Innovatie

Crowdfundingwet: Amerikanen mogen investeren in ‘the next Google or Facebook’

0

Na de beurscrash van 1929 zijn er in Amerika strenge regels ingesteld om de kleine investeerder te beschermen. Dit zorgde er voor dat Amerikanen niet konden investeren in ‘the next Google or Facebook’ in de vroege start-up fase. Deze week is de JOBS-act (“Jumpstart Our Business Startups”) aangenomen waarmee een aantal beperkingen zijn opgeheven uit de huidige wet uit 1934. Wat houdt deze nieuwe wet in en waarom is dit zo belangrijk voor de crowdfunding markt? Een uitgebreide uitleg, 10 regels en de impact voor Europese bedrijven, investeerders en crowdfunding platformen.

Crowdfundingcampagne voor een crowdfundingwet

2 jaar geleden werd de eerste stap gezet voor deze wet door een crowdfunding campagne op IndieGoGo. Hiermee werd de aanzet gegeven voor de lobby om investeringen via crowdfunding mogelijk te maken. Daarna is zelfs nog een crowdfunding campagne gestart om advertenties te plaatsen en is er een video gemaakt die de voordelen van zo’n nieuwe wet toont.

Accepteer cookies

Waarom heeft dit zo lang geduurd?

Een wet die extra banen creëert en meer mogelijkheden biedt aan kleine bedrijven om groeifinanciering op te halen nu de bankensector geen leningen meer verstrekt, lijkt niet op veel bezwaren te stuiten. Toch heeft het bijna 2 jaar geduurd voordat de wet door het congres en huis van afgevaardigden kwam, voornamelijk om de risico’s van fraude zo veel mogelijk te beperken en de investeerders hiertegen te beschermen. Toen President Obama openlijk achter de voorstellen ging staan werd het onderdeel van zijn presidentscampagne en werden er steeds nieuwe aanvullingen ingediend. In de infographic hieronder zie je de timeline die hieraan vooraf ging.

Kritiek op de wet

De belangrijkste kritiek op de wet is dat kleine investeerders niet voldoende beschermd worden door het vereenvoudigen van de regels om te mogen investeren. Hierbij wordt aangegeven dat juist het gebrek aan regels de Dotcom bubbel, het Enron-schandaal en de problemen rond hypotheken en banken hebben veroorzaakt.

Voorstanders van de wet

Deze wet biedt veel voordelen voor ondernemers en investeerders. Het wordt mogelijk om meer (kleine) aandeelhouders aan je te binden en maximaal $1.000.000 op te halen via crowdfunding. Daarnaast mochten onder de oude regels alleen de investeerders die meer dan $1.000.000 vermogen hadden of meer dan $200.000 per jaar verdienden investeren in bedrijven. Deze regels zijn nu versoepeld en iedereen mag in ieder geval $2.000 investeren via crowdfunding.

Wat zijn de nieuwe regels?

Om hiervan gebruik te mogen maken, moet je als ondernemer in ieder geval van onbesproken gedrag zijn. Daarnaast kunnen alleen Amerikaanse bedrijven die maximaal $5.000.000 omzet hebben er gebruik van maken. Buitenlandse bedrijven kunnen dit dus niet gaan inzetten in Amerika!

Daarnaast worden de volgens regels vastgelegd:

 1. Maximaal bedrag
  Bedrijven mogen nu maximaal $1.000.000 per jaar ophalen via crowdfunding.
 2. Aantal investeerders wordt verhoogd
  Het maximale aantal investeerders dat een bedrijf mag hebben voordat ze zich bij SEC moeten registreren, is verhoogd van 500 personen per bedrijf naar 1.000 investeerders. Een interessante toevoeging is dat in tegenstelling tot hiervoor, medewerkers niet meetellen in die aantallen. Hierdoor kunnen ook snelgroeiende ondernemingen (zoals Facebook) aan al hun medewerkers aandelen blijven geven.
 3. Maximaal bedrag per persoon vastgesteld
  Om de critici tegemoet te komen om de “kleine investeerder” te beschermen wordt er onderscheid gemaakt in twee typen investeerders. Personen met een inkomen (en vermogen) onder de $100.000 mogen maximaal tussen de $2.000 – $10.000 per jaar investeren . Personen met een inkomen of vermogen boven de $100.000 mogen maximaal 10% jaarlijks investeren via crowdfunding.
 4. Verplicht gebruik maken van gecontroleerde platformen
  Projecten mogen alleen aangeboden worden via crowdfunding platformen die geregistreerd en gecontroleerd zijn door de SEC.
 5. Verplichte financiële kennis-test
  Om er voor te zorgen dat investeerders weten dat ze (grote) risico’s lopen zullen ze een verplichte kennis-test moeten doorlopen. In Nederland heeft de AFM hiervoor de site weetwatjeweet.nl opgezet en online brokers zijn ook verplicht om dit in Nederland te gebruiken.
 6. Zelfregulering door sector
  Er zal door de sector zelf een organisatie worden opgezet om pro-actief SEC te informeren over ontwikkelingen op de crowdfunding platformen, met als doel de investeerders te beschermen. Crowdsourcing.org heeft hier al eerste stappen voor genomen en is bezig om crowdfunding platformen te beoordelen binnen hun CAPS programma.
 7. Standaardisatie van contracten
  Investeringsvoorwaarden (term sheets) en contracten zullen zo veel mogelijk gestandaardiseerd worden, zodat het voor beginnende investeerders eenvoudig te begrijpen en vergelijken zal zijn.
 8. Transparantie over investeringen
  Elk moment moet de SEC toegang kunnen krijgen tot alle informatie over de personen die in de verschillende projecten geïnvesteerd hebben.
 9. Geld wordt pas geïncasseerd wanneer 100% is opgehaald
  Pas wanneer al het benodigde geld is opgehaald, wordt het daadwerkelijk geïncasseerd. Dit beschermt de investeerder omdat dan een grote groep bedrijven er in moet geloven en geen vreemde en frauduleuze zaken heeft ontdekt.
 10. Lastenverlichting
  Daarnaast zijn er een aantal andere regels versoepeld, zoals een lagere administratieve druk voor startende en snelgroeiende bedrijven om voor een langere periode (5 ipv 2 jaar) aan minder strenge SEC regels te voldoen en aandacht . Daarnaast wordt het makkelijker om openlijk reclame te maken voor je crowdfunding project en dus investeerders te zoeken in je netwerk.

Situatie in Nederland en Europa

In Nederland (en enkele andere landen in Europa) is de situatie op dit moment eenvoudiger en worden binnen de huidige regelgeving de crowdfunding-activiteiten onder voorwaarden toegestaan. Dat is de reden dat crowdfunding platformen als CrowdCube (UK), C-Crowd (Zwitserland),  en Symbid (NL) equity aan kunnen bieden, maar dan alleen aan bedrijven die in hetzelfde land gevestigd zijn en vaak met een maximum bedrag (zoals 100.000 euro in Belgie). Elk land in Europa heeft vaak haar eigen specifieke financiële regelgeving, wat het lastig maakt een Europees crowdfunding platform voor equity op te starten. Er worden op dit moment initiatieven opgestart om dit in Europees verband te gaan regelen, maar daar is nog een lange weg te gaan.

De verwachting is dat er dit jaar in Europa ook een groot aantal nieuwe crowdfunding platformen voor aandelen opgestart worden. In Nederland hebben Sprowd en Fundyd aangekondigd om binnenkort te gaan starten en er zijn er waarschijnlijk nog wel meer in stealth-modus actief. Ik hoor graag in de reacties welke platformen ik hier nog mis.

De AFM en DNB hebben aangekondigd om zich te gaan orienteren op crowdfunding. Verder heeft minister de Jager aangegeven vanuit de kamer voorstander te zijn van een verantwoorde groei van crowdfunding door actief advies en onderzoek van de toezichthouders. Een van de stappen die hiervoor gezet gaat worden, is een rondetafelgesprek met de marktpartijen die crowdfunding inzetten.

Vervolgstappen

Wanneer de JOBS-wet formeel getekend is door Obama, zullen naar verwachting een groot aantal partijen contact leggen met de SEC om een formele goedkeuring te vragen. Waarschijnlijk kan dit enkele maanden gaan duren omdat de SEC maximaal 270 dagen de tijd heeft om haar regels hiervoor aan te passen en waarschijnlijk zullen er daarna 100-en platformen gelanceerd gaan worden. Over 90 dagen zal een eerste versie hiervan beschikbaar komen, waar investeerders, ondernemers en platformen dan op kunnen reageren.

Betekenis voor Europese investeerders, ondernemers en crowdfunding platformen?

Voor Europese ondernemers die crowdfunding in willen zetten, zal er niet veel veranderen. Ze kunnen onder de nieuwe regelgeving geen gebruik maken van de Amerikaanse platformen, maar kunnen natuurlijk nog wel de platformen in eigen land gebruiken.

Voor (particuliere) investeerders van buiten Amerika is het nog wat onduidelijk wat de wet exact inhoudt. Het lijkt er op dat er een Social Security nummer verplicht wordt gesteld, waardoor alleen Amerikanen zelf mogen investeren. Dit zal waarschijnlijk duidelijker worden als de SEC haar regels hiervoor naar buiten brengt.

Er ligt vooral een kans voor Europese crowdfunding platformen als ze het voor elkaar krijgen om ook een SEC-licentie te krijgen. Op dat moment kunnen Amerikaanse investeerders en ondernemers gebruikmaken van het platform en zullen ze ook kunnen profiteren van de groei aan investeringen via crowdfunding de komende jaren.