Zorgelijke ontwikkelingen tijdens kamerdebat cookies

0

De Tweede Kamer debatteerde dinsdag 8 juni over het aanpassen van de Telecomwet, waaronder de cookiebepaling. PVV, PvdA en D66 dienden een amendement in dat toch ondubbelzinnige toestemming voor cookies verplicht. Een zware dobber voor de online advertentie-industrie. Met ondubbelzinnige toestemming voldoet de zelfregulering via het cookie-icoon waarschijnlijk niet. De indieners hebben met 64 zetels vooralsnog geen kamermeerderheid. De Tweede Kamer stemt dinsdag 14 juni over de wijzigingen in de Telecomwet en de amendementen.

Emotie voert de boventoon in politiek debat

Opvallend is dat in het debat over internetprivacy de emotie de boventoon voert. Dit gaat ten koste van de kennis. Meerdere malen werd er gesproken over ‘de man met regenjas en gleufhoed die onschuldige internetters online bespied’. Hierbij werden cookies, malware, spyware en Deep Packet Inspection op één hoop gegooid. Ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van deze technieken zou het bespieden aan banden moeten leggen, aldus D66, PvdA en PVV. Dit terwijl het oneigenlijk gebruik van deze technieken al lang bestraft kan worden op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Martijn van Dam (PvdA) stelde bijvoorbeeld dat dergelijke technieken gebruikt worden om politieke voorkeuren van internetters vast te leggen. Maar voor het vastleggen van deze gegevens is nu al expliciete toestemming vereist op grond van de WBP.

PVV, D66 en PvdA voor ondubbelzinnige toestemming

De PVV diende een amendement in voor ‘ondubbelzinnige toestemming’ bij het plaatsen van een cookie. Dit betekent volgens PVV-woordvoerder Jhim van Bemmel dat een bezoeker eenmalig per website actief moet aangeven of hij ermee instemt dat de betreffende website cookies plaatst. DDMA en de andere brancheverenigingen in de cookiecoalitie zijn niet blij met het amendement. Door strengere eisen te stellen dan de ons omringende EU-landen, wordt oneerlijke concurrentie gecreëerd voor internetadverteerders. Ook Minister van Economische Zaken, Maxime Verhagen, ontraadt het amendement. Er ontstaat een volgens Verhagen ‘bizarre situatie’, waarbij een Belgische internetter op Nederlandse sites ineens actief toestemming moet geven voor het plaatsen van cookies.

Zelfregulering

De brancheverenigingen, waaronder DDMA, werken in de cookiecoalitie al langere tijd aan zelfregulering om een praktische invulling te geven aan deze bepaling. Zij pleiten in navolging van Eurocommissaris Kroes voor effectieve transparantie bij Cookies. Door een combinatie van browserinstellingen (zoals de EU voorstelt en 14 lidstaten doen) en heldere informatieverstrekking. Dit is in het belang van het gebruiksgemak van internet, de privacy van de consument en de branche.

Webbezoekers moeten bij deze zelfregulering altijd geïnformeerd worden over het plaatsen van cookies via een universeel EU cookie-icoon in een online advertentie die gebruikmaakt van third party cookies. Het icoon moet gelinkt worden aan één universele landingspagina: een one-stop-shop voor informatie over OBA en opt-out mogelijkheden. Mensen zien een overzicht van bestaande affiliate cookies, waarbij wordt aangegeven welke cookies actief zijn op hun pc. Vervolgens kunnen ze deze met één klik uitschakelen. Voordeel is dat een consument altijd en niet eenmalig ziet dat hij advertenties krijgt op basis van surfgedrag. De Consumentenbond heeft de Tweede Kamer per brief laten weten voorstander te zijn van een praktische en heldere opt-out regeling met een een strenge informatieverplichting.

5 voor 12

Het is aanstaande dinsdag erop of eronder voor de zelfregulering. Tijdens de stemming wordt duidelijk of het amendement van PVV, PvdA en D66 op een kamermeerderheid kan rekenen. Van CU, SGP, SP, GroenLinks en de Partij van de Dieren is nog niet duidelijk hoe zij zullen stemmen. De brancheverenigingen gaan tot dinsdag in ieder geval vol gas voor de zelfregulering.