Innovatie

Crowdfunding in Europa groeit naar 300 miljoen euro

0

De afgelopen jaren is de crowdfundingmarkt in Europa sterk gegroeid. Afgelopen jaar werd er € 300 miljoen opgehaald via meer dan 200 platformen. Naar verwachting groeit dit aantal dit jaar met 50%. In zo een snel groeiende sector, is het belangrijk om heldere afspraken te maken met alle stakeholders, om deze groei duurzaam te maken.

Experts uit de crowdfunding sector hebben hebben hiervoor in samenwerking met het European Crowdfunding Network en met tientallen marktpartijen een rapport opgesteld; een framework, gebaseerd op drie belangrijke pijlers: Wet- en regelgeving, educatie en onderzoek.

Deze afbeelding is niet langer beschikbaar.

Basisframework gebaseerd op 3 pijlers

Het basisframework voor een duurzame crowdfundingmarkt is gebaseerd op 3 pijlers: Wet- en regelgeving, educatie en onderzoek.

Wet- en regelgeving

Op dit moment is er nog geen wet- en regelgeving specifiek gericht op crowdfunding. Binnen de huidige kaders van de Europese en nationale wetten voor de financiële markten is het mogelijk om crowdfunding legaal aan te bieden, echter met een aantal beperkingen, vooral voor crowdfundingplatformen die leningen en aandelen aanbieden.

  • Zo is het niet mogelijk in veel landen om meer dan 100.000 euro op te halen voor een crowdfundingcampagne, terwijl op Europees niveau deze grens is gelegd op 5.000.000 euro. Aanbevolen wordt om de regelgeving tot 5.000.000 euro te harmoniseren.
  • Daarnaast is het bij verschillende ondernemingsvormen lastig om aandelen eenvoudig te verhandelen. Aanbevolen wordt om deze mogelijkheid (die wel bij beursgenoteerde bedrijven aanwezig is) ook mogelijk te maken voor deze ondernemingsvormen.
  • Wanneer een crowdfundingplatform geld verzamelt voor een crowdfundingcampagne en pas later uitkeert aan de projecteigenaar, dan zou het platform onder de huidige Europese regelgeving aangemerkt kunnen worden als een bank. Omdat deze platformen het geld dat zij verzamelen op een aparte rekening zetten (derdenrekening) en geen extra geld creëren, wordt gevraagd om voor platformen die deze diensten aanbieden, onder bovenstaande voorwaarden, hier lichtere eisen aan te stellen.
  • De huidige Europese wetgeving voor het handelen in aandelen (MiFID) en hier als tussenpersoon bij betrokken zijn (UCITS, AIFM) kan ook betrekking hebben op enkele van de activiteiten die crowdfundingplatformen uitvoeren. Hier is op dit moment echter geen duidelijkheid over. Gevraagd wordt om hier duidelijke richtlijnen voor op te stellen, zodat platformen die Europees willen opereren, weten welke diensten zij wel en niet aan mogen bieden.

Tot bovenstaande regelgeving is uitgewerkt in (nieuwe) regelgeving, is het belangrijk dat de crowdfundingsector haar eigen transparante ‘code of conduct’ opstelt, waar iedereen zich aan houdt en waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de organisatie gestructureerd is, op welke manier het geld en de persoonlijke gegevens veilig zijn gesteld en volgens welke procedures er gewerkt wordt. Daarnaast is het belangrijk dat er wordt aangegeven op welke manier het witwassen van geld wordt tegengegaan en hoe de funders worden beschermd tegen malafide aanbieders.

Rol van crowdfunding in financiële sector

Educatie

Om crowdfunding verder te laten groeien, is het belangrijk dat het publiek, de ondernemers en de overige belanghebbenden meer te weten komen over crowdfunding in het algemeen en de verschillende modellen van crowdfunding in het bijzonder. Dit zorgt er voor dat er meer belangstelling komt voor deze manier van financieren, waarbij tevens de belangen van de donateurs en/of investeerders worden beschermd.

Return of Involvement bij verschillende crowdfundingmodellen

Return of Involvement bij verschillende crowdfundingmodellen

Onderzoek

Nu deze industrie hard aan het groeien is, is het belangrijk dat er ook (academisch) onderzoek gedaan kan worden naar deze nieuwe financieringsvorm, waardoor de haalbaarheid van verschillende modellen en cijfers vergeleken kan worden tussen verschillende markten en landen, maar ook vergelijkingen met andere manieren van financieren getrokken kan worden.

In dit rapport wordt dan ook vanuit de crowdfundingsector een oproep gedaan aan alle crowdfundingplatformen om hun data beschikbaar te stellen voor deze onderzoeken. Bij de onderzoekers wordt de uitdaging neergelegd om dit onderzoek transparant te doen en tevens de belangen van deze platformen te ondersteunen.

Rapport gecrowdsourced door sector

Het rapport is geschreven in samenwerking met een groot aantal experts en marktpartijen uit de crowdfundingsector. Door dit gezamenlijke initiatief wil de industrie een duidelijk signaal afgeven dat zij ook staan achter het verder professionaliseren van de markt.

Het initiatief voor dit paper is genomen door Kristof De Buysere (België) Oliver Gajda (Duitsland), mijzelf, Ronald Kleverlaan (Nederland) en Dan Marom (Israël) en wordt ondersteund door het European Crowdfunding Network, de branchevereniging voor crowdfunding platformen in Europa.

Daarnaast hebben tientallen experts en oprichters van crowdfunding platformen uit Frankrijk, België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Polen, Nederland, Portugal en Oostenrijk eraan meegeschreven en hebben tientallen marktpartijen het document ondertekend.

Vervolgstappen

Dit rapport is geen eindpunt, maar eerder een start. Met een oproep aan alle stakeholders in de sector, die hier een belang bij hebben, om zich aan te sluiten bij de vervolgactiviteiten. Er zal nog heel wat moeten gebeuren voordat er een ‘code of conduct’ is uitgewerkt, waar het merendeel van de sector achter staat en dat het merendeel geïmplementeerd heeft. Daarnaast zullen de aanbevelingen in dit rapport verder opgepakt moeten worden en waar nodig aangepast worden aan lokale wet- en regelgeving.

>> Download het volledige rapport (PDF, 2 MB)