Innovatie

5 tips voor efficiëntere user experience research

0

De digitale wereld is dynamisch; alles gaat en moet steeds sneller. Dit geldt ook voor het onderzoek bij projecten. Methodes zoals scrum en agile vereisen flexibiliteit en wendbaarheid; er is tenslotte momentum nodig voor optimale prestatie. Onderzoek moet sneller en flexibeler opgezet en uitgevoerd worden en zónder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Efficiënter UX-research. Hoe doen we dat?

Een goed begin is het halve werk

Een goed project begint met een goede briefing. Dit betekent een directe briefing van de klant aan het gehele team, dus ook de UX-researcher. De focus van een UX-researcher tijdens een briefing is namelijk anders dan die van een designer, strateeg of projectleider. De rol van de UX-researcher is namelijk meer dan het uitvoeren van onderzoeken. De toegevoegde waarde is juist te vinden in het analytische karakter van de onderzoeker, waardoor een adviserende rol zeer waardevol kan zijn. Door vanaf het begin bij het project betrokken te zijn, geeft een onderzoeker direct advies over de beste onderzoekmethodieken, de planning en beste prototypes om onderzoekvragen te beantwoorden.

De vraag bepaalt het antwoord

Om juiste antwoorden, inzichten en inspiratie te vinden tijdens onderzoek moet je eerst onderzoeksvragen definiëren en met het team delen. De onderzoeksvraag activeert je selectieve aandacht die ook buiten de onderzoeksessie blijft werken en je daardoor receptiever maakt voor relevante inzichten. Het uitspreken van onderzoeksvragen en assumpties maakt ook de ‘cognitieve bias’ expliciet en helpt dat te overwinnen.

Door de onderzoeksvragen strak te definiëren ben je verzekerd van specifiek resultaat. De onderzoeksvraag kan je als een onderzoeksdoel, vraag of hypothese formuleren. Bijvoorbeeld:

Goal: ‘We want to test if any new user can receive, approve or reject documents without explanation and understand the consequences’

Hypothesis: ‘All untrained users will be able to receive, approve or reject documents without explanation and understand the consequences’

Question: ‘Will new users be able to receive, approve of reject documents without training and understand the consequences?’

Niet-productieve onderzoeksvragen zijn:

  • ‘We want to test the homepage’ (waarom en met wie?)
  • ‘We want to test everything’ (behalve te veel, weer waarom en met wie?)
  • ‘Which concept is better?’ (voor wie en beter in wat?)

Concept of teamwork,business project or office with employees.

Zelf aan de slag met User Experience Research? Hier kun je rekening mee houden.

1. Onderzoek met juiste doelgroep bij je vraag

Tijdens het onderzoek is het van uiterst belang dat alleen de gebruikers uit de doelgroep worden betrokken. De bandbreedte van het profiel varieert natuurlijk wel afhankelijk van je onderzoeksvraag. Wil je bijvoorbeeld onderzoeken of de ergonomie van je mobiele gebruikersinterface voor linkshandige volwassenen werkt, dan kan je met alle linkshandige volwassenen testen, onafhankelijk of ze tot de echte doelgroep van de kopers en gebruikers behoren.

2. Voorkom afwijzingen

Betrek bij het definiëren van de doelgroep vóór het onderzoek de stakeholders. Op deze manier is iedereen on board en voorkom je dat op latere momenten de tegenvallende resultaten in twijfel worden getrokken, omdat de verkeerde doelgroep is onderzocht. Vermeld ook altijd de relevante profieldetails van de respondenten bij het communiceren van resultaten.

3. Pas op met het opnieuw uitvinden van het wiel

Wat is er al bekend? Wat weten we tot nu toe? Vaak worden er aannames gemaakt aan het begin van projecten. Zijn deze op voorgaand onderzoek gebaseerd, ervaring of een gevoel? Door aan het begin van het project een ‘desk research’ te doen waarbij je bestaande kennis en inzichten inventariseert kun je een hoop tijd en geld te besparen. In het beste geval kun je hiermee (deels) de onderzoeksvragen al beantwoorden. Het leidt in ieder geval tot het efficiënter plannen van onderzoek, omdat je nauwkeurig kunt bepalen welke vragen nog open staan, welke methode de beste fit is en op welk moment het onderzoek het best plaats kan vinden.

4. Doe mee!

Zorg ervoor dat de belangrijkste stakeholders eigenlijk altijd meekijken bij usability- en concept-testen of interviews. Zo gaat de gebruiker echt leven bij het team en ook heb je direct vertrouwen in de bevindingen. Na een concept of usability test kan je samen met de meekijkers een lijst opstellen, met daarin de belangrijkste problemen van de gebruikers en er direct acties aan verbinden. Na de interviews kunnen de meekijkers dan samen met de onderzoeker bijvoorbeeld de persona’s en user journey aanscherpen en de wensenlijst opstellen.

5. Verslag: meer is niet altijd beter

Je kunt overwegen om de (te) dikke uitgebreide rapportages te laten zitten. Een uitgebreid rapport zal in een aantal gevallen onnodig extra doorlooptijd en geld kosten. Gebruikersonderzoek is altijd een aanleiding of een onderdeel van een ontwikkelingstraject. Stem daarom goed af waar de uitkomsten voor gebruikt gaan worden, zodat het onderzoek daar naadloos op aansluit.

Profiteer optimaal van de UX Researcher

Een User Experience Researcher of User Researcher is een specialist die fulltime bezig is met gebruikersonderzoek. Hij of zij is ten eerste expert in de verschillende methoden en tools voor gebruikersonderzoek, maar heeft ook veel kennis gebaseerd op ervaring. Door jaren direct in contact te zijn met gebruikers voor een verscheidenheid aan projecten is de User Experience Researcher een expert in up-to-date behoeftes en usability problemen van vele verschillende doelgroepen.

Teamspelers

Ook hebben gebruikersonderzoekers achtergrond in cognitieve psychologie en ergonomie en zijn zij op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten in perceptie, geheugen, gewoontevorming en interactie met technologie. User Experience Researchers zijn echte teamspelers – ze werken dagelijks met UX-designers, productmanagers en marketeers en weten de bevindingen op een nuttige manier voor hun ‘klanten’ te vertalen. Betrek daarom de onderzoeker vroeg in het project om te zorgen dat de focus geplaatst wordt op de écht relevante zaken, laat hem de bestaande kennis inventariseren en dan adviseren in een pragmatische insteek van de deliverables.

Afbeeldingen met dank aan Fotolia