Columns

Ik ben een Turker, en jij ook!

0

Hoe benijdenswaardig zijn laboratoriumratten? Ze krijgen niet betaald en we mogen aannemen dat ze niet op basis van vrijwilligheid de experimenten ondergaan. De kans dat ze gelovig zijn is niet groot, een perspectief op een eeuwig leven is er ook niet.

Als je de Economist mag geloven –en dat mag je– kun je studenten beschouwen als laboratoriumratten die voor vele onderzoeksdoeleinden worden ingezet. Vooral studies met een psychologische invalshoek zijn gewilde rattenbevragers.

Het internet maakt ons flexibele thuiswerkers

Wat is het geval? Het kan niet genoeg gezegd worden, maar het internet maakt van iedere aangeslotene een laagdrempelige flexibele thuiswerker. En aangezien steeds meer internetsessies nu starten vanuit een mobiele omgeving mag je de lettergreep ‘thuis’ er ook van af halen: internet maakt van iedereen mogelijke flexwerkers.

Verschillende bedrijven in deze wereld bieden de mogelijkheid om massaal werk uit te laten voeren door mensen, ergens op deze wereld. Er zijn platforms als oDesk (“work together as if you’re in the same office”) en Crowdflower (“world’s largest enterprise crowdsourcing platform”). Maar het meest populaire platform op dit terrein is Amazon’s Mechanical Turk. Vernoemd naar de allereerste schaakcomputer, zo groot als een kist, waar een goede schaker in bleek te zitten die in het geheim de stukken bleek te verplaatsen.

Turkers: goedkoop en snel

Er zijn wereldwijd meer dan 500.000 Turkers, mensen die ingeschreven staan bij Mechanical Turk. Medio deze week waren er meer dan 170.000 taakjes die verricht konden worden. De gemiddelde Turk verdient iets meer dan één euro per uur. De vraag is nu of het inzetten van deze Turkers verantwoord is voor wetenschappelijk onderzoek. Duur zijn ze niet, dat is duidelijk. Snel zijn ze wel, ook dat is helder. Een onderzoek dat vroeger maanden vergde kan nu in een paar dagen worden verricht.

De Economist toont aan dat de samenstelling van de groep van wezenlijke invloed is op het antwoord op de onderzoeksvraag. 40% van de Turkers is Amerikaans, een derde komt uit India. Onderzoeken naar het menselijk gedrag (bijvoorbeeld: public good games, in hoeverre zijn we bereid belasting te betalen, zijn we solidair met elkaar, is Europa er voor ons of zijn wij er voor Europa?) vertonen een heel nieuw resultaat nu ze worden ingevuld door een internationale selectie van Turkers. Het zal te maken met de invloed van het geloof, cultuur, klasses en kastes. Het belang van een wereldwijde onderzoeksgroep is groot.

We zijn allemaal Turkers

Maar eigenlijk zijn we allemaal al lang Turkers. Dat is de reden dat Facebook geld waard is. Veel minder dan de deskundige zotten zeggen, maar toch. We worden al lang betaald, in natura. Gratis Facebook, LinkedIn, Skype, Whatsapp, Google. Er worden dingen op ons uitgeprobeerd zonder dat we het weten. Wall Street schreef deze week dat Apple-gebruikers duurdere reizen krijgen aangeboden dan Windows-proletariërs.

We zijn laboratoriumratten. Er worden geen aidsremmers op ons getest, maar banners, kassakoopjes, instinkers, verslavertjes, iedere dag weer. Door ons gedrag verraden we hoe de val eruit moet zien waar we zelf in gaan lopen.

Deze column werd eveneens gepubliceerd in Het Financieele Dagblad.