How to

Productontwikkeling: zorg voor structuur in de Fuzzy Front End

0

Je hebt het vast weleens meegemaakt: je staat aan de start van het creëren van een nieuw digitaal product en alles ligt nog open. Er is een idee, maar de doelstellingen en kaders zijn nog niet gesteld. Je zit in de vroegste fase van je project waar veel nog openligt en keuzes gemaakt moeten worden. In dit artikel geef ik je tips over hoe je succesvol door deze vroege projectfase komt en hoe gebruikersonderzoek hierin essentieel is.

‘Fuzziness’ in de Fuzzy Front End

De Fuzzy Front End (FFE), zo heet deze allereerste fase van je nieuwe project. De Fuzzy Front End is een term afkomstig uit de productontwikkeling en omschrijft de beginfase van een project waarin de grenzen nog niet zijn afgebakend. Het doel van deze fase is om de grenzen van het idee te verkennen, kansen te definiëren en concepten te ontwikkelen voordat ze uitgewerkt worden. Hiermee voorkom je dat er later in het project onnodig tijd wordt gemaakt of geld wordt uitgegeven door verkeerde aannames. Aangezien de FFE best wel ‘fuzzy’ kan zijn, zal ik in dit artikel een scenario schetsen dat helpt om het proces concreter te maken.

Stel je voor: je werkt bij Albert Heijn en je hebt de verantwoordelijkheid om uit te zoeken hoe Albert Heijn de consument kan helpen om altijd genoeg basisproducten thuis op voorraad te hebben (bijvoorbeeld tandpasta, wc-papier, wasmiddel et cetera). Hoe pak je het begin van zo’n project aan?

Fuzzy Front End

De Fuzzy Front End-fase kan van buitenaf gezien chaotisch overkomen (geïllustreerd door Kersti Rimmeld).

1. Bekijk je onderwerp vanuit meerdere hoeken

Allereerst is het belangrijk om een holistische kijk op het onderwerp te krijgen door het vanuit meerdere kanten te bekijken. Doorgaans onderzoek je het probleem vanuit drie kanten: de business, de technologie en de gebruiker. Zo kun je een succesvolle start maken met de ontwikkeling van jouw product.

  • Business: evalueer wat de sterktes en zwaktes zijn van Albert Heijn en die van haar concurrenten. Bekijk bijvoorbeeld hoe levensvatbaar je idee is door een SWOT-analyse uit te voeren. Daarnaast kijk je ook naar mogelijke verdienmodellen die passen bij jouw product.
  • Technologie: bekijk welke technologieën jouw oplossing of product kunnen faciliteren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan autonome voertuigen, drones of Internet of Things.
  • Gebruiker: als laatste maar essentieel element betrek je de doelgroep in deze fase. Dit kun je bereiken door bijvoorbeeld interviews af te nemen met jouw doelgroep.

2. Breng structuur aan

Nu we weten wat FFE is en welke elementen erin zitten, vraag je je wellicht af hoe je door zo’n relatief chaotische fase heen komt. Structuur is hier het sleutelwoord.

Door structuur aan te brengen in je proces, werk je systematisch en zie je niets over het hoofd. Nog beter is het om een structureel werkproces te volgen dat bekend is of gehanteerd wordt binnen je bedrijf. Mocht je dat nog niet hebben, dan kun je een standaardproces gebruiken en dat aanpassen aan jouw wensen en die van jouw bedrijf. Denk hierbij aan bekende werkprocessen zoals Design Thinking, Lean Startup of Agile. Aangezien bij Design Thinking de gebruiker centraal staat, neem ik dit verder mee als voorbeeld om structuur aan te brengen in de FFE-fase. Maar hoe kan Design Thinking je nu echt helpen in de FFE-fase?

Design Thinking-fases

Design Thinking is een ontwerpmethode om complexe problemen op te lossen, waarin de gebruiker centraal staat.

3. Stel de gebruiker centraal met Design Thinking

Design Thinking is van oorsprong een ontwerpmethode die gebruikt wordt door ontwerpers om complexe problemen op te lossen, waarin de gebruiker centraal staat.

Volgens het Design Thinking proces begin je met het begrijpen van de gebruiker, ook wel empathise genoemd. Hierin doe je onderzoek naar je doelgroep om beter te begrijpen wat en waarom ze iets denken, wensen of ervaren. Laten we het voorbeeld van Albert Heijn nemen. Om je doelgroep te leren kennen, is het verstandig om met hen te gaan praten. Bijvoorbeeld door interviews af te nemen. Nog beter is het om met hen te gaan praten in hun thuisomgeving. Hierdoor kom je er bijvoorbeeld achter dat zij een prikbord hebben in de keuken waarin ze hun boodschappenlijst bijhouden. Echter, ze vergeten daarin de producten te zetten die niet in de keuken gebruikt worden (denk aan wc-papier).

Mijn collega Kirsten Brouwer heeft een overzichtelijk artikel geschreven waarin ze dieper ingaat op zulk exploratief onderzoek.

Door de gebruikerscontext te onderzoeken van jouw product, is het mogelijk om al vroeg (design)keuzes te maken in de ontwikkeling van het concept. Gebruikersinzichten geven je uitstekende handvatten die houvast bieden in de FFE-fase. Immers, je doel is iets maken wat waardevol is voor de gebruiker. Daarnaast is het relatief gemakkelijk om na te gaan of jouw product past bij de gebruikersbehoefte van de gebruiker.

Fuzzy Front End

Creativiteit in welke vorm dan ook is cruciaal om met nieuwe en frisse concepten te komen (geïllustreerd door Kersti Rimmeld).

4. Bied ruimte voor creativiteit

Ook al kennen we de behoeftes van de gebruiker, de technologische mogelijkheden en sterktes en zwaktes van Albert Heijn en de concurrentie, we zijn er nog niet. Het doel is namelijk niet alleen om het probleem te belichten vanuit die drie kanten, maar juist om waarde en dus concepten te creëren met deze opgedane kennis. Daarom is het essentieel om veel ruimte te laten voor creativiteit. Of nog beter, creativiteit aan te wakkeren en te stimuleren binnen het team. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er genoeg creatieve workshops plaatsvinden tijdens de FFE-fase. Hierdoor kom je met frisse en nieuwe concepten.

Om door een Fuzzy Front End-fase te komen is het belangrijk om structuur aan te brengen en de gebruiker centraal te stellen. Hiervoor is Design Thinking een goed proces dat handvatten geeft om door de FFE-fase heen te komen. Houd dit en de genoemde tips aan om op een geslaagde manier je product te ontwikkelen.

Nu ben ik benieuwd naar jouw ervaringen met vergelijkbare projecten. Hoe zou je het aanpakken? Gebruik je dezelfde aanpak of benader je het op een hele andere manier aan? Deel het hieronder!