Content

Optimaal leren & inspireren in een community: hoe bereik je dat?

0

Schrijf jij ook wel eens een blog? Of ben je een ervaren boekenschrijver? Vooral doorgaan! Maar heb je wel eens gereflecteerd op deze vragen: hoe effectief is dit schrijfwerk en hoe beleef je jouw contact met je lezers ? En wat wil je bereiken met het delen van jouw inspiraties en kennis? Om je te helpen met reflecteren en inspireren nemen wij jou mee in de discussie die wij onlangs hadden over contentmarketing en de reden dat wij schrijven.

Content is king en community is queen. Personalisatie wordt koninklijk en als we als ondernemers kunnen leren, zijn we de koning te rijk. Maar dan moet je wel de hele koninklijke hofhouding op orde brengen, wil je community bloeien en communitydeelnemers iets leren van waarde.

In het Handboek Communities (aff.) geeft Erwin Blom een eenvoudige omschrijving van een community:

In zijn simpelste omschrijving is een community een groep mensen met een gezamenlijk doel, belang of interesse.

Het schrijven van artikelen en delen van kennis doe je voor een groep gelijkgestemden, mensen die dezelfde interesse of behoefte(s) hebben en daarin willen delen. Daarom gebruiken wij in dit artikel bewust het begrip ‘community’.

Aandacht van de lezer

Al jaren geldt de boodschap ‘content is king’. Dit blijft een waarheid, maar door de enorme hoeveelheid content is het flink lastig relevante content uit te serveren aan jouw publiek, laat staan om gewenste marketingeffecten te realiseren. Het doel van schrijven is mensen over een onderwerp te inspireren of hen iets te leren. Maar wie wil je bereiken en welke verwachtingen heb je van de lezer? Aandacht van de lezer is vereist..

Kijk eens naar je eigen nieuwsconsumptie: hoe uitgebreid lees je de Frankwatching-nieuwsbrieven? Hoeveel tweets lees je met volle aandacht? Bij welke videocontent blijf je haken en keer je terug? En hoeveel content skip je gedachteloos? Relevante en interessante content is schaars in een zee van clickbait, nietszeggende foto’s, informatie-obesitas en informatiestress.

Personalisatie als sleutel. Of is er meer nodig?

Een van de inmiddels traditionele manieren om geholpen te worden in het maken van een juiste keuze in het informatieaanbod, is personalisatie. Dat is een belangrijke sleutel om het lezen van artikelen plezierig en zinvol te maken, bijvoorbeeld in een communitysetting van gelijkgestemden (zoals hier op Frankwatchting). Personalisatie werd eind vorig jaar als een van de belangrijkste trends voor 2018 gezien, in een artikel geschreven door Maarten Labots, Dave de Geus en Ruth Griffioen.

Ongemerkt wordt zeer veel en divers gepersonaliseerd: op Facebook met algoritmen voor de gepersonaliseerde news feed, via iBeacons voor gepersonaliseerd winkelaanbod of via gepersonaliseerde verjaardagskaartjes bij Bol.com. Ga zo maar door. Labots, De Geus en Griffioen beschrijven dit als volgt: hoe meer er bekend is over de ontvanger, hoe relevanter en dus effectiever je boodschap is.

Koning Content schittert dankzij zijn hofhouding

Maar is dat ook zo? Het gaat ons inziens niet om zender en ontvanger, maar om het bouwen van een community waarin Koning Content alleen van waarde kan zijn, dankzij de hofhouding. De communitydeelnemers.

Passende personalisatie moet kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van communityleden. Personal content draagt idealiter bij aan de specifieke, expliciet bewuste behoefte van de community om iets te leren, te begrijpen, geïnspireerd te raken, of overtuigd te raken dat een product of dienst het aanschaffen waard is. What is in it for them in plaats van wat zijn de benefits voor de aanbieder, op basis van de kennis over de ontvanger.

Leerprocessen als sleutel

Inzichten in leerprocessen kunnen daarbij helpen. Leerprocessen vinden steeds vaker plaats in communities via MOOCS (massive open online courses) en social learning-tools. Leren is enerzijds een individueel proces, maar wordt anderzijds bekrachtigd door uitwisseling van kennis en ervaring.

Idealiter heeft elk lid in de community zijn eigen persoonlijke leerprofiel. De leden verschillen bijvoorbeeld in hun:

 • kennisniveau
 • ambitieniveau (geïnteresseerd, gepassioneerd, dummy, expert, orakel)
 • thematiek (inhoudelijke interesses)
 • urgentie om te leren
 • voorkeursleerstijl
 • leertempo en beschikbare tijd

Het is goed te beseffen dat het een uitdaging is om op basis van alleen one-way content het individuele leerproces optimaal te bedienen.

Net als de wieken van een molen bewegen we in ons leerproces voortdurend waarin we soms thematisch, soms gefragmenteerd leren. Soms in een hoog tempo en soms stap voor stap. Op sommige thema’s met ambitie en andere met lichte interesse. De snelheid en reikwijdte van ons leerproces is een heel individueel proces. Geen enkele molen draait precies gelijk.

Het zou geweldig zijn als een systeem zich adaptief in scope, stijl en diepgang kan aanpassen aan dit leerprofiel. En de leden optimaal bedient in het aanbod van personal learning-content. Dit is echter alleen de inhoudelijke invalshoek.

Sociaal proces

Als we leren als een sociaal proces benaderen, dan is het de uitdaging om leden bij elkaar te brengen:

 • die een gezamenlijk thema interessant vinden, bijvoorbeeld in de vorm van focusgroepen
 • die elkaar kunnen versterken (expert-expert) of helpen (expert-novice)
 • die een thema kunnen uitdiepen en nieuwe thema’s ontginnen (verrijking van het themagebied door pioniers)

Hoe mooi zou het zijn als een systeem (digitaal of niet digitaal) mensen bijeen kan brengen rondom thema’s die elkaar vanzelf versterken en op een hoger plan brengen. Vanuit deze invalshoek kunnen we beter spreken van (sub?)communities binnen een community, zoals gevisualiseerd in onderstaande afbeelding.

In de community kunnen weer subcommunities aanwezig zijn. Deelnemers in de community kunnen in verschillende delen (thema’s) van de community participeren en ook in elke subcommunity een andere rol vervullen, zoals bijvoorbeeld aanjager, disruptor, volger, verkenner, reflectief, observerend – passief.

Alle rollen zijn noodzakelijk en kunnen aangemoedigd worden. De community is zelfregulerend en bepaalt haar eigen leerpotentieel en behoeftes.

Daardoor kan een mix van contentproductie en communitybuilding tot wasdom komen. Met kerninhoud ontstaat rijke interactie, uitwisseling en verdieping, alsook de wens om terug te keren en zelf bij te dragen. Sla Cialdini er nog eens op na om te kijken hoe sociale wederkerigheid kan worden gepromoot, dat door het platform wordt gefaciliteerd.

Stimuleer belonging: jij hoort erbij!

Cruciaal is het begrip belonging: erbij willen horen.

Dat begint bij interactie bij een individueel artikel en gaat verder naar verdieping op andere onderdelen van een communityplatform. Je raakt geïnspireerd of geïnteresseerd in een vraagstuk en dit is het beginpunt van verdere verdieping. Samen met gelijkgestemden onderzoek je vraagstukken, deel je bronnen en inzichten. Daarmee krijgt content een context en een doel. Dit raakt het wezen van wat een sociale groep (community) is: een gemeenschappelijke identiteit en erkenning wat wij zijn.

Om aandacht van de de deelnemers in de communities te krijgen, moeten de drie CO’s (Content, Communicatie, Commitment / belonging) op individueel niveau oké zijn. Als de drie CO’s oké worden bevonden, ontstaat er ruimte om contact te leggen of een transactie te initiëren. Dat optimaliseert de kansen voor conversie, doordat het oké is op het individuele niveau.

Daarbij let je op aspecten als:

 • het selecteren, redigeren en publiceren van rich personal content, om een gezamenlijke identiteit te vormen
 • het organiseren van een informeel, open platform met juiste tone of voice, om gezamenlijke belangen te laten ontstaan
 • het incorporeren van technische mogelijkheden (robotisering, machine learning, AI, automated commerce)
 • het stimuleren van interactie en invloed van communityleden (in plaats van branded one-way content)
 • het strategisch organiseren van belonging en in bepaalde mate zelforganisatie van de community

Personal content vanuit de community

Tot slot nog een andere observatie. Het lezen van een artikel kan vluchtig en gefragmenteerd zijn. Mogelijk in tijd ook geïsoleerd. Maar content betrokken op een rijke context en profilering van communityleden, kan helpen een community naar een volgende fase te brengen.

Content is king is fraai, maar wordt pas echt succesvol als er strategisch wordt nagedacht over de interactie met de eigen community. Personal content, geproduceerd door de community, is rijker en kan het koninkrijk een bloeiende toekomst geven.