ze beseft en volmondig beaamt dat we in het tijdperk van de wikinomie leven. En dat je in die wikinomie gebruik kunt maken van die mondige burger die als ‘node’ in een netwerk van kennis in staat is een meer dan nuttige bijdrage te leveren. Voor zichzelf, zijn bedrijf en voor ’s lands economie

Maxime! Vertel het ze!

Menno van Doorn voert de directie over het Verkenningsinstituut Technologie (ViNT), het onderzoeksinstituut van Sogeti Group en is en co-auteur van ‘Me The Media‘, een boek over de revolutie in media.