Samenwerken

Inspelen op je omgeving? Strategische visievorming is onmisbaar

0

Als organisatie moet je voortdurend inspelen op je omgeving. Je moet anders denken en handelen om je organisatie in goede banen te leiden. Dit vergt creativiteit, kritisch denkvermogen, verbinding en samenwerking met anderen. Strategische visievorming is daarbij onmisbaar.

Wat is strategische visievorming?

Strategische visievorming draait om het ontwikkelen van een duidelijke, gedeelde visie die iedereen binnen de organisatie draagt. Het is het proces waarbij je als organisatie vaststelt wat je lange termijndoelen zijn en hoe je hier op korte termijn al invulling aan geeft. Dit doe je om zo snel mogelijk waarde te creëren voor je klanten, medewerkers en de maatschappij.

Hoe spelen je missie en visie een rol?

Je begint met het zetten van een pakkende stip aan de horizon: een heldere visie van hoe je de toekomst van jouw organisatie voor je ziet. Waar wil je de wereld heen brengen? Welke rol speel je daarin? En wat heb je dan bereikt?

Daarnaast is het essentieel om duidelijk te hebben wat de bestaansreden van je organisatie is. Dit is je missie: je grote afgeleide opdracht om je visie te verwezenlijken. Hierin beschrijf je voor wie, waarom en hoe je organisatie waarde creëert op het allerhoogste niveau.

Hoe verhoudt dit zich tot je strategie?

Je strategische visievorming is je masterplan. Hiermee geef je concreet invulling aan je missie en visie. Hierin bepaal je je kortetermijnambities, focusdoelen en de middelen en tijdslijnen die nodig zijn om je doelen te realiseren. Je strategie biedt houvast voor jou en je medewerkers bij het nemen van beslissingen op dagelijkse basis.

Doelen realiseren bron: iJeab / Shutterstock

Wat is het belang van duurzaam denken?

Duurzame bedrijfsdoelstellingen, zoals het verminderen van de ecologische voetafdruk, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het waarborgen van ethische bedrijfspraktijken, zijn niet langer optioneel. Wetgeving dwingt het af en klanten zien het als een hygiënefactor.

Daarnaast verbinden duurzame doelstellingen jouw medewerkers met een hoger doel. Ze zien dat hun organisatie een positieve impact heeft op de wereld, wat de betrokkenheid verhoogt en zorgt voor meer motivatie.

Hoe werkt het in de praktijk?

Het vormen van een strategische visie vereist een grondige en goed doordachte aanpak. Dit begint bij het betrekken van de belangrijkste interne en externe belanghebbenden, zoals je medewerkers, klanten en leveranciers. Zo verzamel je de meest relevante inzichten vanuit de meest relevante perspectieven.

Een aantal belangrijke stappen in het strategische visievormingsproces:

  1. Evalueer de interne capaciteiten en zwaktes van je organisatie
  2. Definieer een heldere en inspirerende visie voor de toekomst
  3. Vertaal de visie naar concrete, meetbare en duurzame doelstellingen
  4. Communiceer de strategische visie duidelijk naar alle medewerkers
  5. Stel meetindicatoren op om de voortgang van doelstellingen te volgen
  6. Evalueer regelmatig de resultaten en pas de strategische visie en doelstellingen aan als dat nodig is
  7. Stimuleer innovatie. Creëer ruimte voor nieuwe ideeën die de organisatie helpen haar duurzame doelstellingen te bereiken

Strategische visievorming vraagt dus om het betrekken van je stakeholders, het stellen van concrete doelen, het stimuleren van innovatie, regelmatige evaluatie, het geven van het goede voorbeeld en transparant communiceren. Door deze stappen te volgen, blijft de visie geen abstract concept, maar wordt het een praktische leidraad voor dagelijkse activiteiten voor iedereen.

Aanpassingsvermogen is de sleutel voor succes

Intussen zul je jezelf voortdurend de vraag moeten stellen of je met je organisatie nog de juiste koers vaart. Het is van groot belang dat je belangrijke ontwikkelingen en trends, in de context waarin je opereert, tijdig ziet en begrijpt. Op basis daarvan kun je kansen en bedreigingen identificeren en daar adequaat op reageren. In de huidige dynamiek verandert die context snel.

Het is dus cruciaal dat je flexibel en wendbaar blijft als organisatie. De organisatie die zich het best kan aanpassen in deze snel veranderende wereld heeft de meeste kans van slagen. Dat is precies waarom strategische visievorming van essentieel belang is voor je organisatie. In plaats van een eenmalige exercitie is het een continu proces. Het is een gestructureerde aanpak die houvast biedt in onzekere tijden.

Is jouw organisatie nog niet gestart met strategische visievorming voor het komende jaar? Dit is het moment om te beginnen.