How to, Strategie

Digital storytelling: zo voer je zelf de regie

0

Even terug in de tijd. Vlak voor die mooie zomer hebben we stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis en toekomst van digital storytelling. Het was halverwege september dat we jullie vertelden hoe je het beste een digitaal verhaal kunt vertellen. Met die twee publicaties in het achterhoofd, pakken we vandaag door met regievoering op je verhaallijn.

Regievoering, hoe doe je dat?

Het woord zegt het eigenlijk al: de leiding hebben en dus de touwtjes in handen nemen en houden. Dat betekent overzicht hebben, vooruit kijken en plannen vanuit een bepaalde visie. Met de juiste dosering en op de juiste wijze geadresseerd aan het juist publiek, rekening houdende met de mogelijkheid tot reactie. En – écht heel belangrijk – vanuit het besef dat je een publiek hebt (volgers) en jij op jouw beurt weer bij een ander in de zaal zit en dus onderdeel bent van zijn publiek (volgend).

Vanuit de filmwereld spreekt men dan graag over synopsis, script en uiteindelijk het scenario of draaiboek. Er zijn in dat opzicht veel overeenkomsten met de communicatiewereld, want ook daar geldt dat er een helder script en draaiboek moet liggen. Het heet “bij ons” alleen een beetje anders. Wij werken bij voorkeur met roadmaps (communicatie- en interactiekalenders), funnels (performance flows) en dashboards (monitors of KPI-kaarten).

Linksom of rechtsom houdt regievoering van digital storytelling vooral in dat je op een vrij mechanische manier probeert een conversatie in de tijd op te bouwen. Op zo’n manier dat je de regie, voor zover mogelijk in de virtuele wereld, in handen houdt.

Drie bouwstenen om jouw verhaal in de tijd te zetten

Ze kwamen eerder al voorbij. De roadmap, de funnel en het dashboard. Een uitleg is op zijn plaats.

De roadmap (interactiekalender)

Het klinkt heel stoer, maar eigenlijk is het oude wijn in nieuwe zakken. We hebben het hier over de klassieke communicatiekalender, maar dan met een 2.0 jasje. Je doet niets anders dan het verdelen van de thema’s en onderwerpen over de tijd en over verschillende kanalen. Hiermee kun je het grote verhaal faseren en opknippen in losse scènes. Steeds met een duidelijk einde voor ogen. Dit instrument vul je vooraf in.

Het maakt het tijdig plannen van uitvoerende taken als vormgeving, copywriting, fotografie, videoproductie, programmering en andere taken eenvoudiger en – volgens ons het belangrijkste – het geeft inzicht in de communicatiedruk. Zonder in details te willen schieten, hiernaast een overzicht op hoofdlijnen hoe zo’n roadmap is opgebouwd. Uiteraard horen we graag andermans ervaringen hierover.

geabstraheerde weergave van een roadmap

Geabstraheerde weergave van de roadmap

De funnel (performance flow)

Wat wil je bereiken? Wie wil je bereiken? Waar gaat dat allemaal plaatsvinden? En hoe maak je de doelstellingen duidelijk voor iedereen? De funnel maakt het mogelijk om je inspanningen vooraf inzichtelijk, meetbaar en inschatbaar te maken.

Het is het best te vergelijken met het eerder genoemde tv-draaiboek. Ook dit instrument vul je vooraf in, waarbij je hier en daar best wat ambitieuze schattingen of op ervaring gebaseerde cijfers mag gebruiken.

De geabstraheerde weergave van de Funnel

Geabstraheerde weergave van de Funnel

Het dashboard (de monitor of KPI-kaart)

Met het dashboard, hou je haarfijn bij of je nog steeds op koers ligt en of jouw verhaal ook daadwerkelijk tot leven komt. Zie het als een thermometer of barometer.

De in de roadmap en funnel opgestelde indicatoren, ofwel, de Key Performance Indicators (KPI’s), hou je op gezette tijden bij, zodat er inzicht ontstaat of een bepaalde communicatie-actie ook daadwerkelijk tot activatie van jouw publiek heeft geleid.

Geabstraheerde weergave van het Dashboard

Geabstraheerde weergave van het Dashboard

Wat het écht leuk maakt

Maar de echte essentie van interactie is natuurlijk het direct kunnen inspelen op de reacties vanuit ‘the crowd’. Het is die groep die jou weer nieuwe haakjes oplevert en nieuwe mogelijkheden biedt om het verhaal een wending te geven. Daarmee zijn we aangeland bij de werkelijke kunst van het voeren van de conversatie.

En dat gaat op internet heel anders dan in ‘t echie, hier komt het echt aan op menselijke empathie en expressie, zonder dat je elkaar recht in de ogen kunt kijken, zonder dat je de intentie waarmee dingen gezegd worden lijfelijk kunt horen. Inspelen op actualiteit, goed en adequaat reageren op reacties en ze vooral goed weten te interpreteren is een ware kunst als alle non-verbale communicatie ontbreekt. Dus voor je zelf gaat babbelen, altijd eerst goed luisteren. En daar zijn talloze tools voor. Van Google alerts, tot storify. Ze doen feitelijk hetzelfde. Ze bundelen, aggregeren, interactiehaakjes op bepaalde onderwerpen en helpen jou om de conversatie op te starten en/of gaande te houden.

Tegelwijsheid

Over de kunst van het digitaal converseren gaan we het in een volgend artikel hebben. Voor nu eindigen we graag met deze tegelwijsheid:

“Je kunt pas een goede dialoog voeren, als je weet waar het gesprek over gaat.”