Loopbaan

8 handige tools waarmee je je soft skills ontwikkelt

0

Leren doe je natuurlijk niet alleen in de schoolbanken. Ook nadat je je studie hebt afgerond blijf je jezelf altijd ontwikkelen. Bewust en onbewust. Met slimme technologie kan dat tegenwoordig op verschillende manieren. In dit artikel geef ik een overzicht van innovatieve vormen van leren met handige tools, om je vaardigheden te ontwikkelen. Sommige oplossingen zijn speciaal gericht op werkgevers, andere oplossingen zijn ook erg geschikt voor individuen.

Het leren is veranderd

In mijn vorige artikel schreef ik al over 4 nieuwe manieren van leren. Want dat is veel meer dan alleen de markt van cursussen volgen in een zaaltje. Leer je toch in een zaaltje, dan zijn er factoren die het leerrendement kunnen vergroten. Dit worden de zes breinprincipes genoemd volgens BCL Instituut. Hoe beter trainers en docenten deze principes toepassen in hun trainingen, hoe gemakkelijker mensen leren. Dit zijn de zes principes.

 1. Emotie: maak ’t spannend en uitdagend
 2. Creatie: laat de deelnemer zelf creëren
 3. Zintuiglijk rijk: zet zoveel mogelijk zintuigen in
 4. Focus: zorg voor aandacht en nut door te oefenen met realistische cases
 5. Herhaal: bouw herhalingselementen in
 6. Voortbouwen: activeer reeds aanwezige kennis bijvoorbeeld door quizjes of een korte brainstorm

Stel, je wil aan je persoonlijke vaardigheden, je soft skills, werken. Dan kan dat op vele manieren. In onderstaande tabel vind je een overzicht van allerlei vormen van leren van persoonlijke vaardigheden. Hierbij is het oefenen, het doen en het volhouden vooral van belang. De eerste vier vormen zijn conventionelere manieren, de laatste drie innovatiever. Deze nieuwe vormen zijn vaak opgezet door managers, trainers en psychologen die te weinig rendement zagen van klassikale gedragstrainingen. IT’ers en onderwijskundigen werken steeds vaker samen aan innovatieve leer-oplossingen.

 InteractieAnytimeHulp bij het volhoudenKostenAanbieders
Zelfhulpboekneejaneelaag
Klassikale trainingjaneeneemidden-hoogopleidingsinstituten, trainingsbureaus
Buddy/ groepjejaneejalaagn.v.t.
Coach of mentorjaneejahoog
Online trainingbeperktjabeperktmiddenGoodHabitz, New Heroes, SkillsTown
Online mentorbeperktjajamiddenMetro
Online toolbeperktjajamiddenPerflectie, TrainTool, Lea, Improgression

De nieuwere vormen licht ik hieronder toe.

Online training

Met een online training ben je niet gebonden aan plaats en tijd. Elke deelnemer doet het wanneer het hem of haar uitkomt. De trainingen bestaan vaak uit stukken theorie en praktijkopdrachten.

1. GoodHabitz

GoodHabitz is een Nederlands platform voor online trainingen. Op dit moment zijn er 101 trainingen beschikbaar, van MS Office tot persoonlijke effectiviteit en van social media tot positieve psychologie.

GoodHabitz heeft een team van onderwijskundigen en tekstschrijvers dat verantwoordelijk is voor de content. Daarnaast komen in elke training experts aan het woord. De meeste trainingen worden afgesloten met een toets en alle trainingen zijn voorzien van een certificaat van deelname voor de deelnemer.

Good Habitz richt zich op bedrijven en hun medewerkers. Zij krijgen een persoonlijk en onbeperkt leerabonnement voor een vast bedrag per maand.

2. New Heroes

New Heroes is een bedrijf dat online trainingen, ‘leerreizen’, met offline opdrachten, biedt voor een vast bedrag per maand. New Heroes biedt zeventig leerreizen, binnen acht thema’s, zoals persoonlijke kracht, leidinggeven en communicatie. De duur van de trainingen varieert van een half uur tot vijf maanden.

Het bedrijf is opgezet door Jan Schouten, grondlegger van Schouten & Nelissen. De content komt grotendeels van de experts van dit ‘klassieke’ trainingsbureau.

New Heroes richt zich met haar interactieve leerreizen, inclusief video-responsopdrachten, een club en Hero-points, op de professional uit alle lagen van de arbeidsmarkt en biedt haar abonnementen zowel direct aan de eindklant als aan werkgevers aan.

3. SkillsTown       

skillstownSkillsTown is een online opleider die zowel modules voor e-learning biedt, als webinars, performance-support en psychologische testen. SkillsTown heeft een breed aanbod, van MBO tot MBA. Ze bieden meer dan 700 online cursussen, zowel voor werkgevers als voor individuen. Er zijn ook branchespecifieke pakketten, zoals voor de gemeente, provincie, educatie, logistiek, jeugdzorg, zorg, woningbouw en waterschap.

Ze maken de online cursussen, webinars en essentials samen met co-creatiepartners en leggen veel nadruk op de accreditatie en erkenning. SkillsTown biedt verschillende pakketten aan, allemaal voor een vast maandbedrag.

Online mentor

Met een online mentoringsysteem leert de deelnemer (mentee), zelf en met behulp van een mentor, dus geen trainer. Een mentor is iemand die al wel de ervaring en kennis heeft die de mentee wil leren en die graag een ander wil helpen. Het is een informele vorm van leren. In de Verenigde Staten wordt mentoring vooral ingezet om (kwetsbare) jongeren, studenten en vrouwen te helpen. In Nederland wordt het ook in het bedrijfsleven ingezet. De mentoren en mentees komen dan meestal uit één organisatie of netwerk, bijvoorbeeld om junior-collega’s te ondersteunen met een senior-mentor. In De VS bestaat het platform eMentorconnect en Mentoring Complete, in Nederland bestaat Metro.

4. Metro

Metro Mentoring Platform van MentesMe is een online platform waarop de gebruiker een mentor kan vinden en zichzelf als mentor kan aanbieden. De site matcht op competenties en biedt een online coachproces waarmee de mentee, met support van de mentor, een eigen groeiproces doormaakt.

Het online mentoringplatform Metro doet twee dingen: het faciliteert het vinden van een mentor en het faciliteert en registreert de activiteiten van de mentee tijdens de verschillende stappen van het mentoringproces.

De communicatie kan helemaal via het platform verlopen. De oprichter van Metro Mentoring Platform, een psycholoog, zag de potentie van een platform voor ‘informeel leren’ binnen organisaties. Metro werkt voor organisaties en netwerken die informeel leren van medewerkers of leden gestructureerd willen faciliteren.

Online platform

Door een online learning-tool in te zetten, leert de deelnemer vooral in de praktijk. De deelnemers krijgen opdrachten en moeten vaak gedragingen opnemen en doorsturen naar anderen die feedback geven. Het gaat vaak om doelen stellen en deze stap voor stap behalen.

Door gebruik te maken van de camera- en opnamefunctie kunnen ook sociale vaardigheden getraind worden, iets wat vroeger niet kon in een zelfstudie. De feedback op je filmpje krijg je van mensen naar wie je je filmpje stuurt. Soms wordt een tool ingezet na afloop van een klassikale training, soms direct op de werkvloer. Alle tools hieronder zijn gericht op werkgevers.  

5. Perflectie

Perflectie is een online platform dat gebruikers helpt om hun gedrag te veranderen. Het maakt gebruik van de principes ‘70-20-10’ en ‘action learning’. Perflectie stelt de gebruiker in staat om:

 • Persoonlijke doelen te stellen en deze op te knippen in haalbare stappen
 • Een persoonlijke feedbackteam samen te stellen voor steun en feedback
 • Te anticiperen op moeilijke momenten waarin de kans op terugval groot is
 • Regelmatig te reflecteren op het nieuwe gedrag
 • Kennis en inspiratie op te doen door tips, video’s oefeningen en boekensuggesties te bieden.

Perflectie is ontwikkeld door twee managers die zelf merkten dat de hoge opleidingskosten niet de gewenste rendement hadden als het ging om het trainen van gedragsverandering. De tool wordt aangeboden aan trainers, die Perflectie toevoegen aan hun classroom-trainingen.

6. Lea

Lea is een tool voor leren op het werk. Lea helpt medewerkers alert te worden op ‘leerrijke’ momenten en deze te benutten. Als gebruiker maak je je eigen leerdoel aan en daar koppel je ‘leeracties’ aan, kleine stappen die je gaat ondernemen op weg naar je doel. Ook kies je collega’s uit die je feedback gaan geven. In de tool kun je ook leermomenten verzamelen, situaties die je meemaakt en die nog niet helemaal goed gingen of die juist heel goed gingen. Dit kan in tekst, audio, foto of film.

De gebruiker heeft zo per leerdoel een overzicht van leermomenten, leeracties en feedback van collega’s. Er zijn ook korte inspiratieberichten beschikbaar. Begeleiders krijgen notificaties als leeracties zijn afgerond en leerdoelen zijn bereikt.

Lea is ontwikkeld door PLOW training en advies, in samenwerking met GrowMotion, een IT-partner. Het is sinds zomer 2016 op de markt en nog in ontwikkeling. De tool wordt in licentie aangeboden aan organisaties. Bij de licenties horen train-de-trainer-bijeenkomsten voor begeleiders, jobcoaches en opleidingsprofessionals, zodat zij de tool goed kunnen laten landen bij de medewerkers.

7. Improgression

Improgression is een online tool om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen door middel van opdrachten en feedback. Een cursus kent gemiddeld drie opdrachten, die als tekst, als filmpje of als meerkeuzetoets worden aangeboden. Nadat de opdracht is ingeleverd, komt de feedbackronde. De feedback kan gegeven worden door de deelnemer zelf, collega’s, doelgroeppanels of professionals, altijd anoniem. De feedback bestaat uit een cijfer en een inhoudelijke opmerking. Ook kan er trainingsmateriaal worden toegevoegd.

Het platform wordt leeg aangeleverd aan de klant. De klant zet er zelf content in of kan content inkopen van de aangesloten partners. Improgression wordt gebruikt door bedrijven die hun medewerkers willen laten groeien. Ook wordt Improgression door trainers gebruikt als verlenging van hun eigen (classroom)training. Het faciliteert de borging van het geleerde op de werkvloer. Improgression is ontwikkeld en bedacht door een psycholoog die het rendement van zijn trainingen wilde verhogen.

8. TrainTool

TrainTool is een online platform dat oefening van vaardigheden en niveau-meting biedt, door videorollenspellen die de gebruiker zelf opneemt en vervolgens deelt met feedbackgevers.

Ieder videorollenspel bestaat uit een voorbereiding met voorbeeld en theorie, een korte gesprekssituatie (filmpje) waarop de deelnemer reageert en een zelfcheck. Deze zelfcheck helpt om te reflecteren. Daarna kan het rollenspel onbeperkt opnieuw worden opgenomen. Ben je tevreden over je opname, dan kun je hem delen met de coach, manager of vrienden of collega’s voor feedback.

Videorollenspellen worden vaak ingezet in een blended variant, dus na afloop van een classroom-training, voor het borgen van het geleerde. Het bedrijf heeft een bibliotheek met bestaande rollenspellen en maakt nieuwe rollenspellen op maat. Klanten kunnen ook zelf rollenspellen en ook de hele training in TrainTool maken.

TrainTool werkt voor bedrijven, onderwijsinstellingen en ideële organisaties die grote groepen vrijwilligers willen trainen. Daarnaast heeft TrainTool oplossingen voor trainers. De tool werd enkele jaren geleden opgezet door sociale wetenschappers en IT’ers die meer rendement wilden dan classroom-trainingen kunnen bieden.

Leren, dat doe je een heel leven lang

In zowel dit artikel als mijn vorige artikel heb ik je een overzicht gegeven van de veranderingen die er nu gaande zijn in de wereld van het leren en ontwikkelen van volwassenen. Want leren, dat doe je een leven lang!

N.B. Ik beweer niet compleet te zijn in het overzicht. Met alle Nederlandse aanbieders heb ik contact gehad. Ik heb géén commerciële relaties met de besproken partijen.

Afbeelding intro met dank aan 123RF.