Social media

Onze kijk op connecties is veranderd, blijkt uit onderzoek van Meta

0

In de afgelopen 2 jaar is de manier waarop we interactie met elkaar hebben veranderd. Dat komt natuurlijk door de pandemie. We hebben elkaar minder face-to-face en meer online gezien dan ‘normaal’. We werkten vaker thuis, hadden online meetings en spraken minder of nooit meer af in grotere groepen. Is de manier waarop we met elkaar omgaan hierdoor blijvend veranderd?

Inmiddels lijken we op het gebied van sociale contacten weer langzamerhand terug te gaan naar ‘het oude normaal’. Maar is dat wel zo? Meta doet hier uitgebreid onderzoek naar, verdeeld over 3 onderdelen.

A three part series exploring how the demand for deeper human connection has sparked a profound reset of our relationships that could shape the future of the Internet.’

Het belang van sterke connecties

Uit een 80 jaar lang durend Harvard-onderzoek, gepubliceerd in 2017, blijkt dat sterke vriendschappen zorgen voor een gelukkig en fysiek en mentaal gezond leven. Je wordt gelukkiger van vriendschappen dan van geld of beroemd zijn.

Meta onderzocht het effect dat de pandemie heeft op deze relaties. Is de manier waarop we relaties aangaan en onderhouden anders? Wat is hierin de rol van technologie? En hoe kun je hier als bedrijf het beste mee omgaan?

‘Less is more’, ook in relaties

Tijdens de coronacrisis, vooral in de periodes dat de pieken in de grafieken hoog waren, was het dringende advies vanuit de overheid dat we zo min mogelijk mensen zagen. Als je dit advies hebt opgevolgd, heeft dit je waarschijnlijk beperkt in het face-to-face zien van familie en vrienden. Je bent selectiever geweest in de keuze met wie je wel en niet afsprak. Misschien heb je sommige vrienden zelfs al 2,5 jaar niet fysiek gezien.

Anyone who’s felt the absence of a meaningful relationship realizes the power of its emotional impact.

Volgens het onderzoek van Meta, onder 36.000 volwassenen, leiden sommige van deze veranderingen tot permanente verschuivingen. Er ontstaan nieuwe standaarden voor communiceren en het maken van diepere connecties. En dat geldt zowel voor hechte vriendschappen en familiebanden als casual connections.

Across generations, quality over quantity is the future of relationships

De trend is omgekeerd

Als je terugkijkt naar de afgelopen tientallen jaren, is er een trend te zien in het aantal en soort connecties die we gemiddeld aangaan. De groep met ‘weak ties’ (groep met casual relationships) groeide steeds verder. Dat is niet onlogisch als je kijkt naar de opkomst en groei van alle socialmedia-platformen. Maar sinds de coronacrisis heeft deze stijgende lijn dus een daling ingezet.

Steeds meer mensen focussen op het onderhouden van een kleinere kring met sterke connecties. Waar dus eerst energie werd gestoken in het onderhouden van een bredere groep informele connecties, is dit nu naar de achtergrond gedrukt. 72% van de ondervraagden geeft aan dat de pandemie ervoor heeft gezorgd dat ze hun beste vrienden prioriteit geven.

In de afbeelding hieronder lees je wat het verschil is tussen ‘strong ties’ en ‘weak ties’.

Het verschil tussen strong ties en weak ties.

Het prioriteren van je connecties

Maar hoe bepalen we of je een sterke of zwakke vriendschap hebt met iemand? Er zijn 5 factoren die we overwegen om te bepalen of een connectie waardevol genoeg is om energie in te stoppen:

  1. Het niveau van de waargenomen fysieke afstand
  2. De hoeveelheid gedeelde persoonlijke waarden
  3. Het huidige niveau aan gedeelde interesses
  4. De mogelijkheid om samen nieuwe herinneringen te maken
  5. Het relatieve niveau van eerdere herinneringen

Van dit rijtje zijn nummer 1 en 2 de belangrijkste maatstaven.

Wat betekent dit voor bedrijven?

Een interessante vraag: heeft deze verschuiving impact op hoe je als bedrijf met de consument om moet gaan? Volgens Meta wel. Zij benoemen 3 grote veranderingen:

  1. Net zoals dat mensen selectiever worden in het onderhouden van vrienden, zullen we over het algemeen ook selectiever worden in onze relaties met merken. Als bedrijf is het dus een zaak om meer energie te stoppen in de band met je klant. Zorg dat je werkt aan de klantloyaliteit. Onderhoud de belangrijke relaties goed en wees daarin authentiek en betrouwbaar.
  2. Je kunt als merk optreden als facilitator voor het maken van nieuwe relaties. Bouw bijvoorbeeld een community met gelijkgestemden.
  3. Je kunt ook een rol spelen in ‘the end of Blursday’. Hiermee wordt de ‘blurring of time’ genoemd. Ik herken dit wel: de afgelopen 2 jaar zijn voorbijgevlogen en er zijn maar weinig bijzondere momenten geweest die punten, tijden of plekken markeren in je geheugen. Als bedrijf kun je hierop inspelen door je community te helpen nieuwe blijvende herinneringen te maken.

In de onderstaande ‘infographic’ vind je nog een aantal interessante inzichten uit dit onderzoek:

Infographic van Meta over onze aangepaste kijk op connecties.

Bovenstaande uitkomsten horen bij deel 1 van het 3-delige onderzoek van Meta. Interessant om in de gaten te houden! Ik ben benieuwd: merk jij deze verandering binnen jouw groep vrienden ook?