Onderzoek, Trends

Crowdfunding: samen mogelijk maken populair

0

Nederlanders zien crowdfunding vooral als middel om samen initiatieven mogelijk te maken. Dat is de belangrijkste conclusie van het Nationaal Crowdfunding Onderzoek 2013, dat vanmiddag in Utrecht gepresenteerd is. Het Nationaal Crowdfunding Onderzoek geeft inzicht in de perceptie en motivatie van donateurs en investeerders die via crowdfunding een bijdrage hebben geleverd.

Crowdfunding is sociaal

De afgelopen jaren is crowdfunding sterk gegroeid en de verwachting is dat dit de komende jaren door zal zetten. Crowdfunding wordt daarmee een welkome aanvulling op huidige bronnen van financiering voor zowel projecten als ondernemingen. Het sociale karakter is kenmerkend voor crowdfunding blijkt uit dit onderzoek. Donateurs en investeerders blijven graag op de hoogte en willen betrokken worden bij een project of onderneming. Bij de vraag naar de belangrijkste associaties bij het begrip “crowdfunding” kiest 45% voor ‘Samen mogelijk maken’.

Associaties

Crowdfunding pitches tijdens presentatie

Tijdens de presentatie van de resultaten van het Nationaal Crowdfunding Onderzoek kregen drie initiatiefnemers elk 3 minuten om hun project te presenteren voor een groot publiek om op deze manier nog extra investeerders te vinden.

Case: 1Miljoenwatt

De initiatiefnemers van 1Miljoenwatt zijn een goed voorbeeld van ‘samen mogelijk maken’, omdat het via dit initiatief mogelijk wordt om ruim 1100 zonnepanelen te plaatsen op het dak van de Euroborg in Groningen.

Accepteer cookies

Case: Foam Lab

De initiatiefnemers van Foam Lab organiseren een feestelijke fotografiemarkt waarbij 25 opkomende fotografen hun werk presenteren en verkopen.

Accepteer cookies

Case: Yoghurt Barn

De initiatiefnemers achter Yoghurt Barn zijn een voorbeeld van passie voor hun product, biologisch yoghurt direct van de boer. Tijdens de presentatie werden de aanwezigen verrast met het uitdelen van een bakje yoghurt.

Accepteer cookies

Reden van onderzoek en onderzoeksaanpak

Deelnemers NCOCrowdfunding maakt de laatste jaren een stormachtige groei door. De totale markt in Nederland is in 2012 ten opzichte van 2011 met 460% gegroeid en wereldwijd is in 2012 $ 2,7 miljard opgehaald, via meer dan 1 miljoen crowdfunding-campagnes. Wat motiveert die donateurs en investeerders om deel te nemen aan deze campagnes? En wat kunnen we leren van deze eerste resultaten om nog beter in te spelen op de kansen die deze nieuwe manier van financiering biedt?

Om hier inzicht in te krijgen, is onderzoek nodig. Tot nu toe zijn de motivaties van crowdfunders nog niet eerder zo uitgebreid onderzocht. In samenwerking met de Nederlandse crowdfunding-sector is een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van Nederlanders om al dan niet een financiële bijdrage te leveren via crowdfunding. Zestien crowdfunding-platformen en initiatieven hebben het onderzoek bij hun donateurs en investeerders onder de aandacht gebracht en daarnaast is het onderzoek via sociale media verspreid, waardoor uiteindelijk meer dan 1000 respondenten hebben deelgenomen.

Traditionele media spelen (bijna) geen rol

Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat traditionele media zoals kranten en TV bijna geen rol spelen bij het werven van donateurs of investeerders. Hoewel het voor veel aandacht zorgt, blijkt dat slechts een paar procent van de donateurs en investeerders daadwerkelijk via deze kanalen werden overgehaald om deel te nemen aan een crowdfunding project. Het meest effectief waren de persoonlijke contacten.

Passie van initiatiefnemer en concreet doel zijn doorslaggevend

De passie van de initiatiefnemer(s) of ondernemer(s) wordt als belangrijkste element ervaren voor de respondenten om een bijdrage te leveren aan een crowdfunding campagne. Ook worden het concrete doel van het project en een exacte uitleg hoe het geld besteed gaat worden genoemd als belangrijke aspecten.

Redenen om mee te doen

Factoren die hoogte van financiële bijdrage bepalen

Nadat men heeft bepaald dat men een bijdrage gaat leveren, zal men moeten bepalen welk bedrag dit zal worden. Bij het bepalen van de hoogte van de financiële bijdrage, geeft 49% aan de tegenprestatie belangrijk tot zeer belangrijk te vinden, 22% antwoordt hier neutraal op en voor de overige 27% speelt de tegenprestatie een onbelangrijk of zeer onbelangrijke rol.

De grootste rol bij het bepalen van de hoogte van de financiële bijdrage speelt de financiële ruimte die iemand zelf heeft. Voor 62% van de respondenten is dit belangrijk tot zeer belangrijk. Voor ongeveer 13% speelt dit een kleine tot zeer kleine rol. De druk die men zou kunnen voelen wanneer men de bijdragen van anderen ziet, lijkt klein.

Financiële bijdrage

Redenen om niet bij te dragen aan projecten

Een groot deel van de respondenten die niet hebben bijgedragen aan een campagne geeft aan nu geen financiële ruimte te hebben om bij te kunnen dragen of geen interessant project te zijn tegengekomen. Er is echter ook een relatief hoog percentage (13%) dat aangaf te laat te zijn om bij te kunnen dragen, omdat de campagne al was afgerond. Daarnaast is er ook nog een groep respondenten (12%) waarvoor het te omslachtig was om bij te dragen via de website of het platform. Het laatste punt is een oproep aan bestaande platformen om het gebruik van hun website te vereenvoudigen.

Het is verder interessant om te zien dat slechts 7% deze manier van financieren niet vertrouwd. Dit betekend dat er veel vertrouwen is in deze manier van financieren.

Redenen om niet bij te dragen

Bekendheid van crowdfunding platformen

Kickstarter, 1%CLUB, SellaBand, voordekunst en CrowdAboutNow zijn de crowdfunding platforms die op dit moment het meest bekend zijn bij het Nederlandse publiek. Opvallend is dat Kickstarter (het bekendste platform) geen Nederlands, maar een Amerikaans platform is voor creatieve projecten en dat Sellaband (het eerste internationale crowdfunding platform) .

Bekendheid platformen

Initiatiefnemers onderzoek

Het Nationaal Crowdfunding Onderzoek is een initiatief van Peter van den Akker, Ronald Kleverlaan, Gijsbert Koren en Koen van Vliet. Zij zijn al vele jaren actief in de crowdfunding-sector en hebben een gezamenlijke passie om crowdfunding verder te laten groeien als methode om projecten en ondernemingen te realiseren. De initiatiefnemers begeleiden al meerdere jaren crowdfunding projecten en platforms, doen onderzoek binnen de crowdfunding sector, geven workshops en hebben op tientallen nationale en internationale congressen gesproken.

Volledige rapport en onderzoeksgegevens

cc.largeHet volledige rapport is vanaf donderdag 27 juni te downloaden via crowdfundingonderzoek.nl. Daar zijn ook alle onderzoeksgegevens van het onderzoek te downloaden die andere onderzoekers kunnen gebruiken voor eigen onderzoek. Deze gegevens zijn via een Creative Commons licentie vrij te gebruiken.