Onderzoek

Fractievoorzitters op Twitter: Diederik Samsom snapt hoe ’t moet

0

Twitter is tegenwoordig een belangrijk online communicatiekanaal, ook voor politici. Alle Nederlandse fractievoorzitters hebben dan ook een account. Ik was benieuwd hoe actief de fractievoorzitters nou eigenlijk zijn met de microblogtool, waarover ze precies spreken en met welk doel ze twitteren. Ik ging in ons systeem op onderzoek uit.

Twitteractiviteit Fractievoorzitters

In onderstaande tabel staan de fractievoorzitters benoemd, met de statistieken van hun Twitteraccount op 9 september 2013.

Tabel Twittergebruikers

Opvallend aan deze tabel is dat de fractievoorzitters met de meeste volgers niet bij voorbaat de meest actieve twitteraars zijn. Alexander Pechtold, Geert Wilders en Mark Rutte hebben veruit de meeste volgers, maar staan respectievelijk op de 4e, 7e en 8e plaats als het gaat om het aantal verstuurde tweets.

Activiteit in eerste halfjaar 2013

Het eerste half jaar van 2013 was Diederik Samsom de actiefste fractievoorzitter op Twitter. Hij heeft in deze periode maar liefst 1.745 berichten verstuurd. Op korte afstand volgt de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme. Zij is met 1.680 berichten in een half jaar ook zeer actief op Twitter. Hierna is er een groot gat, Henk Krol, nummer drie op deze lijst, heeft 837 berichten verstuurd in het eerste half jaar van 2013.

Volume actiefste nederlandse fractievoorzitters online monitoring OBI4wan Volume minder actieve nederlandse fractievoorzitters online monitoring OBI4wan

Ook wilde ik graag weten met welke insteek deze politici hun Twitteraccount gebruiken. Bij zes van de tien actieve fractievoorzitters is hun eigen partij het meest genoemde woord. Over hen zou je dus kunnen zeggen dat ze Twitter als een kanaal zien om de partij en de standpunten te promoten. De overige vier politici gebruiken Twitter om standpunten te delen en hun meningen over verschillende onderwerpen aan te geven. Eén van de politici die Twitter niet gebruikt als promotiekanaal is Mark Rutte, zijn account wordt echter niet door hemzelf, maar door de RVD beheerd.

Tagcloud politici online monitoring webcare OBI4wan

Activiteit tijdens het Zomerreces

Zomerreces betekent voor politici niet dat zij lekker op hun lauweren kunnen rusten. Veelal zijn politici nog actief bezig en dit is ook op Twitter terug te zien. De actiefste fractievoorzitter is ook tijdens het reces Diederik Samsom. Hij heeft in deze twee maanden 536 tweets het internet op gestuurd. Hij heeft een grote voorsprong op Henk Krol, die tweede staat, met zo’n 250 berichten in deze periode.

De verklaring voor dit relatief hoge aantal tweets van Diederik Samsom ligt op 13 en 14 juli. Gemiddeld verstuurde hij zo’n 20 tweets per dag, maar op deze twee dagen samen heeft hij – om onbekende reden – meer dan 200 berichten verstuurd. Hierbij is hij actief de interactie met de achterban aangegaan en werden de veranderingen in de inkomens en het jaartal 2035 het vaakst besproken.

Selectie van berichten Diederik Samsom online monitoring OBI4wan webcare

Op welke toon spreken de fractievoorzitters?

Over het sentiment kunnen we helaas weinig zeggen. Het gros van de berichten dat onze politici sturen via Twitter is neutraal van toon. Een enkel bericht is positief of negatief, waarbij Arie Slob over het algemeen het meest positief was. Hij stuurde vanaf 6 januari van dit jaar 51 positieve berichten. Henk Krol staat met 33 positieve berichten tweede. De meeste negatieve tweets kwamen van Diederik Samsom, hij stuurde 60 negatieve berichten. In verhouding is dit echter relatief weinig, daar hij in totaal meer dan 2500 berichten heeft gestuurd.

Sentiment fractievoorzitters online monitoring webcare OBI4wan

Interactie met collega’s

In alle berichten die zijn geschreven door de fractievoorzitters wordt @mariannethieme het vaakste gementiond. Het eerste halfjaar van 2013 wordt zij maar liefst 83x genoemd in berichten van anderen. Ook @henkkrol, @staatsbosbeheer @estherouwehand en @apechtold worden regelmatig genoemd. Dit zijn dan ook de politici die het vaakst het gesprek met elkaar aangaan. Enkel @staatsbosbeheer is het buitenbeentje in deze lijst, daar dit geen account is van een politicus.

Mentions fractievoorzitters online monitoring OBI4wan

Interactie met de achterban

Wanneer we dieper ingaan op de interactie door fractievoorzitters met de achterban, blijkt dat voornamelijk Diederik Samsom Twitter hier zeer actief voor gebruikt. Hij heeft vanaf 1 januari 2013 op 2688 mentions gereageerd. Dit doet hij met een gemiddelde reactietijd van 29 minuten, wat zeer snel is vergeleken met de andere fractievoorzitters.

Ook Alexander Pechtold, Marianne Thieme en Arie Slob gaan actief de interactie aan. Met zo om en nabij de 600 reacties op mentions kunnen we zeggen dat zij relatief actief zijn in het aangaan van het gesprek via Twitter. Er zijn drie politici die op geen van de mentions gereageerd hebben; dit zijn Geert Wilders, Halbe Zijlstra en Sybrand van Haersma Buma.

Om deze cijfers enigszins te relativeren is het goed om te weten dat bijvoorbeeld Diederik Samsom het afgelopen halfjaar meer dan 95.000 maal genoemd is. Hij reageert relatief gezien dus op nog geen 3% van alle mentions. Wat dit betreft doet Arie Slob het ‘t beste, met een reactiepercentage van zo’n 4.5%.

Reacties op mentions en gemiddelde reactietijd fractievoorzitters online monitoring OBI4wan webcare

Aangezien niet alle mentions die gestuurd worden om een antwoord vragen, geven in dit geval de absolute aantallen een beter beeld dan het reactiepercecentage.

Conclusie: Diederik Samsom is actiefst op Twitter

Op basis van deze analyse kunnen we concluderen dat Diederik Samsom de actiefste politicus op Twitter is. In 2013 heeft hij de meeste berichten verstuurd en is hij veruit het meeste de interactie met zijn achterban aangegaan. Halbe Zijlstra en Sybrand van Haersma Buma zijn de fractievoorzitters die het minste doen met Twitter.

Persoonlijk ben ik van mening dat dit zonde is. Als volksvertegenwoordiger is het zeer belangrijk om te luisteren naar je achterban en de interactie aan te gaan. Twitter is daarrvoor een zeer geschikt en laagdrempelig middel dat steeds meer gebruikt wordt door een steeds bredere groep mensen.

Of het een positieve uitwerking heeft op de uitgangspositie tijdens de komende verkiezingen, durf ik niet te zeggen. Waar ik persoonlijk wel van overtuigd ben, is dat Diederik Samsom op deze manier een persoonlijkere band kweekt met zijn volgers dan fractievoorzitters die Twitter minder actief gebruiken. Daarmee zou hij zijn kansen op stemmen bij de aankomende verkiezingen zo maar eens kunnen vergroten.