Infographic, Onderzoek

Gemeente, je inwoner twittert wel! [infographic]

0

Eind 2012 presenteerde ik mijn tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland in het ebook ‘Sociaal kapitaal, de meerwaarde van sociale media voor gemeenten’. Eén van de conclusies was dat heel veel gemeenten geen gebruikerscijfers hebben op het gebied van sociale media. Hoeveel inwoners in de gemeente maken er nu gebruik van Twitter, Facebook of Linkedin? Die vraag kunnen we nu wel beantwoorden.

37 miljoen tweets in één week

Omdat het in de praktijk lastig is om Linkedin- en Facebookprofielen te analyseren, hebben we er voor gekozen om ons op Twitterprofielen te concentreren bij het in kaart brengen van hoeveel mensen er nu per gemeente actief zijn op social media. Samen met Ewoud de Voogd (HowAboutYou) en Alex Slatman (OBI4wan) hebben we alle Twitterberichten van Nederland die in de week van 14 tot en met 20 januari 2013 verschenen, geanalyseerd. Deze meer dan 37 miljoen berichten, blijken vanaf 1,7 miljoen Twitteraccounts te zijn verstuurd.

Het medio februari 2013 gepresenteerde onderzoek van Newcom Research & Consultancy naar het gebruik van sociale media in Nederland, vertelt ons dat er 3,3 miljoen Nederlanders gebruik maken van Twitter, waarvan 1,6 miljoen dagelijks inlogt. Dat bevestigt onze meting.

400.000 Twitteraccounts bevatten locatiegegevens

Vervolgens hebben we geanalyseerd of de bio’s of berichten locatiegegevens bevatten. Dit bleek voor bijna 400.000 accounts het geval. De gebruikte namen, soms gemeentenamen, soms namen van dorpen of synoniemen als 030 of ’s Gravenhage en Den Haag, zijn allemaal herleid tot één van de namen van de ruim 400 gemeenten in ons land. Dit levert een overzicht op van het aantal Twitteraccounts per gemeente.

Locatiegegevens in Twitter bio's

Locatiegegevens in Twitter bio’s

Omdat het om een zeer groot aantal gaat, kunnen we deze aantallen met locatiegegevens extrapoleren naar het totaal aantal Twitteraars in een gemeente. Het gaat om een factor 4: van de 400.000 gelokaliseerde Twitteraccounts naar totaal 1,7 miljoen accounts. Ter illustratie: stel dat de naam van een gemeente terugkomt in 100 Twitteraccounts, dan is het aannemelijk om te stellen dat er in die gemeente zo’n 400 personen actief zijn op Twitter. Hierbij gaan we dus uit van actieve Twitteraccounts (1,7 miljoen) en niet van het totaal aan Twitteraccounts (3,3 miljoen).

Waddeneilanden populair

Wanneer je de lijst sorteert op het aantal Twitteraccounts per gemeente, dan is het logisch dat de grote gemeenten bovenaan staan. Interessanter is het om het aantal Twitteraccounts in een gemeente te relateren aan het aantal inwoners van die gemeente.

Dan blijkt dat in de top 10 drie van de vijf Waddeneilanden staan. Ameland staat met een percentage van 28% ruim bovenaan. Geëxtrapoleerd naar het totaal aantal actieve Twitteraccounts blijkt dus dat meer personen zich vanuit Ameland identificeren dan dat er inwoners op Ameland zijn! Waarschijnlijk gaat het dus niet alleen om bewoners, maar ook om bezoekers en liefhebbers. Vlieland staat tweede met 14,7% (59%) en Texel staat op de vijftiende plek met 4,3% (17%).

gemeente twitter tabel 1

Tabel 1: top 10 aantal Twitteraccounts per gemeente, percentage t.o.v. aantal bewoners en geëxtrapoleerd naar totaal aantal actieve Twitteraccounts

Op gemeentebuzz.nl zijn de exacte percentages per gemeente op te zoeken en kun je tevens een vergelijking maken tussen de gemeenten. Tevens is daar de ranking over de omvang van het gesprek over gemeenten in februari te vinden. Heb je aanvullingen of opmerkingen over deze cijfers, geef die dan aan ons door via de site of via een reactie onder dit artikel.

Gemeenten worden meer gevolgd dan grote merken

Het aantal volgers van een gemeente en het aantal personen dat de gemeente volgt, bieden samen een maat voor het gedrag van een gemeente op sociale media. Door het samenvoegen van de gegevens van socialmediameetlat.nl en OBI4wan is nu een lijst beschikbaar met alle Twitteraccounts van gemeenten. Bij 14 van de 411 gemeenten is geen Twitteraccount te vinden. Dit betekent dat 97% van de gemeenten een Twitteraccount heeft. Let wel; niet alle gemeenteaccounts die we hebben gevonden, vermelden in hun profiel dat het de officieel account van de gemeente betreft.

Uit het onderzoek van Newcom blijkt dat gemeenten nu meer gevolgd worden dan een jaar geleden. Gemeenten blijken inmiddels op de vierde plek staan van organisaties die via sociale media gevolgd worden. Gemeenten worden vaker gevolgd dan bijvoorbeeld  bekende merken en politieke partijen. Uit mijn onderzoek of de burger wel behoefte heeft aan hun gemeente op sociale media kwam dan ook duidelijk naar voren dat 89% van de respondenten (n=705) wil communiceren met hun gemeente!

Gemiddeld worden de gemeenten gevolgd door 1.485 accounts. Ook hier zien we dat de Waddeneilanden de meeste volgers hebben ten opzichte van het aantal inwoners. Vlieland staat ditmaal op de eerste plek met 30%, Ameland op twee met 17% en Terschelling op vier met 14%.

gemeente twitter tabel 2

Tabel 2: top 10 Twitteraccounts met procentueel gezien de meeste volgers t.o.v. het aantal inwoners

Gemeenten blijven echter zenden zonder zelf te volgen

Uit het onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten (2012) bleek al dat gemeenten sociale media vooral inzetten om de burger te informeren (60%). Slechts 8% gaf aan sociale media vaak te gebruiken om met inwoners te interacteren. Toch gaf in 2012 33% van de gemeenten aan sociale media vaak te gebruiken om te weten wat er speelt. Je zou echter kunnen stellen dat je, om te weten wat er speelt, een aantal mensen zou moeten volgen.

Uit een analyse van het Twitterende deel van de inwoners van Achtkarspelen, kwam bijvoorbeeld het beeld naar voren dat deze groep vooral bestaat uit de dragers van de gemeenschap (de vrijwilligers, de bestuurders van de verenigingen, middenstanders, betrokken ouders bij scholen), de jeugd en een aantal enthousiaste twitteraars. Wanneer je deze personen als ogen en oren van je eigen omgeving kunt gebruiken, dan is het signalerend vermogen behoorlijk goed.

In de praktijk blijkt echter dat gemeenten gemiddeld 177 accounts volgen. Haaksbergen, Zevenaar en Oisterwijk staan hier op een gezamenlijke eerste plaats. Zij volgen in aantallen 8% van het aantal inwoners. Er zijn 86 gemeenten (een vijfde van de gemeenten!) die tien of minder accounts volgen. Driehonderd gemeenten (73%) volgen zo weinig accounts dat zij in aantallen minder dan 1% van het aantal inwoners volgen.

gemeente twitter tabel 3

Tabel 3: top 10 Twitteraccounts die percentueel gezien het meeste accounts volgt t.o.v. het aantal inwoners

Opvallend is dat Marum de enige gemeente is die in alle top tiens voorkomt: zij hebben blijkbaar zowel een groot potentieel bereik, als ook een groot aantal volgers en zij volgen zelf ook veel accounts. En dat met 10.000 inwoners!

Conclusie: gemeenten die Twitter niet serieus oppakken laten enorme kansen liggen

Uit de cijfers blijkt dat Twitter voor vrijwel alle gemeenten in potentie een belangrijk kanaal is. Gemiddeld kan een gemeente dagelijks 10% en regelmatig zelfs 20% van haar bewoners bereiken via Twitter. Als dienstverleningskanaal (webcare voor klantvragen) lijkt het in aantallen inwoners nog niet zo groot. Door het groeiende aantal klantvragen via het kanaal, neemt het belang echter wel toe. Als signaleringskanaal (webcare voor interpretatie) kan het al van groot belang zijn. Door het volgen van verschillende accounts binnen je gemeente, kun je als gemeente sneller te weten komen wat er leeft in de gemeenschap.

Tenslotte biedt Twitter natuurlijk kansen als communicatiekanaal (webcare voor zenden), gelet op het grote aantal volgers. Ga je echter informatie zenden – alsjeblieft niet via een geautomatiseerde RSS-feed! – houd er dan wel rekening mee dat je vragen en reacties terug krijgt!

Infographic

Enkele resultaten van het onderzoek zijn gevisualiseerd in onderstaande infographic ‘De Burger twittert’. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

deburgertwittert