Innovatie

Ganzenbord voor de werkplek van 2020: welke bruggen & putten kent jouw organisatie?

0

De werkplek in 2020 is anders dan de huidige. Technologie is hierbij de belangrijkste katalysator. Wat zijn de versnellers en vertragers in het proces naar de werkplek van 2020? Samen met 50 klanten hebben we ons in een middag de taak gegeven hier een antwoord op te vinden. Belangrijker dan de antwoorden is wellicht de vorm: een ganzenbord, dat uiteindelijk door iedere organisatie zelf ingevuld kan worden. Want iedereen zal haar eigen bruggen en putten kennen.

Ganzenbord werkplek 2020

De spelregels

Het traditionele Ganzenbord bestaat uit 63 speelvakken, waarvan relatief weinig een opdracht bevatten. De opdrachten zelf zijn vaker negatief dan positief. Om de route naar de werkplek in 2020 iets dynamischer te maken, hebben we de positieve en negatieve opdrachten meer met elkaar in evenwicht gebracht. Ook kent het aantal opdrachten in principe geen maximum. Het enige waarvoor je moet waken, is dat een speler in een loop terecht komt. Al zou je kunnen volhouden dat ook een dergelijk loop onderdeel uitmaakt van een gemiddeld veranderproces in een organisatie.

Start

Het spel wordt ook bij ons gewoon met een dobbelsteen gespeeld. Echter ligt het lastiger wie er mag beginnen. Gaan we voor anciënniteit en mag de oudste beginnen? Of kiezen we (we gaan tenslotte naar de toekomst) voor de jongste in het gezelschap? Maken we hier alvast een machtsspel van en geven we geen richtlijnen wie er mag beginnen? Of kiezen we voor het toeval en moet er met de dobbelsteen gegooid worden om te bepalen wie begint? En is het dan de hoogste die mag beginnen en dan met de klok mee? Of is het individualistisch en moet een ieder een 6 gooien alvorens zij mag aanschuiven op het bord? Wie dacht dat dit een makkelijk spel ging worden, is bij deze uit de droom geholpen.

Het Spel

Speelvak 6

speelvakOp speelvak 6 hebben we een brug geplaatst. Wat zou het proces zo vroeg in het spel al kunnen versnellen? Hoe eerder je mensen binnen en buiten de organisatie met elkaar weet te verbinden, hoe groter de kans op een stroomversnelling. Onverwachte inzichten en het bundelen van gelijksoortige initiatieven helpen je sneller op weg naar de werkplek in 2020. Ga daarom door naar speelvak 12.

Speelvak 9

speelvakDe werkplek in 2020 gaat onder veel meer ook over je gezondheid. Hier kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Helaas, zo blijkt op speelvak 9, heb je een verkeerde zithouding en besteed je veel te weinig aandacht aan gezond eten en drinken. Je hebt daarom extra tijd nodig om bij te komen. Blijf in de herberg en sla 1 beurt over.

Speelvak 13

speelvakHet wordt tijd dat er werk gemaakt wordt van die werkplek in 2020. Een van de grote frustraties van veel werknemers, is de inefficiëntie van de gemiddelde vergadering. Neem alleen al het voorstelrondje als er 1 nieuw gezicht aan tafel schuift. En dan de notulen van vorige keer, de ongelezen stukken voor deze keer en de afspraken en besluiten die als hete aardappelen heen en weer geschoven worden. Nee, als de reis naar de Werkplek in 2020 alleen over vergaderen zou gaan, dan was Mens-Erger-Je-Niet een beter spel. Op het Ganzenbord is daarvoor de Doornstruik op speelvak 13. Je hebt een vergadering georganiseerd zonder dat je een online omgeving hebt ingericht om deze voor te bereiden met de deelnemers. Wacht tot 2 spelers je gepasseerd zijn en sla anders 3 beurten over.

Speelvak 19

speelvakOude systemen staan altijd in de weg van de toekomst. Dan hoeft het niet eens over Microsoft XP te gaan. Om ze op te ruimen en te vervangen kost tijd en energie. Je kunt even bijkomen in de Herberg. Sla 1 beurt over.

Speelvak 22

speelvakTechnologie maakt het mogelijk om steeds meer werk uit te besteden. Al decennia lang discussiëren we over de geneugten en risico’s van deze trend. Nu steeds meer werk geschikt blijkt voor onze digitale evenknieën, is het de kunst je eigen unieke, toegevoegde waarde te ontdekken. Als je die eenmaal hebt gevonden, kun je met veel minder tijdsinspanning dezelfde resultaten halen. Dat wordt gewaardeerd en je maakt een reuzensprong. Ga naar 44.

Speelvak 27

speelvakJe werkt veel online en stapt daardoor niet meer altijd in de auto of op de fiets om je collega’s te ontmoeten. Gelukkig hebben jij en je collega’s meecommunicerende objecten, waardoor je je oprecht verbonden voelt met elkaar. Je collega vindt het dus helemaal niet erg dat jij op haar speelvlak komt. Verplaats jezelf naar de dichtstbijzijnde medespeler (ongeacht of deze voor of achter je staat).

Speelvak 31

speelvakHet is duidelijk dat er weinig rampzaliger scenario’s zijn dan onszelf overbodig maken. Het grote risico van automatisering is dat we niets meer te doen hebben en onszelf zinloos voelen. Dan zit je, net als jij nu, behoorlijk in de put. Het enige waarop je nu kunt hopen, is een medespeler die, door zelf in de put te raken, jou eruit haalt.

Speelvak 33

speelvak‘Druk, druk, druk’ leidt zelden tot betere prestaties. Wie durft zichzelf echter de tijd te geven om op zichzelf en haar omgeving te reflecteren? Met alle informatie die op ons afkomt, is het alleen maar makkelijker je continu onder te dompelen in alles wat nieuw is. Maar hier zit je op rozen! Je neemt de tijd voor reflectie, slaat 3 beurten over en mag dan rechtstreeks naar speelvak 53! Wel beloven dat je nu niet je smartphone of tablet pakt!

Speelvak 42

speelvakNog zo’n frustratie van de 21ste eeuwse medewerker: e-mail. Je hebt een mail gestuurd naar je projectteam met daarin een vraag. Het pingpongspel van vragen, antwoorden, toelichtingen en wie is nu wel ge-cc’t, wie niet en waarop dan, leidt tot een lawine van mails, waarbij nog steeds naar slachtoffers gezocht wordt. Van dit doolhof op speelvak 42 is er maar 1 weg terug. Ga 3 plaatsen achteruit en probeer dit doolhof in het vervolg te vermijden!

Speelvak 47

speelvakIn de ‘oude’ organisaties draait veel om ‘Wie Mag Wat Zeggen’. Hoe jonger, hoe nieuwer, hoe lager in de boom, hoe minder je gehoord wordt. Toch is ‘Niet weten wat er speelt’ een van de grootste, zo niet de grootste, misser van veel leiders. Zeker als de wereld steeds sneller verandert, zul je open moeten staan voor signalen van alle kanten. Dat betekent ook dat de medewerker zich niet kan verschuilen in een Calimero-ei. Op speelvak 47 heb jij de stoute schoenen aangetrokken en je leidinggevende jouw visie (jij noemt het ‘waarheid’) verteld. Al je medespelers voelen zich niet alleen opgelucht en bevrijd, maar dat zijn ze ook. Alle vertragers zijn opgeheven en iedereen kan de volgende beurt weer aan de slag met de dobbelsteen.

Speelvak 52

speelvakJe mag dan als werk hebben om ieder uur een tweet te versturen, maar wie denkt dat alle vrienden op Facebook en alle connecties op LinkedIn een prima warme deken bieden op een moment dat je echt iets te vieren hebt, kan uiteindelijk in zichzelf opgesloten raken. Het menselijk contact gaat ook over ons lichaam. In de gevangenis kun je je daar rustig op richten, terwijl je wacht tot iemand je opzoekt, ofwel omdat zij het ongeluk heeft precies hier terecht te komen. Ofwel omdat zij besluit niet verder te lopen en je gezelschap te houden in de gevangenis. In dat laatste geval mogen jullie er beide na twee beurten uit. Eens zien of je nog echte vrienden hebt.

Speelvak 58

speelvakMet grote machten komen grote verantwoordelijkheden. Wie de geneugten wil van de online samenleving, moet ook de plichten accepteren. Een daarvan is een fatsoenlijk wachtwoordbeleid, met voor iedere site een eigen wachtwoord. Daar hoort dan inderdaad een applicatie bij om je wachtwoorden te beheren. Ach, had je dat maar gedaan, in plaats van overal je huisdier van toen je tien was als basis te gebruiken. Je bent gehackt en virtueel dood. Ga terug naar af en begin opnieuw.

Speelvak 60

speelvakJe dacht dat je er bijna was… Helaas. Alle grote geesten zeiden het al: wij zijn slechts dwergen op de schouders van onze voorouders. Op het gebied van software is er veel voor te zeggen gebruik te maken van de cloud en de crowd. Nergens wordt zo snel en veel geleerd als wanneer we van elkaar leren. Maar je hebt ergens in het proces gekozen voor maatwerk. Dat breekt je nu zwaar op. Ga terug naar speelvak 44.

Speelvak 63

speelvakDe werkplek in 2020 – uiteindelijk wist je dat je er zou komen.

 

De werkplek 2020 bij jouw organisatie?

Een ganzenbord, zo blijkt, kent versnellers en vertragers. Een heidesessie leent zich dan ook bij uitstek om eens met elkaar de speelvakken voor de route naar de toekomst in te vullen. Wat zijn de herbergen, doornstruiken en bruggen in jouw team of organisatie? Alleen door ze te benoemen, kun je er uiteindelijk mee spelen.

Foto intro met dank aan Fotolia.