SEO

Van E-A-T naar E-E-A-T: wat is er veranderd?

0

Tenzij je helemaal nieuw bent in de SEO-wereld, heb je waarschijnlijk wel eens gehoord van E-A-T. Inmiddels spreken we van E-E-A-T, sinds Google hier ‘Experience’ aan heeft toegevoegd. Wat betekent dit voor jou?

Wat is Google E-A-T?

E-A-T staat voor Expertise, Authoritativeness en Trustworthiness. Deze signalen maken deel uit van de Quality Raters Guidelines (QRG). Tenzij je helemaal nieuw bent in de SEO-wereld, heb je waarschijnlijk wel eens gehoord van E-A-T. Google voegde in 2014 voor het eerst deze signalen toe aan hun richtlijnen.

E staat voor Experience

Sinds december 2022 heeft Google hier Experience aan toegevoegd, waardoor we het nu hebben over E-E-A-T in plaats van E-A-T. Google houdt vanaf nu rekening met in welke mate de auteur van een artikel eerstehands ervaring heeft over het onderwerp. Een artikel kan het doel beter bereiken wanneer het geschreven is door iemand met ruime persoonlijke ervaring.

Google geeft als voorbeeld een artikel waarin een product wordt gereviewed. Zou je meer vertrouwen hebben in een artikel geschreven door iemand die het product effectief in handen heeft gehad of door iemand die daar niet de tijd voor heeft genomen?

Waarom hecht Google hier zoveel belang aan?

Google hanteert zeer hoge normen voor pagina’s die onder Your Money or Your Life-onderwerpen vallen. Dit zijn pagina’s waarbij lage inhoudelijke content een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid, financiële stabiliteit of veiligheid van mensen. Google geeft hiervan een paar voorbeelden in hoofdstuk 5.1 uit de search quality rater guidelines:

Low quality pages often lack an appropriate level of E-E-A-T for the topic or purpose of the page. Here are some examples:

  • The content creator lacks adequate experience, e.g. a restaurant review written by someone who has never eaten at the restaurant
  • The content creator lacks adequate expertise, e.g. an article about how to skydive written by someone with no expertise in the subject
  • The website or content creator is not an authoritative or trustworthy source for the topic of the page, e.g. tax form downloads provided on a cooking website.
  • The page or website is not trustworthy for its purpose, e.g. a shopping page with minimal customer service information

Hoe checken ze dit?

Search Quality Raters zijn externe medewerkers die Google helpen bij de beoordeling van de websites die in de zoekresultaten verschijnen. Zij voeren een Needs Met Rating Task uit waarbij de resultaten voor de gebruiker worden geanalyseerd.

De beoordelaars moeten nagaan in hoeverre de zoekresultaten volledig en actueel zijn. Een van de scores die zij kunnen geven is ‘fully meets’. Dat wil zeggen dat een zoekresultaat alle nodige informatie bevat en de gebruiker geen andere zoekresultaten nodig heeft om zijn een antwoord op zijn vraag te vinden.

Google E-E-A-T bron: salarko _ Shutterstock.com

Hoe belangrijk is E-E-A-T?

Google heeft iets meer inzicht gegeven in wat zij beschouwen als kwalitatief hoogwaardige content. De nieuwe E-E-A-T-richtlijnen vertellen de Search Quality Raters, die honderden websites beoordelen, precies welk type content Google als hoogwaardig beschouwt.

Volgens hun richtlijnen moet goede content:

  • Gebruikers helpen
  • Gemaakt zijn door een expert
  • Geplaatst zijn op een autoritatieve site
  • Betrouwbaar zijn
  • Regelmatig worden bijgewerkt

Indien mogelijk moet de inhoud worden gecreëerd door iemand met een hoog expertiseniveau. Maar voor onderwerpen die niet onder Your Money of Your Life principe is praktijkervaring ook aanvaardbaar. Pagina’s die gebruikers verkeerd informeren of misleiden, kunnen een lagere E-E-A-T-beoordeling krijgen waardoor ze lager in de SERP zullen komen te staan.

E-E-A-T signalen hebben evenwel geen directe invloed op je positie in de SERP. De Quality Raters beoordelen websites, die in een systeem van Google gezet worden voor machine learning. Het is dus niet zo dat een website die beoordeeld wordt daar direct iets van kan merken. Ze worden alleen gebruikt om het machinelearning-systeem te voeden. Op die manier kan deze beoordeling op alle websites worden toegepast door Googles algoritme-systemen.

Hoe kan je Experience in E-E-A-T toepassen op jouw website?

Voor wie een blog heeft is het belangrijk om de auteur van elk artikel te vermelden. Voeg voor elke auteur een korte biografie toe met daarin de voornaamste kennis en ervaring. Van het auteursprofiel kun je linken naar een LinkedIn-, Twitter- en/of Instagram-pagina. Maar je kan ook linken naar de website van de universiteit of hogeschool waar de auteur heeft gestudeerd of vorige werkgevers.

Op die manier kun je niet alleen aantonen dat de auteur een echt persoon is maar ook iemand met relevante ervaring binnen zijn of haar domein. Door aan te tonen dat de auteurs van jouw artikels echte mensen met relevante ervaring zijn, kun je je profileren als een betrouwbare bron voor je lezers (en voor Google). Vergeet niet om ervoor te zorgen dat je van het artikel kunt doorklikken naar de biografie van de auteur.

Bron afbeeldingen: salarko _ Shutterstock.com