Columns

Bedelbrief

0

Alle leveranciers van de bank kregen de brief, die als volgt begint: ‘Het is u bekend dat banken en verzekeraars momenteel in bijzonder moeilijke marktomstandigheden moeten acteren (..) Hierdoor ingegeven is ons beleid er op gericht om (..) het evenwicht te herstellen tussen de opbrengsten enerzijds en de kosten anderzijds (..)

Dit beleid resulteert in 20% kostenreductie bij gelijkblijvende omvang van de dienstverlening. Hiervoor vragen wij uw medewerking.’ En vervolgens vraagt de bank concrete voorstellen. Antwoord graag uiterlijk 3 juli 2009.’

Namens de leveranciers hierbij ons antwoord. Een dag te laat. Sorry.

Beste bank,

bankDank voor uw schrijven van 25 juni. U vraagt ons om úw kosten te besparen. Volgens ons komt het erop neer dat onze tarieven fors naar beneden moeten. We kunnen ook beloven dat we hetzelfde werk in kortere tijd verrichten, maar dat zou betekenen dat wij al die tijd beneden ons kunnen presteerden, en dat is niet zo. Of het zou betekenen dat wij al die tijd teveel factureerden, en dat is ook niet zo. Ook wij hebben een verantwoordelijkheid naar onze medewerkers. En naar ónze toeleveranciers. Als wij dachten dat zij ons structureel teveel berekenden, dan hadden wij al veel eerder ingegrepen.

Maar stel dat wij onze tarieven wél zouden verlagen. Dan zouden wij onze medewerkers moeten vragen om een fors deel van hun salaris in te leveren. Al zouden we het willen, we zouden het niet kunnen. Daarnaast zijn we geen systeembank, die zijn handje kan ophouden bij de regering, zoals u al met succes heeft gedaan. En we verkeren niet in de prettige omstandigheid dat wij onze grondstoffen goedkoper dan ooit kunnen inkopen, zoals u wel kunt; de rente waarvoor u geld verkrijgt is immers nog nooit zo laag geweest als nu.

efficientwerken-geldU stelt in uw brief: ‘waar wij niet tot overeenstemming kunnen komen over de gevraagde kostenreductie, zeggen wij de contracten op‘. Verwerf ik hiermee als klant ook het recht om mijn langlopende hypotheek om te zetten in een lening met een lagere rente?

Begrijp ons goed, beste bank. Iedereen heeft het moeilijk. Maar laten we niet eenzijdig de stront over de rand van het balkon kieperen. Samen uit, samen thuis. Jullie maakten er een bende van waardoor wij met z’n allen in de problemen zitten. We zijn bereid om samen de troep op te ruimen. Laten we overleggen in plaats van te dreigen met het opzeggen van contracten. Die stoere taal in uw brief lijkt ons niet gepast. Straks hebben we alleen nog maar banken en overheid, en geen bedrijfsleven en werknemers meer. Een roofdier zonder prooi gaat uiteindelijk dood, beste bank, net zoals een bank zonder klant.

Deze column is eveneens gepubliceerd in Het Financieele Dagblad.