How to

5 tips voor optimale harmonie tussen content & webdesign

0

Met vorm, kleur en interactie vertelt een goede webdesigner met elk ontwerp een verhaal. Maar uiteindelijk wordt het verhaal voor het grootste deel verteld door de content die in het design wordt opgenomen. Hoe doordacht een websitedesign ook in elkaar zit, zonder goede content valt er weinig te communiceren. Toch komt het vaak voor dat de content van de website pas aan het einde van het ontwerpproces wordt aangeleverd. Dat kan beter.

De onderschatte rol van content tijdens het designproces

Hoe goed het webdesign ook is, bezoekers van een website komen voor informatie. Hieronder verstaan we titels en korte instructies, langere teksten, beeldmateriaal, video’s en infographics. Waar bij een boek de tekst centraal staat en de opmaak secundair is, kan het ontwerp van websites de inhoud juist versterken en daarmee het verhaal aan de klant verduidelijken. Helaas gebeurt het echter nog vaak dat content pas veel te laat onderdeel gaat uitmaken van het ontwerpproces.

Vaak wordt het webdesign gedaan door een ingehuurde webdesigner en is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken/verzamelen en aanleveren van de content. En dit levert in de praktijk nogal eens problemen op. Vaak is het voor de opdrachtgever onduidelijk wanneer en hoe de content opgeleverd moet worden. Terwijl de ontwerper nadenkt over uit hoeveel karakters een button of een subkop mag bestaan, schrijft de tekstschrijver ellenlange essays met het mission statement van het bedrijf.

De gevolgen van te strikte scheiding tussen content en design

Wanneer de content niet op tijd is meegenomen in het ontwerpproces kan dat lastige gevolgen hebben.

Twee verhalen: een goede webdesigner probeert met zijn ontwerp een verhaal te vertellen. Het is belangrijk dat de daarbij ontwikkelde inhoud in datzelfde verhaal mee gaat, en andersom, om te voorkomen dat twee verschillende boodschappen worden verteld. Ook wanneer de content pas aan het einde van een proces wordt ontwikkeld, is het belangrijk om te beseffen dat een succesvol ontwerp om meer draait dan alleen het plaatsen van een video in het daarvoor geplande grid.

Mis-match tone of voice: het komt voor dat de tone of voice van de content niet aansluit bij het ontwerp. Tekstschrijvers zijn dan zo gericht op het schrijven voor het bedrijf zelf, dat er content ontstaat die gericht is op experts. Tegelijkertijd is de ontwerper bezig met het ontwerpen van een laagdrempelige website, die toegankelijk moet zijn voor een jonge doelgroep. Content en ontwerp sluiten dan niet op elkaar aan en krijgen een volledig verschillende tone of voice. Geen van de beoogde doelgroepen wordt uiteindelijk bereikt.

Reden genoeg dus om de samenwerking tussen content en design direct aan de start van het designproces te adresseren. Om websites te creëren die niet alleen inhoudelijk, maar ook op het ontwerpvlak beter en interessanter zijn, volgen hier vijf tips die het proces voor zowel de ontwerper als de contentmanager een stuk effectiever maken.

tweedekamer_contentfail

Tweedekamer.nl is een goed voorbeeld van een website waar niet naar de content is gekeken. Links ontstaat er te veel witruimte en rechts is er te weinig ruimte.

Tip 1. Definieer het project, start de discussie

Een webdesigner kijkt vanzelfsprekend met andere ogen naar een project dan een copywriter. Door bij de start van het project helder aan te geven waar men heen wil en het project te definiëren, kan de loop van het project versoepeld worden. Schroom niet, je hoeft niet vanaf het begin een eenduidig beeld te hebben, dat kan natuurlijk nog veranderen en ontwikkelen. De bedoeling is om in deze beginfase te discussiëren over waar je heen wil, om op die manier de creativiteit te prikkelen.

Tip 2. Stel prioriteiten (gebruik een content worksheet!)

De contentmanager kan heel bedreven zijn in het aanleveren van beeld- en tekstmateriaal. Een foto hier, een video daar, een vijf A4-tjes tellend essay verder en de website raakt al aardig vol. Maar wat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die het bedrijf wil overbrengen? Voor een ontwerper kan zo’n key message van groot belang zijn bij het vormgeven van de website. Hij kan ervoor zorgen dat de hoofdboodschap primair wordt overgedragen, bijvoorbeeld door zo te designen dat deze het meest opvalt in het ontwerp. Mobiel en tablets spelen een steeds grotere rol, maar hebben significant kleinere beeldschermen. Ook daar moet de ontwerper rekening mee houden.

Met behulp van een worksheet kan de contentmanager de content prioriteren, zodat voor de ontwerper helder wordt welke waarde een stuk tekst, foto of video heeft. Zie voor meer uitleg over het gebruiken van zo’n content worksheet dit leerzame artikel.

Tip 3. Nooit meer Lorem Ipsum

Bij het ontwerpen en maken van een website, wordt vaak de ‘neptekst’ Lorem Ipsum ingezet. Met behulp van deze tekst kun je zien wat bepaalde typografie doet, maar ook hoeveel ruimte een bepaald aantal karakters inneemt. Het is iedere webdesigner’s grootste nachtmerrie dat bij het live gaan van een website, de Lorem Ipsum tekst niet is vervangen door de juiste content.

Dit kan voorkomen worden wanneer de contentmanager zelf ‘nepcontent’ aanlevert. Het is minder vervelend wanneer deze online staat bij het live gaan, dan Lorem Ipsum, maar belangrijker: place holder content – waaronder foto’s, video’s en oude teksten – geven een veel duidelijker en completer beeld van waar de webdesigner met de website heen wil gaan. Marketingmanagementafdelingen zullen veel eerder geneigd zijn een webdesign goed te keuren dat ‘af’ oogt, dan een webdesign met zinnen als ‘tagline hier’ of ‘Lorem ipsum dolor sit amet’.

cda_contentfail

CDA maakte tijdens de laatste verkiezingen een foutje met de content

Tip 4. Ontwerper en contentmanager gaan hand in hand

Dit is misschien wel de belangrijkste tip: werk samen! Een optimale samenwerking tussen de contentmanager en de ontwerpers start niet aan het einde van het proces, maar direct vanaf de start. Designers kunnen in het proces aangeven hoeveel ruimte beschikbaar is voor bepaalde content, waarop de copywriter zijn content kan aanpassen en vice versa. Door samen te werken kunnen ook creatievere oplossingen gevonden worden voor bepaalde problemen, doordat de twee disciplines bij elkaar komen.

Tip 5. De toekomst is morgen

Idealiter gaat een website lange tijd mee. De ontwerper kan weliswaar niet in de toekomst kijken, maar moet wel rekening houden met eventuele wijzigingen in de content. In hoeveelheid, maar ook in tone of voice. De contentmanager kan de ontwerper begeleiden in het creëren van een website met ruimte voor de toekomst, doordat de contentmanager vaak beter weet waar een bedrijf heen wil.

Verkoopt het bedrijf nu alleen T-shirts, maar wil het zich in de toekomst ook op jurken storten? Is het een journalistiek platform dat zich nu alleen bezig houdt met tekst, maar wil de redactie in de toekomst uitbreiden naar video of andere content formats? Het is de taak van de contentmanager om de designer duidelijk te maken hoe het bedrijf de toekomst ziet als het om content gaat.

Een intensieve samenwerking tussen de ontwerper en de contentmanager zorgt voor meer balans in het uiteindelijke design. De designer kan niet zonder de copywriter en de contentmanager niet zonder de ontwerper. Want hoewel content koning is, zijn het de designers die de kastelen bouwen.

Foto intro met dank aan Fotolia.