How to

Kickstarter goes Dutch: crowdfunding-site opent deuren voor Nederland

0

Het grootste online crowdfunding platform Kickstarter bestaat vijf jaar en viert dit met lancering in Nederland. Vanaf 29 april 2014 is het mogelijk om met een Nederlandse bankrekening projecten te starten in euro’s. Hiermee is een behoorlijke drempel weggenomen voor kleine Nederlandse initiatieven om eenvoudig hun weg vinden naar de wereldwijde pot met fondsen en enthousiaste backers.

Succesvol crowdfunden

Kickstarter begon in 2009 als manier om vooral creatieve projecten door de crowd te laten funden en daarmee kansen te bieden aan kleine onafhankelijke projecten om succesvol te zijn. Na vijf jaar blijkt dat meer dan zesmiljoen mensen in totaal meer dan zestigduizend projecten hebben gesteund meteen totale waarde van meer dan een miljard. Nog even afgezien van de vele projecten die faalden en nog steeds dagelijks falen bij Kickstarter, is dat op zich al een groot succes.

Griezelig

Crowdfunding brengt producent en consument heel dicht bij elkaar. Dit is griezelig omdat je toekomstige klant al heel vroeg in het creatieproces betrokken raakt, maar de kans die het biedt om jezelf te laten zien, weegt veel zwaarder.

Eerlijk en echt

Hoe echter en eerlijker een producent, des te groter de kans dat een consument zijn steun blijft bieden en jouw mooie idee ook nog eens rondbazuint. Een betere reclame voor een goed idee kun je niet hebben.

Accepteer cookies

Basisvoorwaarden

Om een project succesvol te crowdfunden, moet je aan een paar basisvoorwaarden voldoen. Dit zijn geen nieuwe inzichten, maar een aantal simpele regels.

 • Leg goed uit welk doel je nastreeft en hou het simpel;
 • Maak een video om het te presenteren;
 • Bedenk passende en verrassende beloningen;
 • Zorg dat de prijzen passen bij de beloningen;
 • Promoot jouw project actief op social media;
 • Hou de backers actief op de hoogte via updates;
 • Wees eerlijk als het tegenzit en kom je beloftes na.

Kickstarter heeft een aparte Kickstarter Schoolpagina aangemaakt waarin ze deze onderwerpen uitgebreid toelichten.

Wereldwijd crowdfunden: nu ook in Europa

Na de VS en Groot-Brittanië duurde het ruim vier jaar voordat eerst Canada en later ook Australië en Nieuw-Zeeland tot de Kickstarter-omgeving toetraden. Nederlandse projecten waren er ook, zowel succesvol als mislukkend. Van de ruim zestigduizend projecten, waren er tot nu toe slechts honderd projecten die vanuit Nederland ‘kickstartten’.

Drempel: Amerikaanse of Engelse bankrekening

De grote drempel leek vooral de eis van een Amerikaanse of Engelse bankrekening en creditcard om een project te mogen starten. Niet onoverkomelijk natuurlijk, maar waar haal je als kleine kunstenaar, artiest of koekjesbakker nou ineens zoiets vandaan? Tegen de tijd dat je dat georganiseerd hebt, bestaat de kans dat jouw briljante creatieve en inspirerende idee alweer diep is weg gezonken in het moeras van “Kan niet en Lukt niet”.

Nu: bestaande bankrekening

Vooral studenten met beperkte budgetten en kleine zelfstandigen die hun focus in eerste instantie lokaal hebben, kunnen profiteren van het feit dat ze straks snel met hun bestaande bankrekening een project via Kickstarter kunnen beginnen.

Projecten in euro’s

Ook was het tot nu toe niet mogelijk om projecten op te zetten in euro’s. Weer een valuta erbij in Kickstarter maakt het niet overzichtelijker, maar het feit dat er projecten in euro’s bijkomen maakt het voor de landen in de eurozone misschien wat toegankelijker. Dit biedt dus potentieel een aantrekkelijke crowdmarkt in de ons omringende landen.

kickstarter

Voorwaarden en verboden

Kickstarter kent twee basisprincipes. Als je hier niet aan kunt voldoen, dan heeft het geen zin om  via Kickstarter te crowdfunden:

 1. Alles op Kickstarter moet een project zijn, dus met een duidelijk vooraf gedefinieerd resultaat en  eind.
 2. Een project moet passen binnen één van de categorieën: Art, Comics, Dance, Design, Fashion, Film, Food, Games, Music, Photography, Publishing, Technology en Theater.

Daarnaast gelden er voor hardware en productontwikkeling een aantal specifieke voorwaarden.

 • Je moet laten zien wat je wil gaan maken en wat je al hebt gemaakt, dus met prototypen en technische tekeningen. Ook moet de maker duidelijk zijn over of en zo ja hoe het eindproduct afwijkt van het prototype.
 • Je mag geen nabootsingen van het product laten zien; geen Photoshop-actie waarmee het lijkt als of het product al kant-en-klaar is.
 • Een beloning kan slechts bestaan uit één product, maar uitzonderingen zijn mogelijk als het duidelijk vast staat dat een product uit meerdere vergelijkbare onderdelen bestaat.
Bijna drie miljoen dollar in backing, krijgt de Micro, "The first truly consumer 3D printer should be incredibly intuitive, easy to own, and seamless by design."

Bijna drie miljoen dollar in backing, krijgt de Micro, “The first truly consumer 3D printer should be incredibly intuitive, easy to own, and seamless by design.” (Klik op de afbeelding voor het project)

Indien je aan deze voorwaarden kunt voldoen, mag je een project starten. Maar wees je ervan bewust dat Kickstarter een flink aantal verboden kent. Deze lijst bevat zaken zoals:

 • Je mag geen fondsen werven om een commerciële website te ontwikkelen;
 • Je mag geen aandelen of (deel-)eigenaarschap in je bedrijf aanbieden;
 • Je mag geen fondsen aanwenden voor het steunen voor van een politieke partij;
 • Je mag geen project voor een goed doel starten of beloven de fondsen of deel van de fondsen te gebruiken om goede doelen te steunen;
 • Geen tabak, alcohol, drugs, porno, cosmetica, (zonne-)brillen, medicijnen en voedingssupplementen.

Nederlandse Kickstarter-successen
Kickstarter was vorig jaar het meest bekende crowdfunding platform aldus het Nationaal Crowdfunding Onderzoek, maar het starten van een project was tot nu toe voor Nederlandse initiatiefnemers niet eenvoudig.

De helft is succesvol, de andere helft niet

Van de honderd Nederlandse projecten op Kickstarter in de afgelopen vijf jaar, was precies de helft niet succesvol. Bij deze mislukkingen valt op dat de projecten niet aan de hierboven geschetste voorwaarden voor succes voldeden. Er ontbraken updates, er was geen connectie met de backers, de doelen waren te onduidelijk en de beloningen boden te weinig, kortom, de zo broodnodige betrokkenheid van de producent met de consument ontbrak.

Kickstarten van games succesvol

Uiteraard zijn er ook Nederlandse successen behaald. Het grootste succes uitgedrukt in absolute aantallen is een game sequel, Awesomenauts Starstorm. Vervolggames en games van bekende gamemakers doen het sowieso vaak heel goed op Kickstarter. Dat is eenvoudig te verklaren, omdat er al een grote groep betrokken spelers is en omdat de graphics en video’s van zo’n project er altijd top uit zien. Ronimo Games haalde met dit project bijna $350.000 op.

Hoge bedragen mogen

Behalve games, zijn gadgets altijd populair. Een tas die je mobiel oplaadt, de Phorce, is hier een heel goed voorbeeld van. Dit project leverde $200.000 op. Voor deze successen geldt overigens dat ze een behoorlijk hoog bedrag tot doel hadden gesteld. Respectievelijk $125.000 voor de game en maar liefst $150.000 voor de tas.

Accepteer cookies

100% Nederlandse projecten: Nederlandse bankrekening, in euro’s

Er zijn op dit moment acht Nederlandse projecten actief op Kickstarter, dat wil zeggen, ze zijn nog niet voorbij de deadline. Vanaf volgende week zal dat anders zijn. Op 29 april lanceren de eerste 100% Nederlandse projecten via Kickstarter.

Bereid je goed voor

Onze creatieve inborst en handelsgeest kennende, verwacht ik dat deze verandering de komende maanden vele fantastische creatieve projecten en ideeën oplevert. Kom goed beslagen ten ijs door je te verdiepen in de randvoorwaarden voor een succesvol project en wees je bewust van de verboden.

Oer-Hollands

O ja, en mocht je iets geweldig creatiefs en ‘oer-Hollands’ – lees: drugs, porno of goede doelen – van plan zijn? Zoek dan vooral een ander platform, Kickstarter accepteert deze doelen niet.