Innovatie

5 Tips voor converterende webformulieren

0

Je komt ze vaak tegen op websites: formulieren. Om contact op te nemen, je aan te melden voor een nieuwsbrief of cursus of meer informatie op te vragen over een product of dienst. Uit de praktijk blijkt echter dat een gemiddeld webformulier vaak te lang en ingewikkeld is. Hierdoor ondervinden respondenten problemen of moeite met het invullen van een formulier. Dit zorgt voor afhakers. Dat is zo kostbaar, want een afhaker betekent verloren omzet!

Daarom besteed ik in dit blogartikel aandacht aan tips voor het maken van effectieve webformulieren. Gebruiksvriendelijkheid, verhoogde conversie, laagdrempeligheid zonder informatieverlies: het staat allemaal centraal in dit artikel.

Tip 1: Minimaliseer het aantal vragen en verplichte vragen

Voordat je het formulier daadwerkelijk gaat opstellen, moet je eerst nadenken over het aantal vragen en over welke verplicht moeten zijn. Zelf adviseer ik altijd dat het aanmeldformulier zo kort mogelijk moet zijn. Hierbij dienen alleen de vragen die noodzakelijk zijn om doelgroepen te maken of te personaliseren verplicht te zijn. Dit advies geldt trouwens ook voor alle andere formulieren die gemaakt worden voor landingspagina’s of websites.

Als je om één of andere reden toch een lang formulier gebruikt, probeer de vragen dan te groeperen. Dit kun je doen door de vragen over meerdere pagina’s te verdelen. Denk bijvoorbeeld aan een bestelproces binnen een webshop. Dit komt minder intimiderend over. Zie ook onderstaande afbeelding, gemaakt door onze partner MailPlus.

Bestelform meerdere paginas

Bestelformulier met meerdere pagina’s

Tip 2: Besteed aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid van het formulier

Eén van de belangrijkste eisen aan een goed formulier is dat het gebruiksvriendelijk moet zijn voor de gebruiker. Onder gebruiksvriendelijk verstaan we: makkelijk in te vullen, snel in te vullen, laagdrempelig, etc. Dit verhoogt uiteindelijk de kans op conversie. De voorgaande tip daagt al bij aan de gebruiksvriendelijkheid van een formulier. Nu nog een aantal tips die de gebruiksvriendelijkheid aanzienlijk verbeteren.

Prefill gegevens

Zijn er al gegevens beschikbaar van de respondent? Zorg er dan voor dat deze velden al in het formulier ingevuld zijn (prefilled). Grote kans dat er irritatie ontstaat als alle gegevens keer op keer opnieuw ingevuld moeten worden. En dat wil je natuurlijk voorkomen! Het weergeven van ingevulde velden heeft vele voordelen. Zo kan de respondent zijn gegevens controleren en eventueel wijzigen.

Highlight het actieve veld

Je geeft aan welk invoerveld actief is en waar de respondent zich bevindt door het veld te ‘highlighten’. Het formulier van Wufoo is daar een goed voorbeeld van. Dit maakt het stukken duidelijker dan alleen de cursor. Het blijkt namelijk dat de cursor vaak niet genoeg opvalt, omdat deze zo klein is.

highlighten

Het actieve veld wordt geel gemarkeerd

Bied hulpteksten en gebruik sublabels

Sommige vragen moeten toegelicht worden. Denk aan vragen die om uitleg vragen of velden waar privacygevoelige informatie wordt gevraagd. Zo kun je bijvoorbeeld helpteksten inzetten om een uitgebreidere uitleg te geven. Daarnaast kun je een sublabel gebruiken om de respondent gerust te stellen, bijvoorbeeld: “Je e-mailadres is voor niemand zichtbaar”. Ook kan het sublabel dienen om een voorbeeld te geven van wat je verwacht van de respondent. Je toont dan een voorbeeld van een waarde: ‘naam@bedrijf.nl‘ of een voorbeeld van de postcode “1111AA”. Zie ook onderstaande afbeelding.

Sublabels

Sublabel bij het veld “E-mailadres”

Tip 3: Zorg voor een actietekst op de actieknop en laat de knop opvallen

Een duidelijke verzendknop begint met de tekst op de actieknop. Een veelgebruikte tekst is “Verzenden”. Maar wanneer je een product gaat bestellen, is de tekst “Bestellen” beter. Het gaat er dus om dat je de werkelijke actie van het formulier op de knop zet. Zorg ervoor dat je dit zo kort mogelijk beschrijft.

Ook de vorm en kleur van een knop zijn belangrijk. Gebruik bijvoorbeeld een afwijkende kleur voor de knop, ten opzichte van de landingspagina waarop het formulier staat. Dit valt op en verhoogt de conversie aanzienlijk.

Tip 4: Geef duidelijke fout-feedback!

Mensen maken helaas soms fouten bij het invullen van formulieren. Zorg voor een goede validatie van gegevens. Zo worden fouten eruit gehaald. Is de respondent iets vergeten of heeft hij iets fout ingevuld? Geef dan duidelijke fout-feedback. Dit kan bijvoorbeeld door een melding bovenaan het formulier te geven en/of de bijbehorende vraag te markeren. Hieronder een voorbeeld van een formulier met fout-feedback op onze site.

foutmelding

Foutmeldingen worden onder de vraag weergegeven

Wees wel vriendelijk en concreet bij foutmeldingen. Leg nooit de schuld bij de respondent: “Je heb een fout gemaakt bij deze vraag, probeer het opnieuw”. Wees juist feitelijk: “Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.”

Tip 5: Last but not least: test je formulier goed en leef je in

Testen is altijd belangrijk. Dat geldt uiteraard ook voor formulieren. Het voorkomt dat er onnodige (spel)fouten in het formulier komen te staan of dat een formulier met bijvoorbeeld meerdere pagina’s niet (goed) werkt. Vraag meerdere collega’s om het formulier te checken en feedback te geven.

Bij testen is het belangrijk om je in te leven. Hoe kijkt de respondent naar het formulier? Wanneer je als respondent een brochure wilt aanvragen, is een standaard contactformulier niet goed genoeg. Want hoe weet je nu welke brochures er beschikbaar zijn? Wanneer een formulier goed aansluit op de verwachtingen, wordt het voor de respondent fijner om het in te vullen en is je kans op conversie hoger.

Conclusie

Het gemiddelde formulier is lang, ingewikkeld en wordt ‘misbruikt’ om extra informatie te achterhalen voor marketingdoeleinden. Elke respondent die problemen heeft met het invullen van een formulier is kostbaar voor een organisatie. Zorg daarom dat je formulieren kort en duidelijk zijn, om zo meer conversie te genereren.