Inspiratie, Verdieping

Nationaal E-mail Onderzoek 2016: 73% Nederlanders koopt online via e-mail

0

Hoe gebruikt Nederland e-mail en andere kanalen zoals WhatsApp, Facebook, en zelfs briefpost voor communicatie? Voor het vierde achtereenvolgende jaar publiceren CG Selecties en Blinker het Nationaal E-mail Onderzoek. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek: e-mail is still going strong en speelt nog steeds een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Net zoals de voorgaande edities geeft het onderzoek een evenwichtig beeld van de kracht, populariteit en het gebruik van e-mail ten opzichte van andere kanalen in 2016, ook in relatie tot e-commerce. Nieuw in de publicatie van dit jaar is een trendvergelijking tussen de resultaten van alle edities van het Nationaal E-mail Onderzoek. In dit artikel lees je de top 10 conclusies.

1. 85% van de Nederlanders schrijft zich in voor nieuwe nieuwsbrieven

Als je dacht dat e-mail dood is en niemand meer nieuwsbrieven wil ontvangen of leest, dan heb je het goed mis! Maar liefst 85% van de Nederlanders geeft aan zich het afgelopen jaar op nieuwsbrieven te hebben ingeschreven. Uiteindelijk schrijven de meeste Nederlanders (57%) zich in op 1 tot 5 nieuwe nieuwsbrieven. Een kleiner deel (16%) schrijft zich zelfs in op  6 tot 10 nieuwe nieuwsbrieven.

E-mailonderzoek-2016_top10-grafiek1

2. Nederlanders gebruiken e-mail nog steeds voor persoonlijke communicatie

Uit het Nationaal E-mail Onderzoek 2016 komt duidelijk naar voren dat vooral social media
gebruikt worden voor persoonlijke communicatie. Maar dit betekent niet dat e-mail niet (meer) wordt gebruikt voor dit doel. Nederlanders geven ook in 2016 massaal aan (gemiddeld 96%) dat e-mail nog steeds wordt ingezet voor persoonlijke communicatie. Het zal minder frequent zijn, maar er valt zeker niet te concluderen dat wij nooit meer een persoonlijk mailtje versturen. Ga maar eens na: als je een feestje geeft, nodig je dan iedereen uit per e-mail of via een groeps-app?

E-mailonderzoek-2016_top10-grafiek2

3. Nederlanders ontvangen vooral reclamemails

In totaal ontvangt de Nederlander gemiddeld 79 e-mails per week. Bijna de helft van deze e-mails die bestaat uit reclame. Dit is niet opmerkelijk, omdat Nederlanders (gemiddeld 74%) aangeven dat zij hun e-mailadres juist gebruiken voor de ontvangst van reclame. Bovendien geldt het grote aantal reclamemails voor alle ondervraagde leeftijdsgroepen. Alleen de doelgroep 14-17 jaar zegt de meeste e-mails te ontvangen van socialmedia-kanalen. Het gaat hier om notificatieberichten van nieuwe mentions en reacties etc.

E-mailonderzoek-2016_top10-grafiek3

4. E-mails worden voornamelijk op smartphone gelezen

De smartphone is inmiddels hét device geworden voor wat betreft het openen en lezen van e-mail. 37% procent van de respondenten geeft aan dat zij haar e-mail leest op de mobiel, gevolgd door de laptop met 30%. De desktop staat op drie met 22%. Slechts 11% van de Nederlanders geeft aan dat de tablet de voorkeur geniet voor het lezen van mails. Internationaal onderzoek van Litmus onderschrijft dat mobiel het e-mailkanaal is geworden. Zij constateerden dat in juli 2016 wereldwijd 56% van alle e-mails werden geopend en gelezen op een smartphone.

E-mailonderzoek-2016_top10-grafiek4
5. Nederlanders vertrouwen e-mail het meest als het gaat om privacy

Ieder jaar wordt de onderzoeksgroep van het Nationaal E-mail Onderzoek ook de vraag voorgelegd welk digitaal communicatiekanaal zij het meest vertrouwen als het gaat om je privacy. In de antwoorden zie je een heel duidelijk verschil tussen social media en e-mail. Nederlanders zeggen e-mail het meeste vertrouwen te geven als het om privacy gaat. Andere kanalen scoren beduidend minder. De verschillen zijn opmerkelijk. E-mail scoort gemiddeld 60% vertrouwen en WhatsApp slechts 17%. Jongeren hebben overigens aanzienlijk meer vertrouwen in WhatsApp dan ouderen. Als je kijkt naar het vertrouwen van de Nederlander in (andere) socialmedia-kanalen, dan zie je nauwelijks verschillen tussen jong en oud.

E-mailonderzoek-2016_top10-grafiek5

6. 91% van de Nederlanders koopt online

In de eerste editie van het Nationaal E-mail Onderzoek in 2013 bedroegen de online bestedingen in Nederland € 10,6 miljard. Het afgelopen jaar stond de teller op € 16,07 miljard (bron: Thuiswinkel.org). Nederlanders kopen steeds vaker goederen en diensten online. Dat blijkt ook uit dit onderzoek. 91% van de ondervraagden geeft aan dat zij het afgelopen jaar wel eens iets online heeft gekocht.

E-mailonderzoek-2016_top10-grafiek6

7. 55% van de Nederlanders koopt vaker dan één keer per jaar naar aanleiding van e-mail

E-mail is een belangrijke conversiedrijver voor webshops, zo blijkt uit dit onderzoek. De online bestedingen groeien kwartaal na kwartaal volgens de Thuiswinkel Markt Monitor en e-mail draagt hier een aanzienlijke steen aan bij.

Zodra Nederlanders wordt gevraagd of zij het afgelopen jaar iets hebben aangeschaft naar aanleiding van een commercieel e-mailbericht, dan antwoordt 73% ‘ja’. Zodra het over Facebook gaat, dan antwoordt slechts 25% ‘ja’. Deze verschillen worden alleen maar groter als de vraag gaat over ‘vaker dan één keer’ iets online aanschaffen. Voor e-mail antwoordt dan nog steeds 55% van de Nederlanders ‘ja’, maar Facebook verleidt hooguit 12% van de Nederlanders vaker dan één keer tot een online aankoop.

E-mailonderzoek-2016_top10-grafiek7

8. Laptop wordt het vaakst gebruikt voor online shopping

Als we kijken naar hoe Nederlanders hun aankopen dan doen, dan blijkt dat de laptop met 44% nog steeds hét device is waarmee wij online aankopen doen. Ondanks dat gemiddeld 80% van de Nederlanders een smartphone bezit (bron: GfK Trends in Digitale Media) en het aandeel van aankopen via een smartphone groeiende is (bron: Thuiswinkel Markt Monitor Q2 2016), is dat nog niet het apparaat waarmee wij massaal iets aanschaffen. Slechts 10% van de Nederlanders geeft aan dat zij hiervoor het liefst een smartphone gebruikt.

E-mailonderzoek-2016_top10-grafiek8

9. Frequentie en relevantie belangrijkste redenen voor uitschrijven

Mail je te veel of ben je niet relevant? Dan schrijven mensen zich uit voor je nieuwsbrieven en e-mailcampagnes. Klinkt logisch en uit het Nationaal E-mail Onderzoek blijkt ook dat 50% van de Nederlanders aangeeft dat een te hoge frequentie de reden is om zich uit te schrijven. Met gemiddeld 49% scoort de reden ‘de onderwerpen zijn niet interessant genoeg’ bijna net zo hoog. Opvallend is dat 33% van de Nederlanders aangeeft dat zij zich uitschrijven op het moment dat zij zich nooit bewust hebben aangemeld. Dit zou impliceren dat toch wel wat bedrijven de wetgeving aan hun laars lappen of dat mensen zich voor zoveel nieuwsbrieven aanmelden dat ze zich niet kunnen herinneren voor welke ze zich allemaal hebben ingeschreven.

E-mailonderzoek-2016_top10-grafiek9

10. 32% van de Nederlanders maakt melding van ongewenste e-mail

Wettelijk gezien kun je niet zomaar iedereen mailen. Iemand moet actief hebben aangegeven dat hij of zij nieuwsbrieven wil ontvangen. Bovendien moet er in iedere e-mail een afmeldlink zitten, zodat je je weer kunt uitschrijven voor de betreffende e-maildienst. 63% van de Nederlanders geeft aan dat ze deze link ook gebruiken zodra ze ongewenste e-mails ontvangt. Daarnaast verwijderen Nederlanders die ongewenste e-mails (41%) en slechts 32% maakt ook daadwerkelijk melding van ongewenste e-mail als SPAM.

E-mailonderzoek-2016_top10-grafiek10

Over het onderzoek

De editie van 2016 is de vierde editie van het Nationaal E-mail Onderzoek. Uit het consumentenpanel van CG Selecties zijn aan 2.148 personen 28 vragen voorgelegd met als focus e-mail en andere online communicatiemiddelen, zoals WhatsApp en Facebook. Bovendien wordt in deze editie een overzicht gegeven van ontwikkelingen die een dalende, een gelijkmatige en een stijgende trend laten zien. Verder zijn voor de leesbaarheid in de tabellen en grafieken geen cijfers achter de komma gebruikt. Dit leidt ertoe dat in sommige tabellen de optellingen afwijken.

Afbeelding inleiding met dank aan 123RF.