Online marketing

De online opmars van de 65-plusser: verstand komt met de jaren [onderzoek]

0

Meer, meer, meer! In 2015 is het gebruik van mobiele devices wederom gestegen, net als het aantal gebruikers van social media en mobiele chatprogramma’s. En waar het gebruik van deze zaken onder jongeren al hoog lag, zijn het nu de 65-plussers die met een ware inhaalrace bezig zijn! Dit blijkt uit het jaarlijkse ‘Whats Happening Online?’-onderzoek van Ruigrok | NetPanel onder Nederlanders die gebruik maken van internet.

Ouderen massaal op social media

Een like van oma, een connectieverzoek van de buurvrouw of een reactie van ooms en tantes. Situaties op social media die we intussen allemaal gewend zijn. Want hoewel vrijwel alle jongeren lid zijn van minimaal één socialmedia-netwerk (96%), blijven ook ouderen in dit verhaal helemaal niet ver meer achter. Acht op de tien ouderen (65+) maken inmiddels actief gebruik van social media. Een stijging ten opzichte van 2014, toen driekwart van de ouderen hier te vinden was (What’s Happening Online? – 2014).

je browser ondersteunt geen iframes. Bekijk deze inhoud van deze frame op https://frankwatching.infographicslab.nl/index_1.html
Is deze infographic niet zichtbaar? Bekijk het hier.

Het behoudende gevoel “niet iedereen hoeft alles van mij te zien” dat ouderen jarenlang hebben gehad, heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een open houding waarin zij voordelen zien. Volgens de helft van de ouderen zorgen digitale devices en social media ervoor dat zij meer contact met familie en vrienden hebben (blijkt uit onderzoek voor Seniorweb, pdf). Ook geeft digitaal vaardig zijn de ouderen het gevoel met de tijd mee te gaan (65%) en onafhankelijker te zijn (53%).

Facebook populairste netwerk

Het populairste online netwerk onder ouderen is Facebook en dit speelt in deze groep een prominente rol. Twee derde van de 65-plussers is lid van Facebook en zegt dit actief te gebruiken. De meerderheid van de ouderen zegt minstens eens per dag in te loggen. Oudere vrouwen gebruiken zowel Facebook als andere sociale netwerken vaker dan hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Google+

Opvallend is dat ouderen Google+ (36%) vaker actief gebruiken dan de jongere Nederlanders (20%). Een trend die in vergelijking met 2014 nog zichtbaarder is geworden. Kies dus bij het benaderen van ouderen ook eens voor Google+. Twitter daarentegen kan rustig worden overgeslagen in de sociale media strategie, slechts 8% van de 65+ers is hier te vinden.

Steeds meer appende ouderen

Ook mobiele chatprogramma’s hebben het afgelopen jaar hun weg naar de oudere generatie weten te vinden (46% versus 38% in 2014). Bijna de helft van de ouderen gebruikt minimaal één chatprogramma. WhatsApp (37%) is, net zoals bij de rest van de Nederlanders, het populairst. Maar ook een chat via Facebook Messenger slaat een deel van de 65-plussers (28%) niet af. Toch wordt er nog wel iets minder frequent gebruik gemaakt van WhatsApp dan we onder de jongere generaties zien. Wij verwachten dat ouderen ook komend jaar hun best gaan doen om hier een inhaalslag te gaan maken.

Gebruik van smartphones groeit stevig

Dat ouderen in gebruik van mobiele chatprogramma’s nog achterlopen op hun jongere landgenoten, is deels te verklaren doordat zij ook in hun gebruik van mobiele devices iets achterlopen. Als we kijken naar de groei in het aantal apparaten waarmee Nederlanders online zijn, zien we wel dat de groei bij ouderen sterker is dan bij jongere Nederlanders: een stevige inhaalrace!

je browser ondersteunt geen iframes. Bekijk deze inhoud van deze frame op https://frankwatching.infographicslab.nl/index_2.html
Is deze infographic niet zichtbaar? Bekijk het hier.

Vooral als we kijken naar smartphones zien we dat de groei in het gebruik veel sterker stijgt onder ouderen dan bij jongere generaties. In twee jaar tijd is het gebruik van smartphone verdubbeld van 17% (What’s Happening Online? – 2013) naar 35% in 2015. Dit is op dit moment de helft van het gebruik onder Nederlanders die jonger zijn dan 65 jaar (73%), maar zeker een trend die niet onopgemerkt kan blijven.

Tablets versus smartphones

Ouderen verwachten al een tijdje dat op hen gerichte content mobiel te benaderen is, want dat ouderen meer tablets gebruiken zien we al enkele jaren. Ook dit jaar zien we dat de tablets (42%) bij deze doelgroep nog altijd populairder zijn dan de smartphones, een trend die precies andersom is bij de jongere Nederlanders.

Verstand komt met de jaren

Waar het roekeloze internetgebruik van de jongere generaties regelmatig in opspraak is, is het de oudere generatie die online nog altijd zijn verstand gebruikt. In What’s Happening Online? – 2015 komt duidelijk naar voren dat ouderen echt al wel vertrouwd zijn met alle mogelijkheden die het Word Wide Web hen te bieden heeft, maar ook zien we dat zij er duidelijk bewuster mee omgaan.

je browser ondersteunt geen iframes. Bekijk deze inhoud van deze frame op https://frankwatching.infographicslab.nl/index_4.html
Is deze infographic niet zichtbaar? Bekijk het hier.

Kritischer op cookies

Zo lezen ouderen bijvoorbeeld vaker de voorwaarden van cookies als ze op een website komen en accepteren ze deze bovendien minder vaak. Ze geven vaker aan dat zij advertenties op basis van hun zoekgedrag een schending van privacy vinden en zijn zich bewuster van de gevaren op internet.

Cybercriminaliteit

Nederlandse ouderen zijn bijvoorbeeld vaker bang om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit dan de jongere generaties. Zo is ruim de helft van de ouderen bang om slachtoffer te worden van identiteitsfraude of phishing. En ook de zorgen om bijvoorbeeld afluisterpraktijken van de overheid zijn groter dan bij de jongere Nederlanders.

Zijn ouderen panischer of onwenniger op internet omdat zij zeggen minder goed te weten wat bijvoorbeeld cookies precies zijn? Of zijn ouderen juist erg verstandig door wat voorzichtigheid in acht te nemen en zouden we dit eigenlijk allemaal moeten doen?

Wat doen ouderen online?

Zoals zojuist beschreven, zien we een grote opmars in gebruik van internet onder ouderen. Niet alleen is er een groei te zien in het gebruik van verschillende devices, sociale netwerken en chatprogramma’s. Ook komt duidelijk naar voren dat ouderen internet steeds vaker gebruiken voor dagelijkse activiteiten.

Zo hebben we in het onderzoek gevraagd hoe ouderen internet integreren in hun dagelijks leven. En dit heeft tot verrassende uitkomsten geleid. Hoeveel ouderen shoppen online, regelen bankzaken, luisteren online muziek of streamen zelfs video’s of films?

Test het hier!

je browser ondersteunt geen iframes. Bekijk deze inhoud van deze frame op https://frankwatching.infographicslab.nl/index_3.html
Is deze infographic niet zichtbaar? Bekijk het hier.

Over What’s happening online 2015

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit Nederlanders die gebruik maken van internet. Vanaf 5 juni 2015 tot en met 16 juni 2015 hebben 1.359 Nederlanders van 18 jaar en ouder de online vragenlijst ingevuld. Hiervan zijn 280 65 jaar of ouder. De steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking naar geslacht, leeftijd en opleiding. De steekproefmarge bedraagt in het slechtste geval 2,7 procent.

Benieuwd naar meer resultaten van het onderzoek? Vraag dan gratis het rapport aan via deze link.

Speciale dank aan InfographicsLab, voor het creëren van de prachtige, interactieve(!) infographics in dit artikel (red.).