Onderzoek

Kunnen we in 2045 ons brein kopiëren?

0

In New York was deze maand een hele bijzondere conferentie over de toekomst van het menselijke brein, computers en robots. Wat staat ons de komende jaren te wachten in ICT, cloud, brein, bio-engineering en online-marketing? De verwachting is dat we tot nu toe met een slakkengang vooruitgang boekten en dat het hele veld integraal zal exploderen naar compleet nieuwe diensten en verhoudingen. Hierbij lever ik een aantal hoogtepunten van 2 dagen tussen, wat CNBC de slimste groep mensen ter wereld noemde. Het was een echte eye-opener.

De conferentie GF2045 richtte zich met name op de vraag of we in 2045 in staat zijn onze hersenen te kopiëren en daarmee dus onszelf eeuwig te laten voortleven. Door de vraag te stellen aan een groep met de slimste mensen in de wereld, zorgde ervoor dat direct al een aantal thema’s naar voren kwamen, die op de zeer korte termijn hun invloed zullen hebben. Die thema’s zijn neuro-science, robotica en voorspellingen over de snelheid van IT-veranderingen.

Neuro Science

Om te beginnen met neuroscience, in dat vak zijn de laatste paar jaar enorme stappen gemaakt en de snelheid van vernieuwing is enorm. Door non-invasive technieken, zoals MRI-scans, kan men nu nauwkeurig zien welke delen van de hersenen geprikkeld worden en onder welke omstandigheden. Maar naast de MRI-scanner is men nu ook bezig om sensoren ter grootte van een wit bloedlichaam (=1 micron) in het lichaam te brengen en zo te zien hoe 1 neuron in het brein wordt getriggerd (firing). Daarbij vond ik het vooral heel interessant om te horen dat bepaalde groepen cellen in de neo-cortex, bij een aantal groepen mensen echt een voorkeur blijkt te hebben voor bepaalde type plaatjes.

Het tonen van een bepaald plaatje ‘fires’ de neuron-groep en een ander plaatje doet dat niet. Dat resultaat sluit overigens aan bij onderzoek dat Martijn Lampert, de research director van Motivaction en ik doen naar de voorkeuren voor bepaalde beeldsoorten bij bepaalde Mentality groepen ten behoeve van online advertisement. We zien bijvoorbeeld bij Facebook sponsored stories hele hoge CTR van meer dan 6%,  als we bepaalde beelden tonen aan nauwkeurig omschreven Mentality doelgroepen.

De nieuwe Head of Engineering van Google

De nieuwe Head of Engineering van Google, Ray Kurzweil introduceerde zijn nieuwste boek: How to create a mind: the secret of human thought revealedraykurzweilIn zijn presentatie gaf hij zijn visie dat onze hersenen in de evolutie zijn voorzien van de neo-cortex, de gekreukelde dunnen schil die over de hersenen heen ligt en dat hele groepen cellen daarin eigenlijk niets anders zijn dan een groep van patroonherkenners. De mens wordt geboren met 300 millioen van die patroonherkenners, waarin al vaste patronen zijn aangemaakt. Vervolgens leren we om die patronen te herkennen en er betekenis aan toe te voegen in lagen van steeds hogere abstractie. Dus patronen waardoor we letters herkennen, naar woorden, naar begrippen als liefde, geluk, etc. Datzelfde geldt voor beelden waar wij betekenissen aangeven.

Zijn beeld van het brein is dat onze identiteit wordt veroorzaakt door de geschiedenis van de opgeslagen indrukken die we in ons leven hebben gehad. Intelligentie is daarbij het zien van de analogie van indrukken met vergelijkbare andere indrukken. Een goeie wetenschapper kan bijvoorbeeld een ontdekking doen door een analogie te zien in een ander wetenschappelijk veld. Bijvoorbeeld Darwin, die de trage aanpassingen in de evolutie haalde uit het werk van de geoloog Lyell, die zag dat een miniscule waterstroom over miljoenen jaren een Grand Canyon kan veroorzaken.

Omdat de computertechnologie en de software algoritmes elke twee jaar kwantum stappen maken en niet alleen door Moore’s law, zal het volgens Ray Kurzweil binnen twintig jaar mogelijk zijn om alle indrukken in het brein van een persoon te reproduceren in een digitale drager. En daarmee dus letterlijk de geest van die persoon te hebben gekopieerd.

evolutionincalculation

Bewust en bewustzijn

De vraag die dan blijft is of die kopie ook bewust is en dan is er weer de vraag wat bewustzijn dan is. Daar werd uitvoerig en levendig over gediscussieerd.

Dat kennis in de cloud op een indrukwekkende manier kan worden ontsloten met een computer toont IBM’s Watson aan. watsonjeopardyDat is het computerprogramma dat Jeopardy (een hele populaire quizshow in de US) won van de twee beste menselijke spelers. Watson kijkt daartoe in miljarden documenten en doet met behulp van statistische analyse (Baysean) uitspraken over waar of onwaar en met verbluffende resultaten. Is Watson zich bewust?

Op dit moment gebruikt SIRI op de iPhone hetzelfde type statistische analyse om jouw vragen te beantwoorden. Ook in Bing van Microsoft zit dit type technologie opgesloten, dat bij Bing wordt geleverd door Wolfram Alpha.

Ray Kurzweil is nu 64 en heeft naar zijn zeggen voor het eerst in zijn leven een baas en wel in de vorm van Google’s CEO Larry Page. Zij zijn samen aan de slag om Google te laten begrijpen wat Google indexeert, in plaats van alleen op basis van tekst vergelijking, de Markov algoritmen van de pagerank van Google toe te passen. Google intelligent maken dus, door het ‘zien’ van analogie. Wordt Google zichzelf daarmee bewust? De eerste grote ontsluiting zal zich richten op medische kennis.

Computers en software ontwikkelen zich door tot de complete extensie-tool van het brein. Tot het omhoog reiken met een stok om een vrucht uit een boom te slaan op weg naar een complete kopie van onszelf in  7 miljoen jaar evolutie.

Computers die op je lijken

Het zien van iemand anders die op hem lijkt, is voor mensen een sterke bron voor het hebben van vertrouwen en interactie. In de politicologie is dit al lang bekend en daarin worden al jaren plaatjes van politieke kandidaten fotografisch gemorfed naar een doelgroep. Bekend uit onderzoek op Stanford is dat je een vreemde het meeste gelooft als die op jou lijkt. Avatars die kopieën van jezelf zijn worden op bijvoorbeeld Second Life ingezet.

ishigurocopieDe Japanse prof Ishiguro maakt avatars die als jezelf zijn en reageren. Ishiguro treedt op met een robotkopie van zichzelf. Daarbij gaat het hem niet zozeer om ver doorgevoerde breinkopieën in de avatars maar veel meer om het weergeven van de menselijke reacties. Het leveren van een robot met karakter en menselijke eigenschappen.

Waaronder ook, heel menselijk, soms niet op iets reageren. Dus geen onderdanige op service ingerichte industriële robot, maar een menselijke avatar met karakter. De avatar van Prof. Ishiguro is gericht op sociale interactie. En dat kan weer heel interessant zijn voor reclame doeleinden. Zet zo’n avatar bijvoorbeeld in het café of in de etalage.

Sinds kort heeft hij een avatar die een heel expressief hoofdje heeft en een geestachtig lichaam. Ishiguro opaZie het filmpje waar een opa praat met een avatar kleinkind. Deze avatar wordt op dit moment heel succesvol ingezet in een senioren verpleeghuis in Denemarken. Ook heeft hij een ‘smartphone enabled huggie’ ontwikkeld.

Martijn Lampert, de research directeur van Motivaction en ik zijn nu aan het werk om dit type avatar de koppelen aan Mentality-groepen. Het is bekend dat het samenbrengen van senioren uit dezelfde Mentality groep een grote invloed op het welzijn van de senioren heeft.

Het einde van de iPhone?

Ishiguro avatar phone

De alles overheersende trend in IT is dat computers en computerachtige apparaten uiteindelijk alleen nog maar toegangspoorten tot de cloud zullen zijn. En volgens Prof. Ishiguro gaan die apparaten er allemaal veel menselijker uitzien. Dus geen hoekige tegels meer in de hand, maar mini avatars, als kleine poppen waarmee je via een gelijkenis van jezelf gaat communiceren met de data van jezelf in de cloud. Alle techniek is er, het kan zo maar gebeuren!