Cases, Onderzoek, Trends

Twitter voorspelt winnaar The Voice Kids

0

Afgelopen vrijdag streden zes jonge finalisten om The Voice Kids titel op RTL4. De schommelingen in de race om de titel werden niet vertoond tijdens het tv-programma, maar waren wel meetbaar via Twitter. Onderzoek van TNO in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam, legt de spanning van de eindstrijd bloot. De winnares, Fabiënne, ging pas in de laatste minuten langs haar rivalen.

Onderzoek naar de dynamiek van online massameningen

Er is een gebrek aan op feiten gebaseerd onderzoek over de rol van het internet en de sociale media in de maatschappij. Om de dynamiek van online massameningen te analyseren, moeten we zoeken naar meetbare situaties. Een publieke keuze uit een klein aantal kandidaten, zoals tijdens The Voice Kids, is een mooi voorbeeld van het ontwikkelen van publieke opinie die te volgen is via sociale media en waarvoor een harde uitslag komt aan het einde van de tv-uitzending.

Meer dan 20.000 tweets over The Voice Kids

Tussen 20:30 en 23: 00 zijn er afgelopen vrijdag maar liefst 21.181 Tweets over The Voice Kids verstuurd. De grafiek hierboven laat het cumulatieve aantal tweets zien, gerelateerd aan The Voice Kids, die per deelnemer (waarin de naam van een specifieke deelnemer genoemd werd) verstuurd zijn. De grafiek hieronder laat het aantal tweets per minuut zien, in de laatste minuten vóór het einde.

Onderaan de grafieken staan de momenten wanneer elke kandidaat heeft gezongen. Deze data laten zien hoe spannend de strijd was. Bijvoorbeeld, de laatste drie deelnemers, Fabiënne, Vajèn en Dave, stonden nek-aan-nek nadat ze hun laatste liedje hadden gezongen. Wat we ook kunnen aflezen, is dat Dave de tweede plaats op zijn naam schreef hoewel dat (nog) niet door RTL is bevestigd. Ook zien we in de grafiek met het aantal tweets per minuut, hoe snel kijkers reageren op de optredens van de de kandidaten. Al tijdens de optredens zie je pieken in het aantal tweets voor de desbetreffende kandidaat.

Opinievorming: de gevolgen van social media

Wanneer iemand een mening heeft, blijft dat buiten onze persoonlijke kringen vaak onzichtbaar. Wat vind ik van plannen voor een tweede kerncentrale in Borssele? Welke mobiele telefoon heb ik gekocht? En ook, welke jonge zanger vind ik de beste stem hebben? Tegenwoordig maken we onze mening via de sociale media kenbaar, waardoor het ook voor iedereen zichtbaar is. Dit kan betekenen dat het makkelijker wordt om het ontwikkelen van publieke opinie te volgen en het roept meerdere vragen op, waaronder:

  • Hoe loopt de dynamiek van verschillende meningen gedurende een periode? Bijvoorbeeld, wat is de verhouding van kernenergie voor- en tegenstanders (en neutralen) nu dat we de ramp in Japan minder scherp op onze netvlies hebben?
  • Ontstaan er verschillende vormen van groepen en, zo ja, waarom? Bijvoorbeeld, snelgroeiende groepen, groepen waardoor meningen zich heel snel verspreiden, of groepen die komen tot één gedeelde mening?
  • Is de manier waarop we een eigen mening vormen nu anders, omdat we via de sociale media met zo veel anderen verbonden zijn? Bijvoorbeeld, werken processen van onderlinge beïnvloeding nu anders?
  • In hoeverre zijn onze uitingen via sociale media betrouwbare voorspellers van ons offline gedrag? Bijvoorbeeld, hebben de mensen die over Fabiënne hebben getweet ook gebeld of ge-sms’t om een stem uit te brengen?

We zetten ons onderzoek voort, maar wilden jullie vandaag al op de hoogte brengen van deze eerste resultaten. Tot slot willen we uiteraard alle deelnemers aan The Voice Kids feliciteren met hun bijzondere talentvolle prestatie!