Online marketing

Je businessplan opstellen? Met de OGSM-methode zet je ’m op 1 A4

0

Drie jaar geleden kreeg ik vlak voor de zomervakantie één van de beste ondernemerstips die ik ooit heb gehad. De mogelijkheid om met de OGSM-methode onze bedrijfsstrategie op één A4tje te zetten! Sindsdien gebruiken we dagelijks deze strategie bij ons bedrijf in al onze uitingen en werkzaamheden. In dit artikel licht ik de OGSM-aanpak toe.

OGSM is een manier om je bedrijfsstrategie op één A4tje te zetten. De methode is in de jaren 50 bedacht en wordt gebruikt door veel grote en kleine bedrijven. Bekende namen die het gebruiken zijn Coca-Cola, Honda en KPN. Het staat voor Objective, Goals, Strategies en Measures.

Mocht je OGSM-methode nog niet kennen, dit is de reden waarom ik er fan van ben:

  • Eén overzicht waar de hele bedrijfsstrategie op staat
  • Een strategie die door het hele team gemaakt is
  • Alle beslissingen die we bij eRocket maken zijn gebaseerd op de OGSM
  • Alle zaken die we doen op online marketinggebied zijn gebaseerd op de OGSM
  • Duidelijke KPI’s die we regelmatig checken

OGSM: Objective, Goals, Strategies en Measures

Remco Bakker en Bas Schulten hebben in hun boek, ‘OGSM in de Praktijk’ (affiliate), een uitgebreide uitwerking van de strategie gemaakt, waarbij ik hier een aantal van hun verwoordingen gebruik.

De Engelse termen worden gebruikt bij de benaming van de strategie, maar in het boek worden de Nederlandse termen gebruikt.

  • Ambitie (objective): wat is de gezamenlijke droom?
  • Doelstellingen (goals): hoe maken we de ambitie concreet en meetbaar?
  • Strategische keuzes (strategies): welke belangrijke keuzes maken we om de ambitie te realiseren?
  • Maatregelen (measures): welke resultaten streven we na en hoe meten we onze voortgang. Wat gaan we concreet doen en wanneer?

Ambitie & doelstellingen bepalen

De ambitie bepalen is een lastig proces waar Remco en Bas hulpmiddelen geven zoals het PEST-model, vijfkrachtenmodel van Porter en het Business Model Canvas. Het moet de horizon zijn waar je als bedrijf naartoe wil groeien die net haalbaar is binnen een gestelde termijn.

De doelstellingen zijn de vragen die je stelt om te weten wat je moet doen om de ambitie te halen. Als een ambitie bevat dat een bedrijf ‘succesvol’ wil zijn, dan bepaal je hier wat daaronder wordt verstaan. Een doelstelling kan dan zijn: ‘winstpercentage van 15% met een jaaromzet van 23 miljoen’.

Door het vullen van de ambitie en doelstellingen, heb je het einddoel van de reis helder in beeld. De volgende zaken zijn erop gericht om de route ernaartoe te realiseren.

Visuele weergave van de OGSM-methode

Strategische keuzes en maatregelen

De strategische keuzes zijn zinnen waarin je aangeeft hoe de ambitie gehaald gaat worden. Het eerste deel is een beschrijving van het resultaat, het tweede deel bevat altijd een werkwoord. Je moet immers wat doen. De strategische keuzes, maximaal 5 per OGSM, zorgen er ook voor dat je sommige zaken juist niet meer doet.

Met deze punten heb je het einddoel en de reis ernaartoe bepaald. Met de maatregelen maak je de indicatoren en acties. Aan de hand van de indicatoren kan je de voortgang monitoren. En de acties zijn de zaken die je doet om de indicatoren te halen.

Je bedrijfsstrategie in kaart

Door dit voor je eigen bedrijf in te vullen, krijg je een beeld van je complete bedrijfsstrategie. Geen rapporten met uitgebreide SWOT-analyses, managementsamenvattingen en marketingplannen. Eén A4 waar alles op staat waar je als bedrijf rekening mee moet houden.

Je stelt een OGSM-strategie meestal op voor 2 of 3 jaar, zodat het zowel op middellange als korte termijn effect heeft. Bij eRocket zijn we bezig met de derde OGSM-strategie in 3 jaar.

In Nederland is er al een boek over de OGSM-methode, namelijk: ‘Businessplan op 1 A4′ (affiliate) van Marc van Eck en Ellen van Zanten. Het is een klein en praktisch boek dat je kunt gebruiken om een eigen OGSM-strategie op te stellen. Het boek ‘OGSM in de Praktijk’ (affiliate) is een compleet overzicht van de OGSM-strategie. Het boek is uitgebreider, bevat veel voorbeelden en licht belangrijke elementen toe bij het opzetten en beheren van de strategie.

In het eerste hoofdstuk wordt het belang van de OGSM-methode in beeld gebracht. Waarom wil je een plan voor je bedrijfsstrategie en waarom wil je dat overzichtelijk hebben? In de volgende 6 hoofdstukken worden de onderdelen uit deze strategie verder toegelicht.

Aan de slag met een OGSM-team

Een belangrijk onderdeel dat Remco en Bas in hun boek benadrukken is het samenstellen van een OGSM-team. Dit zijn rollen met verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden om de strategie succesvol te maken. Je hebt een OGSM-eigenaar, strategie-eigenaar, actie-eigenaar, teamlid en proceseigenaar. Door deze rollen te gebruiken, zorg je ervoor dat je periodiek de OGSM sterker maakt en deze ook aanpast.

Doordat het boek ‘OGSM in de Praktijk’ uitgebreider is dan Businessplan op 1 A4, zorgt dit voor een beter gebruik bij het opstellen van een OGSM-strategie. Met name de extra toelichting hoe de zaken opgesteld moeten worden, zorgt voor diepgang. Hierdoor maken we onze nieuwe OGSM ook weer wat scherper dan voorheen.

Het boek is een perfect startpunt voor ondernemers die hun huidige strategie willen verwoorden in één overzicht. Het zorgt voor een complete toelichting, verdeelt de stappen in begrijpelijke onderdelen en zet je scherp aan het denken. Via de website van de auteurs is het mogelijk om templates te downloaden zoals OGSM-model, scoretabel eisen & wensen en een OGSM-checklist.

Succes met het opstellen van jouw eigen businessplan met de OGSM-methode. Hopelijk is dit voor jou ook een van de beste ondernemerstips die je ooit hebt gelezen!