Online marketing

Altijd thuis, altijd online? Mediagedrag Nederlanders flink veranderd [trendonderzoek]

0

We zijn thuis méér online dan ooit. Het aantal apparaten waarmee we op internet zitten neemt elk jaar langzaam maar zeker toe. Al zijn échte smart homes er ook dit jaar nog niet bij. Wel zien we ons eigen online gedrag veranderen. Onder andere ons mediagedrag. Het streamen van tv, video en films is het afgelopen jaar sterk toegenomen.

Dit is één van de resultaten uit ‘What’s Happening Online? 2020’. Dit is een jaarlijks trendonderzoek door Ruigrok NetPanel dat het online gedrag van alle generaties in Nederland in kaart brengt.

Streamen we meer sinds corona?

Hoewel de coronamaatregelen weer versoepelen, is ons (online) mediagedrag de afgelopen weken flink veranderd. Neem onze nieuwsconsumptie: uit eerder onderzoek van Ruigrok NetPanel (april 2020) bleek dat 3 op de 5 Nederlanders vaker naar het nieuws hebben gekeken. 84% keek tv om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus. Vanwege de intelligente lockdown zijn we meer aan huis gekluisterd en daarom zoeken we ook het entertainment vooral binnenshuis. Ruim een kwart gaf aan vaker de tv of streamingdiensten als Netflix hebben gebruikt ter ontspanning.

3 op de 5 Nederlanders hebben vaker naar het nieuws gekeken.

De cijfers van het ‘What’s Happening Online? 2020’-onderzoek hebben betrekking op de periode vóór de lockdown. De datacollectie is het weekend voor de eerste maatregelen (16 maart) afgerond. Dit stelt ons in staat om een zuivere vergelijking te maken met eerdere jaren. De verschillen die we zien ten opzichte van vorig jaar, zoals de toename in het streamen van tv, video en films, staan dus los van de veranderingen in online gedrag als gevolg van het coronavirus.

Over het onderzoek
Dit onderzoek wordt al 13 jaar achtereen op eigen initiatief uitgevoerd door Ruigrok NetPanel. Het volledige onderzoeksrapport van What’s Happening Online is gratis beschikbaar. In dit onafhankelijke kwantitatieve onderzoek wordt de gehele breedte van de Nederlandse samenleving ondervraagd over het gebruik van devices, e-commerce, social media en online finance & safety. De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 14 jaar en ouder, verdeeld over vier generaties: digitieners (14-23 jaar), millennials (24-38 jaar), generatie x (39-58 jaar) en babyboomers (59-74 jaar). 2.639 Nederlanders hebben de online vragenlijst volledig ingevuld.

Zowel betaalde als gratis streamingdiensten populair

Weet jij nog een goede serie? Je kunt er vanuit gaan dat iedereen tips heeft, want 4 op de 5 Nederlanders gebruikt één of meerdere streamingdiensten. Onder generatie x en de babyboomers zijn iets minder gebruikers. ‘Onvoldoende gebruiksgemak’ en ‘niet weten hoe streamen precies werkt’ worden door hen regelmatig genoemd als barrières.

Driekwart van de Nederlanders kijkt weleens online tv, video’s of films. Gemiddeld gebruiken we 1 tot 2 betaalde diensten, waarbij Netflix het populairst is (65%) onder alle generaties. Maar ook het gebruik van gratis streamingdiensten is groot onder alle generaties. De helft streamt ook live tv-programma’s en 55% kijkt gemiste programma’s later terug.

What's Happening Online 2020: online tv, video en film.

Internetpenetratie via smartphone bereikt plafond

De populariteit van streaming gaat hand in hand met het intensieve gebruik van onze devices. Digitieners en millennials kunnen zich geen voorstelling meer maken van het leven zonder smartphone. Onder deze generaties gebruikt vrijwel iedereen deze gateway to everything. Maar ook 91% van generatie x en 74% van de babyboomers is online met hun smartphone. Het plafond lijkt hiermee ook in de oudere generaties wel bereikt: dit zien we de laatste jaren nauwelijks meer toenemen.

Wel zien we een toename in het gebruik van internet op de televisie. Waar we in 2012 alleen nog early adopters zagen met een smart tv (8%), is inmiddels 46% van de Nederlanders online via de tv. Hoewel dit onder digitieners en millennials flink is toegenomen in het afgelopen jaar, is het deze laatste generatie die hier aan kop gaat: 61% maakt hier gebruik van.

Jongeren streamen vaker via smartphone

Deze cijfers over het gebruik van internet op de smartphone en tv zien we terug in het kijkgedrag. Gemiddeld streamt 39% van de Nederlanders tv, video of films via de televisie en 36% via de smartphone. Vooral bij het gebruik van de smartphone zien we grote verschillen tussen de generaties.

Digitieners maken veruit het meest gebruik van hun smartphone om tv of video te kijken (75%). Digitieners en millennials kijken zelfs vaker via hun smartphone dan via de tv, waarbij deze ook regelmatig als second screen wordt ingezet. Oudere generaties geven bij het streamen vaker de voorkeur aan de tv. Vooral onder babyboomers wordt de smartphone hier niet veel voor gebruikt (14%).

online gedrag onderzoek resultaten

Hoe ziet het komende jaar eruit?

Het is duidelijk dat ‘online’ de afgelopen maanden nóg belangrijker is geworden in onze samenleving. Het gebruik van internet op verschillende devices is intensiever geworden. De vraag is in hoeverre ons online gedrag blijvend veranderd is. Het is in elk geval aannemelijk dat veel generaties een deel van hun nieuwe online gewoonten zullen behouden. Reden genoeg om zicht te blijven houden op de veranderende behoeften van jouw doelgroep, zodat je in de toekomst zowel online als offline aansluiting blijft vinden.